Autortiesību pārkāpums

rodas tad, ja gadījumos, kad likums to pieprasa, nav iegūta atļauja darba izmantošanai.

Scroll to Top