Autortiesību objekti

Saskaņā ar Autortiesību likumu autortiesību objekti jeb aizsargājamie darbi neatkarīgi no izpausmes formas un veida ir šādi autoru darbi: LITERĀRIE DARBI • MUZIKĀLIE DARBI • MĀKSLAS DARBI • DRAMATISKIE UN MUZIKĀLI DRAMATISKIE DARBI • FOTOGRĀFISKIE DARBI • HOREOGRĀFISKIE DARBI • DATORPROGRAMMAS.

Autortiesības tiek attiecinātas uz jebkuriem darba izmantojuma aspektiem un veidiem. Autortiesības ir daudzveidīgas un aptver ļoti atšķirīgu saturu – reklāmas, grāmatas, žurnāli, fotogrāfijas, zinātniskie raksti, lugas, gleznas, mūzika, skulptūras, televīzijas pārraides, datubāzes un datorprogrammas utt.

Scroll to Top