Autortiesību īpašnieki

AUTORI • AUTORU MANTINIEKI • CITI AUTORTIESĪBU PĀRŅĒMĒJI. Parasti pirmais autortiesību īpašnieks ir persona, kas izveidojusi darbu, t.i., autors. Ja darbu ir izveidojusi vairāk nekā viena persona un katra autora individuālais ieguldījums darba radīšanā nav norobežojams kā neatkarīgs darbs, autortiesības uz darbu pieder visiem līdzautoriem kopīgi.
Autortiesību īpašnieki var būt arī autora mantinieki vai citi tiesību pārņēmēji (piemēram, izdevniecība). Autora mantinieks autora mantiskās tiesības iegūst mantojot. Tās turpinās, kamēr vien ir spēkā autortiesību aizsardzības termiņš.

Scroll to Top