Autortiesību aizsardzības ilgums

Daļa autora personisko tiesību ir mūžīga (piemēram, tiesības uz vārdu), toties mantiskās tiesības ir terminētas. Autortiesības ir spēkā visu autora dzīves laiku un 70 gadus pēc autora nāves.

Scroll to Top