Autortiesības

ir izņēmuma tiesību veids, kuru subjekts ir literāro un mākslas darbu autors, objekts – autora darbs. Tās tiek attiecinātas uz jebkuriem darba izmantojuma veidiem. Autortiesības ir cilvēktiesības un īpašumtiesības. Autortiesības dalās personiskajās un mantiskajās tiesībās.

Scroll to Top