Autors

ir fiziska persona, kuras radošo, intelektuālo un māksliniecisko spēju rezultātā radīts darbs – literārs, muzikāls, vizuāls, audiovizuāls vai cita veida mākslas darbs. Autori savas tiesības realizē paši vai ar savu pārstāvju starpniecību (autoru pārstāvis ir arī Latvijas autoru biedrība AKKA/LAA, kas veic autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu mūsu valsts teritorijā).

Scroll to Top