Autortiesību likums

nosaka, kas uzskatāms par autortiesību aizsargātu darbu un blakustiesību aizsargātu objektu, ko autortiesības neaizsargā, kādas tiesības ir autortiesību un blakustiesību īpašniekiem un cik ilgi attiecīgās tiesības ir spēkā. Autortiesību likumā tāpat ir noteikts, kuros gadījumos autortiesību un blakustiesību objektus drīkst izmantot bez autortiesību īpašnieka atļaujas, kā arī to, kā rīkoties autortiesību un blakustiesību īpašniekiem gadījumos, kad viņu tiesības ir pārkāptas, tai skaitā likmā ir noteikti administratīvie sodi par autortiesību pārkāpumiem.
Autortiesību likums ir harmonizēts ar ES direktīvām autortiesību un blakustiesību jomā, nodrošinot visā Eiropas Savienībā līdzvērtīgu autortiesību aizsardzības līmeni.

Scroll to Top