Autora mantinieks

iegūst autora mantiskās tiesības mantošanas ceļā. Tās turpinās līdz autortiesību aizsardzības termiņa beigām. Autora personiskās tiesības nav mantojamas, izņemot tiesības darbu izziņot, publicēt, atsaukt un iebilst pret darba sagrozīšanu, izkropļošanu vai citādu pārveidošanu.

Scroll to Top