Atšķirtspēja

tāds raksturīgo īpašību kopums, kas konkrēto preču vai pakalpojumu patērētājiem nodrošina iespēju atšķirt ar šo preču zīmi marķētās preces vai pakalpojumus no citiem.

Scroll to Top