Atlīdzība

ir jebkāda veida atlīdzība vai kompensācija par aizsargāta darba izmantojumu. Autoram ir tiesības saņemt atlīdzību par katru darba izmantošanas veidu un reizi. Tiesības atļaut izmantot savu darbu, saņemot par to autoratlīdzību, ir autora mantisko tiesību svarīgs aspekts. Tas pats attiecas arī uz blakustiesībām.

Scroll to Top