Apelācija

lēmuma apstrīdēšana augstākā instancē (Patentu valdes lēmumu gadījumā – Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē).

Scroll to Top