Animācija

ir audiovizuāls darbs. To veido kustīgi attēli ar skaņu pavadījumu vai bez tā. Ja animācijas veidošanā tiek izmantoti citu autoru un blakustiesību īpašnieku darbi vai darbu daļas (piemēram, grāmatas teksts, mūzika vai vizuālais darbs), jāsaņem atļauja šo darbu izmantošanai.

Scroll to Top