Aizsargājamie darbi

Saskaņā ar Autortiesību likumu autortiesību objekti jeb aizsargājamie darbi neatkarīgi no izpausmes formas un veida ir šādi autoru darbi: 1. literārie darbi (grāmatas, brošūras, runas, lekcijas, aicinājumi, ziņojumi, sprediķi un citi līdzīga veida darbi, kā arī datorprogrammas); 2. dramatiskie un muzikāli dramatiskie darbi, scenāriji, audiovizuālu darbu literārie projekti; 3. horeogrāfiskie darbi un pantomīmas; 4. muzikālie darbi ar tekstu vai bez teksta; 5. audiovizuālie darbi; 6. zīmējumi, glezniecības, tēlniecības un grafikas darbi un citi mākslas darbi; 7. lietišķās mākslas darbi, dekorācijas un scenogrāfijas darbi; 8. dizaina darbi; 9. fotogrāfiskie darbi un darbi, kas izpildīti fotogrāfijai līdzīgā veidā; 10. celtņu, būvju, arhitektūras darbu skices, meti, projekti un celtņu un būvju risinājumi, citi arhitektūras darinājumi, pilsētbūvniecības darbi un dārzu un parku projekti un risinājumi, kā arī pilnībā vai daļēji uzceltas būves un realizētie pilsētbūvniecības vai ainavu objekti; 11. ģeogrāfiskās kartes, plāni, skices, plastiskie darbi, kas attiecas uz ģeogrāfiju, topogrāfiju un citām zinātnēm; 12. citi autoru darbi.

Scroll to Top