Absolūtais pamats

pamatojums, ar ko atsaka preču zīmes reģistrāciju vai atzīst preču zīmi par spēkā neesošu, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu sabiedrības, valsts un starptautiskās intereses. Absolūto pamatu kā argumentu var izmantot neatkarīgi no citu personu tiesiskajām interesēm un iniciatīvas.

Scroll to Top