Uzņēmējiem

Skaidrojoši materiāli un informācija uzņēmējiem par intelektuālo īpašumu, tostarp – autortiesību un blakustiesību praktisko regulējumu.

Intelektuālais īpašums ir ekskluzīvas tiesības uz atsevišķiem cilvēka prāta darbības rezultātiem, kam piemīt nemateriālās dabas vērtība – dizainiem, preču zīmēm, izgudrojumiem un autor darbiem, kuriem ir komerciāla vērtība. Intelektuālais īpašums neaizsargā idejas kā tādas, to absolūtā nozīmē, bet ideju specifiskās izpausmes (autortiesības) vai ideju (zināšanu, informācijas) praktisku pielietošanu lietderīgos izstrādājumos. Intelektuālā īpašuma tiesības iedala divās grupās: rūpnieciskā īpašuma tiesībās un autortiesībās.

Scroll to Top