Skolotājiem

Mācību materiāli un informācija pedagogiem par intelektuālo īpašumu, tostarp autortiesībām un blakustiesībām.

Kas ir intelektuālais īpašums? Kas ir autortiesības un blakustiesības? Kas ir rūpnieciskais īpašums? Kāpēc šīs zināšanas svarīgas bērniem un jauniešiem? Kā un kāpēc tās jāmāca? Sadaļā “Skolotājiem” apkopoti gan metodiskie un mācību materiāli, gan skaidrojošā informācija, kas sniegs papildu zināšanas par visdažādākajām ar intelektuālo īpašumu saistītām niansēm.

Scroll to Top