Producentiem

Skaidrojoši materiāli un informācija fonogrammu un filmu producentiem par intelektuālo īpašumu, tostarp – autortiesībām un blakustiesībām.

Kas ir intelektuālais īpašums? Kas ir autortiesības un blakustiesības? Kas ir rūpnieciskais īpašums? Vai tu zini savas tiesības? Sadaļā “Producentiem” apkopoti materiāli un skaidrojošā informācija, kura fonogrammu un filmu producentiem sniegs papildu zināšanas par visdažādākajām ar intelektuālo īpašumu saistītām niansēm.

Scroll to Top