Privātuma politika

1. Pārzinis personas datu apstrādei, kas tiek veikta tīmekļa vietnē: www.autorskola.lv, ir biedrība “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA), reģistrācijas numurs 40008042958. Kontaktinformācija: adrese: Misas iela 3, Rīgā, LV-1058, e-pasta adrese: laipa@laipa.org.

2. Lai nodrošinātu komunikāciju ar Jums, Jums ir iespēja LaIPA nosūtīt e-pastu. Līdz ar to LaIPA apstrādās Jūsu e-pasta adresi, kā arī informāciju, ko norādīsiet savā e-pastā. Informējam, ka LaIPA dzēš Jūsu saņemtos e-pastus brīdī, kad nav nepieciešamība nodrošināt komunikāciju ar Jums, vai arī Jūsu e-pasts un tā saturs nav nepieciešams LaIPA tiesisko interešu aizstāvībai. Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei Vispārīgās datu regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts (leģitīmā interese – komunikācija ar Jums).

3. LaIPA Jūsu personas datus var nodot:
3.1. tīmekļa vietnes www.autorskola.lv uzturētājam, situācijā, kad būs nepieciešams risināt jautājumus, kas ir saistīti ar tīmekļa vietnes www.autorskola.lv darbību un drošību;
3.2. e-pasta vai pasta pakalpojuma sniedzējam, nodrošinot komunikāciju ar Jums;
3.3. valsts institūcijām pēc pieprasījuma, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem.

4. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot savus personas datus, dzēst savus personas datus, ierobežot savu personas datu apstrādi vai iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet LaIPA rakstveida iesniegumu: klātienē (līdzi jāņem pase vai ID karte Jūsu identificēšanai) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi: laipa@laipa.org. Atbildi uz Jūsu iesniegumu sniegsim mēneša laikā.

5. Privātuma politika var tik atjaunota. Veicot izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas tīmekļa vietnē: autorskola.lv.

Scroll to Top