PAR MUMS


Mācies autortiesības un blakustiesības kopā ar Autorskolu

Autorskola ir vieta, kurā bērni un jaunieši, viņu vecāki, pedagogi un jebkurš cits interesents var iegūt zināšanas par autortiesībām un blakustiesībām. Bērniem un jauniešiem tēmas apguvei pieejami vienkārši autortiesību un blakustiesību jautājumu skaidrojumi, kurus papildina interaktīvās spēles un video. Pedagogiem esam izstrādājuši plašu mācību metodisko materiālu vizuāli viegli uztveramā formā, kas veidots atbilstoši pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības programmas standartiem. Autorskolā ir pieejamas arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem gan pedagogiem, gan sabiedrībai kopumā.

Autorskolas sekmīga darbība un projekta realizācija ir iespējama, pateicoties Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansiālajam atbalstam un projekta partneru – Kultūras ministrijas, Latvijas autortiesību organizācijas (AKKA/LAA) un Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) – sadarbībai.

Iespējams, tieši Autorskolā savas prasmes pilnveidos kāds, ar kuru leposimies vietējā mērogā un kuru apbrīnos starptautiski. Iespējams, tas būsi tieši Tu!