MVU fonds uzņēmējiem

MVU fonds ir atbalsts, ko ES sniedz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) kuponu veidā, kas nodrošina daļēju pakalpojumu atmaksu:

 • Ir iespēja pieteikties četriem vaučeriem, kur Dizainparaugu aizsardzība tiek atbalstīta 2. vaučera ietvaros.
 • 2023. gadā 2.vaučers nosedz preču zīmju un dizainparaugu pieteikumus valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī par summu līdz 1000 EUR.
 • Atbalstītās aktivitātes valsts, reģionālā un ES līmenī ir pieteikuma, klases, ekspertīzes, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas nodevu atlikšanai ar atlīdzināšanas likmi – 75 %
 • Atbalstītās aktivitātes starptautiskā līmenī ir pamata, attiecināšanas un turpmākās attiecināšanas nodevas ar atlīdzināšanas likmi 50%.
 • 2023.gadā termiņš, lai pieteiktos grantam ir atvērts līdz 8.decembrim vai līdz mirklim, kad līdzekļi ir izsmelti.
 • Lēmums par granta piešķiršanu tiek paziņots līdz 15 darba dienām, un atlīdzināšanai var iesniegt tikai tās aktivitātes, kuras ir veiktas PĒC granta piešķiršanas.

Plāno sava uzņēmuma izstrādātā dizaina turpmāko attīstību kā daļu no intelektuālā īpašuma (IĪ) stratēģijas! Izmanto bezmaksas pieejamo tiešsaistes rīku IP SCAN uzņēmuma intelektuālā īpašuma diagnostikai tikai 20 minūtēs.

Iedrošinām saņemt padziļinātu profesionāla eksperta atbalstu un ieteikumus sava uzņēmuma IĪ portfeļa attīstībā un nākotnes plānošanā. Izmanto un piesakies MVU fonda 2023 1.vaučerim

MVU fonds ir atbalsts, ko ES sniedz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) kuponu veidā, kas nodrošina daļēju pakalpojumu atmaksu:

 • Ir iespēja pieteikties četriem vaučeriem, kur Preču zīmju aizsardzība tiek atbalstīta 2.vaučera ietvaros.
 • 2023. gadā 2.vaučers nosedz preču zīmes un dizainparaugu pieteikumus valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī par summu līdz 1000 EUR.
 • Atbalstītās aktivitātes valsts, reģionālā un ES līmenī ir pieteikuma, klases, ekspertīzes, reģistrācijas, publicēšanas un publicēšanas nodevu atlikšanas maksai ar atlīdzināšanas likmi – 75 %
 • Atbalstītās aktivitātes starptautiskā līmenī ir pamata, attiecināšanas un turpmākās attiecināšanas nodevas ar atlīdzināšanas likmi 50%.
 • Pieteikšanās termiņš 2023.gadā granta saņemšanai ir līdz 8.decembrim vai līdz mirklim, kad līdzekļi ir izsmelti.
 • Lēmums par granta piešķiršanu tiek paziņots līdz 15 darba dienām, un atlīdzināšanai var iesniegt tikai tās aktivitātes, kuras ir veiktas PĒC granta piešķiršanas.

Plāno sava uzņēmuma izstrādātā dizaina turpmāko attīstību kā daļu no intelektuālā īpašuma (IĪ) stratēģijas! Izmanto bezmaksas pieejamo tiešsaistes rīku IP SCAN uzņēmuma intelektuālā īpašuma diagnostikai tikai 20 minūtēs.

Iedrošinām saņemt padziļinātu profesionāla eksperta atbalstu un ieteikumus sava uzņēmuma IĪ portfeļa attīstībā un nākotnes plānošanā. Izmanto un piesakies MVU fonda 2023 1.vaučerim

MVU fonds ir atbalsts, ko ES sniedz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) kuponu veidā, kas nodrošina daļēju pakalpojumu atmaksu:

 • Ir iespēja pieteikties četriem vaučeriem, kur Patentu aizsardzība tiek atbalstīta 3.vaučera ietvaros.
 • 2023. gadā 3.vaučers nosedz patentu pieteikumus nacionālā un Eiropas līmenī par summu līdz 1500 EUR.
 • Atbalstītās aktivitātes nacionālā līmenī: nodevas par patentu iesniegšanas, meklēšanas ekspertīzes, tehniskā līmeņa meklēšana, granta un publicēšanas maksu ar atlīdzināšanas likmi 75%.
 • Atbalstītās aktivitātes Eiropas līmenī: nodevas par iesniegšanas un meklēšanas maksu Eiropas patentiem, kuras piemēro Eiropas Patentu birojs ar atlīdzināšanas likmi 75%.
 • Pieteikšanās termiņš 2023.gadā granta saņemšanai ir līdz 8.decembrim vai līdz mirklim, kad līdzekļi ir izsmelti.
 • Lēmums par granta piešķiršanu tiek sniegts līdz 15 darba dienām un atlīdzināšanai var iesniegt tikai tās aktivitātes, kuras ir veiktas PĒC granta piešķiršanas.

Plāno sava uzņēmuma izstrādātā dizaina turpmāko attīstību kā daļu no intelektuālā īpašuma (IĪ) stratēģijas! Izmanto bezmaksas pieejamo tiešsaistes rīku IP SCAN uzņēmuma intelektuālā īpašuma diagnostikai tikai 20 minūtēs.

Iedrošinām saņemt padziļinātu profesionāla eksperta atbalstu un ieteikumus sava uzņēmuma IĪ portfeļa attīstībā un nākotnes plānošanā. Izmanto un piesakies MVU fonda 2023 1.vaučerim un saņem padziļinātu izvēlētā eksperta ziņojumu.

MVU fonda atbalsts ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem
Scroll to Top