Likumsargiem

Skaidrojoši materiāli un informācija likumsargiem par intelektuālo īpašumu, tostarp – autortiesību un blakustiesību juridisko regulējumu.

Kas ir intelektuālais īpašums? Kas ir autortiesības un blakustiesības? Kas ir rūpnieciskais īpašums? Kā notiek autortiesību un blakustiesību aizsardzība? Sadaļā “Likumsargiem” apkopoti materiāli un skaidrojošā informācija, kura sniegs papildu zināšanas par visdažādākajām ar intelektuālo īpašumu saistītām niansēm.

Scroll to Top