Intelektuālā īpašuma pamati augstskolu studentiem

Uncategorized
Vēlmju saraksts Dalīties
Kopīgot kursu
Lapas saite
Kopīgot sociālajos medijos

Kas ir intelektuālais īpašums

Šis mācību materiāls ir pielāgots augstākās izglītības iestāžu studējošajiem – pedagoģijas, mākslas, mūzikas un citu radošo industriju topošajiem speciālistiem.
Metodiskais materiāls sniedz detalizētu ieskatu likumos, kas aizsargā intelektuālo īpašumu, skaidro intelektuālā īpašuma aizsardzības terminoloģiju, pielietojamību, radošo industriju pārstāvju tiesības un pienākumus, kā arī intelektuālā īpašuma aizsardzības vietu mūsdienu sabiedrībā.
Kursu veido desmit tematiskās sadaļas, kas papildinātas ar animācijām, skaidrojošiem video un piemēriem (galvenokārt) no Latvijas. Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt zināšanas par dažādiem intelektuālā īpašuma veidiem un izpratni par autortiesībām, blakustiesībām un rūpniecisko īpašumu, kā arī radošo tiesību aizsardzības nozīmi. Tas pievēršas arī radošo darbu izmantošanas ētiskajiem aspektiem.
Metodiskais materiāls ir paredzēts galvenokārt studentiem, taču ir vērtīgs mācību materiāls ikvienam, kas interesējas par intelektuālo īpašumu. Paredzamais kursa apgūšanas ilgums 10 akadēmiskās stundas.

Kursa mērķi

 • Sniegt vispusīgu izpratni par intelektuālo īpašumu, tostarp tā jēdzienu un dažādiem veidiem;
 • Iepazīstināt ar autortiesību un blakustiesību principiem, galvenajiem jēdzieniem un vēsturisko kontekstu;
 • Sniegt iespēju studentiem noteikt un izprast intelektuālā īpašuma galvenās kategorijas: autortiesības, blakustiesības un rūpniecisko īpašumu;
 • Izglītot studentus par autora definīciju un lomu, kā arī par darba būtību un tā nozīmi.
 • Izskaidrot autortiesību un blakustiesību aizsardzības nozīmi;
 • Palīdzēt studentiem apgūt nepieciešamās zināšanas, lai pienācīgi izmantotu citu autoru darbus, nepārkāpjot autortiesību principus;
 • Iepazīstināt studentus ar autortiesību jautājumiem, kas saistīti ar digitālā satura radīšanu un koplietošanu.

Kursa mācību rezultāti

 • Izprast un identificēt dažādus intelektuālā īpašuma veidus;
 • Atpazīt autora un darba lomu un definīcijas intelektuālā īpašuma kontekstā;
 • Autortiesību un blakustiesību aizsardzības nozīmes apzināšanās;
 • Atšķirt autora personiskās un mantiskās tiesības;
 • Apgūt pareizas procedūras, kā izmantot citu autoru darbus, ievērojot autortiesību principus;
 • Apzināties autortiesību jautājumus digitālā satura radīšanā un izplatīšanā.

Kursa saturs

1. Intelektuālais īpašums

 • 1.1. Kas ir intelektuālais īpašums?
 • 1.2. Intelektuālā īpašuma veidi
 • 1.3. Kāpēc nepieciešams aizsargāt intelektuālo īpašumu
 • 1.4. Intelektuālā īpašuma vēsture
 • Kopsavilkums
 • Intelektuālais īpašums

2. Autors

3. Ar autortiesībām aizsargāts darbs

4. Autora tiesības

5. Blakustiesības

6. Darbu izmantošana

7. Kolektīvais pārvaldījums

8. Autortiesības internetā

9. Rūpnieciskais īpašums

10. Intelektuāla īpašuma aizsardzība

Scroll to Top