Izpildītājiem

Skaidrojoši materiāli un informācija izpildītājiem par intelektuālo īpašumu, tostarp – autortiesībām un blakustiesībām.

Kas ir intelektuālais īpašums? Kas ir autortiesības un blakustiesības? Kas ir rūpnieciskais īpašums? Vai tu zini savas tiesības? Sadaļā “Izpildītājiem” apkopoti materiāli un skaidrojošā informācija, kura izpildītājiem sniegs papildu zināšanas par visdažādākajām ar intelektuālo īpašumu saistītām niansēm.

Scroll to Top