Iniciatīvas autortiesību un blakustiesību apguvei "Autorskola" ietvaros izsludināts radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem

Kultūras ministrija (KM), Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) izsludina radošo darbu konkursu jauniešiem – “Autorskola.” Tā dalībnieki var iesniegt darbus līdz šā gada 15.augustam un konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti iniciatīvas noslēguma pasākumā septembrī.

Konkursa uzdevums ir veicināt jauniešu izpratni un sociāli atbildīgu lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām, un tā mērķauditorija – vispārizglītojošo skolu skolēni un profesionālās ievirzes skolu audzēkņi.

Aicinām konkursa dalībniekus līdz 15.augustam kopā ar pieteikumu iesniegt vizuālos, telpiskos, audio un video komunikācijas risinājumos veidotus darbus, un to var darīt gan elektroniski, gan nosūtot pa pastu. Darbos jāattēlo autortiesību un blakustiesību tēma, izmantojot projekta logotipu un kādu no atslēgvārdiem, piemēram, “dziesma”, “dzejolis”, “fotogrāfija”, “kino” u.c.

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un lejupielādēt logotipu!

Piedalīšanās konkursā ir ne tikai lieliska iespēja attīstīt katra atsevišķā dalībnieka radošumu, tā ir arī interesanta un izglītojoša aktivitāte, ar ko papildināt radošo nometņu programmu.

Ikviens konkursa dalībnieks saņems apliecinājumu par piedalīšanos, savukārt labāko darbu autorus četrās vecuma grupās žūrija izvirzīs apbalvošanai, un uzvarētājus noteikti iepriecinās balva 100 eiro apmērā.

Šā gada martā radošo darbu konkurss jau norisinājās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kur audzēkņi atspoguļoja autortiesību un blakustiesību tēmas daudzveidīgā tehnikā veidotos oriģināldarbos. Projekta atklāšanas ceremonijas laikā 13. aprīlī balvas saņēma neparastāko un interesantāko darbu autori.

 

Radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem "Autorskola" ietvaros

Viena no balvas ieguvējām Ance Bartkeviča konkursam bija iesniegusi darbu “Neatkārtojamais puķupods” un savu veikumu raksturoja šādi: “Kad iepazinos tuvāk ar autortiesībām un procesiem, ar ko tās saistītas, sapratu, kā tās aizsargā mākslas darbus – to unikalitāti un neatkārtojamību. Manā “Puķupodā” ir atveidots gan autortiesību simbols, gan arī attiecības, kas saista dažādu autoru darbu pārveidojumus, atveidojumus un oriģinālu ideju radīšanu. Mūsdienās nav viegli izdomāt ko jaunu un pārsteidzošu, taču no puķupoda var nākotnē izaugt dažādi brīnumi.”

Arī šajā konkursā projekta partneri cer saņemt pārsteidzošus mākslinieciskus autortiesību tēmas risinājumus un ir pārliecināti, ka tas veicinās pozitīvas izmaiņas izpratnē par intelektuālo īpašumu ne tikai skolu jauniešu, viņu vecāku un pedagogu vidū, bet arī plašākā sabiedrībā.

Vairāk informācijas par konkursu: Autorskola.lv vai pa tālr. 67605023, bet konkursa darbus var sūtīt uz e-pastu info@autorskola.lv vai pa pastu (adrese: Misas iela 3, Rīga, LV-1058).

Sekojiet “Autorskolai” arī Facebook, Instagram, Youtube un TikTok.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Scroll to Top