Dokumentu paraugi

Likumsargiem

Dokumentam, kas apliecina tiesību ievērošanu, jāatrodas pie izmantotāja autortiesību vai blakustiesību objekta izmantošanas brīdī. Autortiesību un blakustiesību subjekta atļauja tiek izsniegta gan licences līguma, gan licences veidā. Dokumentā jābūt noradītam izmantojuma apjomam (piemēram, publiskās vietas adrese, platība un periods), izsniegšanas datumam, atlīdzības maksas nosacījumiem, samaksas termiņam un citiem nosacījumiem. Par katru publiskā izpildījuma gadījumu ir jāmaksā atlīdzība. Publiskā izpildījuma veikšanai parasti jāsaņem licences no kolektīvā pārvaldījuma organizācijām (AKKA/LAA un LaIPA).

Scroll to Top