Uncategorized @lv

“Autorskolas” mini-hakatons: studenti piedāvā inovatīvus risinājumus intelektuālā īpašuma jomā

Vakar, 28. februārī, Latvijas Universitātes Dabas mājā norisinājās izglītojošās iniciatīvas “Autorskola” rīkotais mini-hakatons, kurā desmit studentu komandas prezentēja savas inovatīvās idejas reālām situācijām intelektuālā īpašuma jomā. Mini-hakatons bija daļa no atklāšanas pasākuma jaunajam “Autorskolas” projektam “Mācām nākotnes skolotājus!”, kura ietvaros izveidots e-kurss augstskolu studentiem intelektuālā īpašumu tiesību apguvei.

Pasākumu atklāja kultūras ministre Agnese Logina, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) izpilddirektore Liena Edvardsa, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes prodekāne, profesore Zanda Rubene un Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.

LaIPA vadītāja Liena Edvardsa pasākumā prezentēja jauno e-kursu, kas piedāvā studentiem iespēju apgūt zināšanas par intelektuālā īpašuma tiesību pamatiem, tā aizsardzību, radošo profesiju pārstāvju tiesībām un pienākumiem. Studentiem apgūstot metodisko materiālu, kas sastāv no 10 ar intelektuālo īpašumu saistītām tēmām un skaidrojošām animācijam, papildus tam, studentiem ir iespēja nokartot pašpārbaudes testu un iegūt digitālu sertifikātu.

“Šis notikums ir ne tikai platforma, kur jaunieši var parādīt savu izpratni un radošumu, bet arī mūsu iespēja kopīgi mācīties un attīstīties. Intelektuālais īpašums ir mūsu kultūras un inovācijas stūrakmens, un izpratne par to ir būtiska jebkurā profesijā,” pasākumā teica Liena Edvardsa, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore. “Mēs lepojamies ar katru studentu, kurš izmantoja šo iespēju, lai paplašinātu savas zināšanas un veidotu jaunas, inovatīvas idejas. Viņu aizrautība un apņēmība radīt pozitīvas pārmaiņas ir iedvesmojoša un apliecina, ka esam uz pareizā ceļa, veidojot izglītotāku un izpratnes pilnāku sabiedrību.”

LU IZPF prodekāne, profesore Zanda Rubene piebilda: “Studentu spēja ne tikai saprast, bet arī praktiski piemērot intelektuālā īpašuma principus un izstrādāt inovatīvas idejas, ir apliecinājums augstākās izglītības nozīmei mūsdienu sabiedrībā. Un mēs uzskatāmi redzam, kā nākamās paaudzes pārstāvji pieņem izaicinājumus un meklē radošus risinājumus, lai veicinātu sabiedrības izpratni un cieņu pret intelektuālo īpašumu.”

Pēc atklāšanas uzrunām studentiem tika dotas tikai divas stundas, lai izstrādātu inovatīvus risinājumus konkrētām situācijām intelektuālā īpašuma jomā. Katrā no desmit komandām bija iekļauti 3-5 studenti no 8 Latvijas augstskolām.

Divu stundu laikā studenti izstrādāja 10 inovatīvas idejas, sākot no sabiedrības informēšanas par intelektuālo īpašumu, beidzot ar spēļu izmantošanu intelektuālā īpašuma apguvei. Pirmo un otro vietu mini hakatonā ieguva komandas no Rīgas Stradiņa universitātes. Pirmās vietas ieguvēji izstrādāja risinājumu, lai informētu sabiedrību par viltojumu iegādes negatīvajām sekām sabiedrībā, izstrādājot “izlaušanās istabu”, kurā būtu nepieciešams atpazīt viltojumus no īstajām precēm. Savukārt otrās vietas ieguvēji meklēja risinājumus ētiskai satura koplietošanai un lietošanai sociālo tīklu lietotāju vidū, izstrādājot mājaslapas sadaļu, kurā apkopota informācija par sociālo tīklu lietotāju tiesībām. Trešās vietas vietas ieguvēji bija studenti no Latvijas Kultūras koledžas un Rīgas Stradiņa universitātes, kuri izstrādāja risinājumu, lai veicinātu intelektuālā īpašuma ievērošanas kultūru akadēmiskajā vidē, piedāvājot daudzfunkcionālu platformu, kas ļauj studentam izprast un apgūt intelektuālo īpašumu un noteikt plaģiātismu savā darbā pirms tā iesniegšanas. 

Izglītojošās iniciatīvas “Autorskola” platforma autorskola.lv ir unikāla interneta vietne, kurā atrodama plaša informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem, likumdošanu, kas regulē intelektuālā īpašuma aizsardzību, kā arī mācību materiāli skolēniem un studentiem, kas palīdz apgūt intelektuālā īpašuma pamatus.

Foto: Oskars Artūrs Upenieks, Lāsma Reisa

_________________________________________________________________________

Projektu “Mācām nākotnes skolotājus” jeb “Autorskolu” īsteno Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), Kultūras ministrija un Latvijas Universitāte, piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, aizsardzības jautājumiem. Projektu 60000 eiro apmērā finansē EUIPO, un to līdzfinansē projekta partneri. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. septembrim. Par projekta laikā radīto saturu atbild projekta īstenotāji un tas nav uzskatāms par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja oficiālo viedokli.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ieguvumiem no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un par kaitējumu, ko rada šo tiesību pārkāpumi, uzsverot intelektuālā īpašuma nozīmi jaunrades, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstīšanā, kā arī pilnveidot augstskolu mācībspēku un studentu – nākotnes skolotāju un radošo personību – izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašuma jomu kopumā. Ikviens medijs, augstskola, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Mācām nākotnes skolotājus” mērķi, aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

“Autorskolas” mini-hakatons: studenti piedāvā inovatīvus risinājumus intelektuālā īpašuma jomā Read More »

Ar inovatīvu mini-hakatonu atklās “Autorskolas” e-kursu studentiem par intelektuālo īpašumu

28. februārī izglītojošā iniciatīva “Autorskola”, klātesot kultūras ministrei Agnesei Loginai, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektorei Lienai Edvardsai, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes prodekānei, profesorei Zandai Rubenei un Patentu valdes direktoram Agrim Batalauskim, atklās studentiem veidotu e-kursu un veidos inovatīvu mini-hakatonu “Intelektuālais īpašums. Kas? Kā? Kāpēc?” ar vērtīgu balvu fondu. Pasākums iezīmē pagrieziena punktu studējošo izglītībā par intelektuālo īpašumu, sniedzot iespēju interaktīvi apgūt ar autortiesībām, blakustiesībām un rūpniecisko īpašumu saistītas tēmas. 

“Mūsdienu digitālajā laikmetā ir svarīgi, lai studentiem būtu pieejama viegli uztverama informācija par intelektuālo īpašumu un tā radītāju tiesībām. Īstenojot šo ieceri “Autorskola” ir  izstrādājusi izglītojošus materiālus, kas studējošajiem būs pieejami  intelektuālā īpašuma e-kursa formā interneta vietnē autorskola.lv.   Šīs iniciatīvas mērķis ir ne tikai izglītot, bet arī iedvesmot, studentus savu profesionālo nākotni  saistīt ar radošajām nozarēm,” komentē LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa. 

Pasākumā plānotas svinīgas uzrunas no projekta partneriem – LaIPA, Kultūras ministrijas, Latvijas universitātes, kā arī projekta atbalstītājiem Patentu valdes. Svinīgajām uzrunām sekos oficiāla “Autorskolas” e-kursa atklāšana un prezentācija studentiem, ko būs iespējams vērot arī tiešraidē. Pēc izsmeļošās prezentācijas tiks uzsākts mini-hakatons, kurā studenti tiks aicināti likt lietā savu radošumu, lai risinātu ar intelektuālo īpašumu saistītas situācijas. Šis pasākums ir ne tikai sacensības, bet arī sadarbības platforma mācībām, inovācijām un talanta demonstrēšanai.

Mini-hakatona ietvaros studenti sacentīsies 3-5 cilvēku lielās komandās, izvēloties kādu no  ar intelektuālo īpašumu saistītām situācijām un izstrādājot  risinājumus. Mini-hakatonā studentiem tiks piedāvāts atbalsts no mentoriem – jomas ekspertiem un augstskolu mācībspēkiem. Labāko ideju autorus noteiks “Autorskolas” sadarbības partneru veidota žūrija. Labāko ideju autori tiks apbalvoti, balvu fondā ietilpst tādas balvas kā Apple AirPods, festivāla “Summer Sound” biļetes un JBL bezvadu skaļrunis. Vairāk informācijas par mini-hakatonu iespējams atrast “Autorskola” sociālajos tīklos. Pieteikšanās līdz 18. februārim, aizpildot anketu: https://forms.gle/XJkkhShyeyVMKJEEA

““Autorskolas” mini-hakatons nav tikai “ierindas” pasākums – tas ir atspēriena punkts studentiem, lai iepazītu intelektuālā īpašuma jomu un veicinātu inovitāti topošajos radošo industriju līderos,” uzsver Liena Edvardsa, LaIPA izpilddirektore. 


Projektu “Mācām nākotnes skolotājus” jeb “Autorskolu” realizē Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), Kultūras ministrija un Latvijas Universitāte, piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, aizsardzības jautājumiem. Projektu 60000 eiro apmērā finansē EUIPO un to līdzfinansē projekta partneri. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. septembrim. Par projekta laikā radīto saturu atbild projekta īstenotāji un tas nav uzskatāms par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja oficiālo viedokli.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ieguvumiem no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un par kaitējumu, ko rada šo tiesību pārkāpumi, uzsverot intelektuālā īpašuma nozīmi jaunrades, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstīšanā, kā arī pilnveidot augstskolu mācībspēku un studentu – nākotnes skolotāju un radošo personību – izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašuma jomu kopumā. Ikviens medijs, augstskola, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Mācām nākotnes skolotājus” mērķi, aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

Ar inovatīvu mini-hakatonu atklās “Autorskolas” e-kursu studentiem par intelektuālo īpašumu Read More »

“Very Cool People” reģistrē preču zīmi. Stundas laikā.​

“Very Cool People” reģistrē preču zīmi. Stundas laikā.​

Latvijas mūzikas mīļotājiem ar grupu “Very Cool People” nav jāiepazīstina. Ne velti uz jautājumu “vai zināt, kas ir “Very Cool People”?” kāda jaunkundze TV tiešraidē pauda pārsteigumu: “Kā, viņus taču zina visi!!!”. Bet popularitātei nereti līdzi nāk arī pa kādai “blaknei”. Piemēram, ne viens vien uzņēmīgs ļautiņš mēdz populāru cilvēku, grupu vai uzņēmumu vārdu izmantot savtīgos nolūkos. Galu galā – kāpēc gan nenopelnīt kādu lieku eiro ar “Very Cool People” vārdu.

Tieši tādēļ grupa “Very Cool People” nesen veica nozīmīgu soli – reģistrēja savu preču zīmi. Šis lēmums ne tikai atspoguļo grupas izpratni par intelektuālā īpašuma tiesību nozīmi mūzikas industrijā, bet dod arī reālu un, kas zina, nākotnē arī pavisam taustāmu ieguvumu.

Bet, kas pamudināja “Very Cool People” uz šo Latvijas mūzikas industrijas lauciņā nebūt ne ierasto soli? Un, pats galvenais, kā viņiem ar preču zīmes reģistrāciju gāja? Par to saruna ar grupas dalībnieku Elviju Grafcovu. Elvija stāsts ir ne tikai ieskats “Very Cool People” pieredzē, bet arī vērtīgs piemērs citiem esošajiem un topošajiem māksliniekiem, kā arī citiem radošo industriju pārstāvjiem, kuri vēlas aizsargāt savu darbu un, kas vēl svarīgāk, radošo identitāti.

Pastāsti, lūdzu, vairāk par reģistrēto preču zīmi.

Patiesībā doma par preču zīmes reģistrāciju mums bija jau sen. Tomēr kaut kā lēmums par to vienmēr tika atlikts – kaut kā viss process šķita garš, laikietilpīgs un pārlieku sarežģīts. Vismaz tāds iespaids bija radies. Tomēr pateicoties Latvijas Izpildītāju un producentu apvienībai (LaIPA) un “Autorskolai”, sapratām, ka viss nav tik traki, cik bija licies. Lūk, ko nozīmē, ja viss tiek paskaidrots skaidri un pa soļiem. Tad arī nolēmām uzsākt preču zīmes reģistrācijas procesu. Tagad mūsu preču zīme ir reģistrēta uz “Very Cool People” vārda. Sākotnēji biju domājis kā preču zīmi reģistrēt tikai grupas logotipu. Tomēr, dodoties uz konsultāciju Patentu valdē, kura atbild par preču zīmēm Latvijā, mums izskaidroja atšķirību un priekšrocības katram preču zīmes tipam. Galu galā nolēmām par labu vārdiskajai preču zīmei. Mūsu preču zīme būs attiecināma tieši uz radošajām un izklaides industrijām, jo mums netraucētu, ja pēkšņi atvērtos apavu veikals ar tādu pašu nosaukumu, taču, ja uzrastos vēl viena muzikālā apvienība, tad stāsts jau būtu citādāks... Kopumā mums bija svarīgi aizsargāt mūsu grupas nosaukumu mūzikas un izklaides vidē – lai mēs būtu vienīgie ar šādu vārdu. Protams, arī tas, lai lielie zīmoli nesāk, piemēram, ražot T-kreklus vai citus apģērba gabalus, izmantojot mūsu nosaukumu. Jo mums tomēr ir pašiem savi “merči” (latviski sakot – reprezentācijas materiāli). Tieši tāpēc izvēlējāmies vārdisko preču zīmi apģērbiem un kultūras pasākumiem. Nākotnē turpināsim šo procesu, reģistrējot arī savu logotipu un citas preču zīmes.

Un kā tad bija ar to garo un sarežģīto procesu? Vai tas ir, lietojot pašlaik populāro salīdzinājumu, “mīts vai realitāte”?

Reģistrācijas process bija apbrīnojami vienkāršs. Arī Patentu valdes konsultanti ļoti atsaucīgi izskaidroja visu nepieciešamo informāciju un palīdzēja izvēlēties atbilstošāko preču zīmes veidu. Viss tika izdarīts uz vietas, bet pati reģistrācija prasīja aptuveni stundu. Tad tikai atlika gaidīt rezultātu, kas ilga aptuveni divas, trīs nedēļas.

Kādi ir iemesli, kas lika jums vispirms domāt, bet vēlāk arī reģistrēt preču zīmi? Acīmredzot ir kāda negatīva pieredze ar “Very Cool People” vārda izmantošanu.

Mūsu pieredze ar domēna vārdu bija pirmā mācība. “Very Cool People” ilgstošu laika periodu, aptuveni no 2007. līdz 2009. gadam dzīvoja bez savas mājaslapas. Tajā laikā mēs sākām kļūt populārāki, biežāk parādīties interneta vidē. Diemžēl tam bija sava cena. Kad vēlējāmies iegādāties domēnu, izrādās, tas jau bija nopirkts. Bet mums piedāvāja to “atpirkt” par desmit tūkstošiem eiro. Tā noteikti bija pirmā mācība, kas lika domāt par preču zīmes reģistrāciju. Jo bez preču zīmes reģistrācijas mēs nevarētu iebilst mūsu nosaukuma izmantošanai citur. Mēs sapratām, ka labāk ir būt drošiem. Preču zīmes reģistrācija ir svarīga, lai aizsargātu mūsu nosaukumu un klātbūtni gan internetā, gan publiskajā telpā. Tagad, ja, piemēram, kāda liela organizācija izvēlētos nosaukt kādus svētkus vai festivālu par “Very Cool People”, mēs būtu pasargāti, un mums būtu pavisam legāls ierocis, ar kuru cīnīties pret mūsu nosaukuma izmantošanu.

Vērtējot savu pieredzi un preču zīmes dotās iespējas, cik svarīgi ir Latvijas māksliniekiem reģistrēt preču zīmi?

Vai es sevi kā jaunu solo mākslinieku reģistrētu zem preču zīmes “Elvijs Grafcovs”? Visticamāk, nē, tomēr ilgtermiņā to būtu nepieciešams apsvērt. Ja esi jauns muzikālais projekts, varbūt vēl nav steigas, bet ilgtermiņā tas var būt ļoti noderīgi. Latvijā ir vairāki mūziķi ar labskanīgiem pseidonīmiem un foršiem grupu nosaukumiem. Tehniski man nekas neliedz rīkot balli, kurā ietverts viņu nosaukums, par spīti tam, ka šajā ballē viņi pat nepiedalās. Preču zīmes reģistrācija kopumā mūs var pasargāt no daudzām neērtām situācijām.

Kā mainās attieksme pret intelektuālā īpašuma aizsardzību mūzikas industrijā?

Man šķiet, ka mūsu vietējā mūzikas industrijā attieksme pret intelektuālā īpašuma aizsardzību kļūst aizvien nopietnāka, un situācija – sakārtotāka. Latvijā, pat ja spēlē klubā vai nelielā pasākumā, tev uzreiz tiek iedotas atbilstošās veidlapas, ko aizpildīt par izpildīto mūziku, savukārt, atsevišķās ārvalstīs, īpaši Centrāleiropā, šī prakse pat mēdz būt radikāli pretēja, jo tas rada papildu izmaksas pasākumu rīkotājiem. Pateicoties tādām organizācijām kā LaIPA un tādiem projektiem kā “Autorskola”, mūziķi un producenti kļūst izglītotāki par savām tiesībām, un to, kā tās aizsargāt. Piemēram, mēs redzam, ka mūziķi arvien vairāk saprot, kā viņiem tiek atgriezta nauda no autortiesību un blakustiesību izmantošanas caur kolektīvā pārvaldījuma organizācijām kā LaIPA. Tas ir svarīgi, jo, ja tu pats zini savas tiesības, ilgtermiņā tas ir ekonomiski izdevīgāk. Turklāt arvien vairāk mākslinieku saprot, ka viņu radošais darbs ir vērtīgs un tas ir jāaizsargā.

Kādu padomu dotu jaunajiem māksliniekiem?

Jaunajiem māksliniekiem es ieteiktu būt proaktīviem un izglītoties par intelektuālā īpašuma tiesībām, jau sākot savu mūziķa karjeru. Piemēram, sākumā var doties uz LaIPA organizētajām lekcijām vai ieskatīties autorskola.lv, kur tiek piedāvāts daudz noderīgas informācijas. Par intelektuālā īpašuma aizsardzību es stāstu arī saviem skolēniem Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, jo uzskatu, ka jau skolās, kurās mācās topošie radošo profesiju bērni un jaunieši, ir jāmāca, kā viss darbojas. Tas nākotnē būs ļoti noderīgi. Mūsdienās, kad fiziskie albumi vairs nenodrošina lielus ienākumus, mākslinieki paļaujas uz savu intelektuālo īpašumu un tā aizsardzību. Tāpēc ir svarīgi saprast, kā šīs tiesības darbojas, kas un kā tās tiek aizsargātas, un kā no tām gūt labumu. Ja esi jauns mākslinieks ar jaunu ideju vai labu projektu, ir svarīgi projektus aizsargāt, lai nākotnē varētu gūt tā pilnu potenciālu.

Elvija Grafcova un “Very Cool People” pieredze un gūtās atziņas par preču zīmes reģistrāciju ir svarīgas ne tikai muzikālās industrijas attīstībai, bet sniedz iedrošinājumu un vērtīgas zināšanas citiem Latvijas māksliniekiem un radošo industriju pārstāvjiem. Viņa stāsts ir spilgts piemērs, kā izpratne un proaktīva pieeja intelektuālā īpašuma aizsardzībai var veicināt radošo darbu un zīmolu ilgtspēju.

Izglītojošā platforma “Autorskola”, kas veltīta intelektuālā īpašuma izglītības un izpratnes veicināšanai, ir gandarīta, ka spēj atbalstīt un iedvesmot Latvijas māksliniekus savā intelektuālā īpašuma aizsardzības ceļā. Mēs turpināsim sniegt nepieciešamos informatīvos resursus un zināšanas, lai palīdzētu mūsu māksliniekiem un radošajai kopienai aizsargāt un attīstīt savus projektus un pasargāt savu intelektuālo īpašumu.

Projektu “Mācām nākotnes skolotājus” jeb “Autorskolu” realizē Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), Kultūras ministrija un Latvijas Universitāte, piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, aizsardzības jautājumiem. Projektu 60000 eiro apmērā finansē EUIPO un to līdzfinansē projekta partneri. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. septembrim. Par projekta laikā radīto saturu atbild projekta īstenotāji un tas nav uzskatāms par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja oficiālo viedokli.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ieguvumiem no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un par kaitējumu, ko rada šo tiesību pārkāpumi, uzsverot intelektuālā īpašuma nozīmi jaunrades, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstīšanā, kā arī pilnveidot augstskolu mācībspēku un studentu – nākotnes skolotāju un radošo personību – izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašuma jomu kopumā. Ikviens medijs, augstskola, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Mācām nākotnes skolotājus” mērķi, aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

“Very Cool People” reģistrē preču zīmi. Stundas laikā.​ Read More »

“Autorskola” aicina radošo profesiju studentus piedalīties mācību kursa par autortiesībām izstrādē

Izglītojošā un informatīvā platforma par intelektuālo īpašumu “Autorskola” aktīvi sākusi jauna projekta “Mācām nākotnes skolotājus” īstenošanu. Tāpēc “Autorskolas” radošā komanda aicina augstskolu studentus, kuri apgūst pedagoga profesiju vai gatavojas darboties radošajās industrijās, iesaistīties projekta realizācijā.

Projektā no šī gada oktobra līdz 2024. gada septembrim tiks izstrādāts augstskolām domāts tiešsaistes mācību kurss pedagoģijas un radošo profesiju studentiem autortiesību un blakustiesību apguvei, kā arī metodiskais materiāls, kas topošajiem skolotājiem un radošo industriju pārstāvjiem parādītu, kā šīs tēmas mācīt saviem nākotnes skolēniem un jauniešiem, kuri vēlas darboties radošajās profesijās.

“Mums ir svarīgi, lai izglītojošais materiāls, kas taps projekta “Mācām nākotnes skolotājus” ietvaros, būtu ne tikai atbilstošs izglītības standartiem, bet arī saistošs un uzrunātu mūsu tiešo mērķauditoriju – studentus un augstskolu pasniedzējus, tādēļ vēlamies piesaistīt projektam arī studentus,” uzsver projekta “Mācām nākotnes skolotājus” vadošā partnera, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA), izpilddirektore Liena Edvardsa, piebilstot: “Tieši studenti vislabāk zina, kā saistošā un inovatīvā veidā vajadzētu pasniegt autortiesību un blakustiesību vielu, lai topošie skolotāji un radošo profesiju pārstāvji varētu saprast un uzzināt, kādi jautājumi būtu jāiekļauj mācību materiālā. Tas ir iemesls, kādēļ aicinām iesaistīties projektā augstskolu studentus un mācībspēkus.”

Liena Edvardsa norāda, ka projekta īstenošanas laikā paredzēts arī semināru cikls tajās Latvijas augstskolās, kas sagatavo pedagogus un radošo profesiju nākotnes profesionāļus, tāpēc sevišķi nozīmīga ir sadarbība jau izglītojošā materiāla sagatavošanas procesā. “Aicinām visus ieinteresētos augstskolu studentus un pasniedzējus iepazīties ar mūsu sagatavoto infografiku, ieskatīties “Autorskolas” mājaslapā autorskola.lv vai sociālo mediju “Facebook” un “Instagram” “Autorskolas” kontos, kur publicējam visus jaunumus, konkursus interesentiem un noderīgu informāciju ne tikai par projektu “Mācām nākotnes skolotājus”, bet arī par intelektuālā īpašuma aizsardzību, tostarp – autortiesībām un blakustiesībām –, kopumā,” uzsver Liena Edvardsa.

Projektu “Mācām nākotnes skolotājus” jeb “Autorskolu” realizē Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), Kultūras ministrija un Latvijas Universitāte, piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, aizsardzības jautājumiem. Projektu 60000 eiro apmērā finansē EUIPO un to līdzfinansē projekta partneri. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. septembrim. Par projekta laikā radīto saturu atbild projekta īstenotāji un tas nav uzskatāms par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja oficiālo viedokli.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ieguvumiem no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un par kaitējumu, ko rada šo tiesību pārkāpumi, uzsverot intelektuālā īpašuma nozīmi jaunrades, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstīšanā, kā arī pilnveidot augstskolu mācībspēku un studentu – nākotnes skolotāju un radošo personību – izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašuma jomu kopumā. Ikviens medijs, augstskola, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Mācām nākotnes skolotājus” mērķi, aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

“Autorskola” aicina radošo profesiju studentus piedalīties mācību kursa par autortiesībām izstrādē Read More »

Latvijas iesniegtais projekts uzvar Eiropas projektu konkursā.

Latvijas iesniegtais projekts uzvar Eiropas projektu konkursā. Sākas izglītojoša kampaņa par intelektuālo īpašumu

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) starptautiskā projektu konkursā par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem apstiprinājis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) un Latvijas Universitātes (LU) kopīgi iesniegto projektu “Mācām nākotnes skolotājus”. Kopumā EUIPO projektu konkursā bija iesniegti 63 projekti no visas Eiropas Savienības, bet apstiprināti tikai 16 labākie.

Latvijas iesniegtais projekts uzvar Eiropas projektu konkursā. Sākas izglītojoša kampaņa par intelektuālo īpašumuTādējādi šī gada rudenī ir uzsākta projekta “Mācām nākotnes skolotājus” realizācija. Gada laikā tiks sagatavoti mācību materiāli un skaidrojoša informācija augstskolu studentiem un mācībspēkiem par intelektuālā īpašuma, tai skaitā autortiesību un blakustiesību, jautājumiem. Tiks realizēta arī informatīva un izglītojoša kampaņa mājaslapā autorskola.lv un “Autorskolas” sociālo tīklu profilos.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ieguvumiem no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un par kaitējumu, ko rada šo tiesību pārkāpumi, uzsverot intelektuālā īpašuma nozīmi jaunrades, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstīšanā, kā arī pilnveidot augstskolu mācībspēku un studentu – nākotnes skolotāju un radošo personību – izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām, kā arī intelektuālo īpašuma aizsardzību kopumā.

“Autortiesību un blakustiesību aizsardzība, radošo cilvēku tiesību ievērošana, tādējādi palīdzot sakārtot arī šīs jomas tiesisko vidi, ir viena no Kultūras ministrijas prioritātēm,” saka kultūras ministre Agnese Logina, uzsverot, ka tas ir iemesls, kāpēc Kultūras ministrija ir aktīvi iesaistījusies šajā projektā. “Mums ir svarīgi, lai gan radošie cilvēki, gan esošie un topošie pedagogi, gan sabiedrība kopumā, sākot jau no skolas vecuma bērniem, būtu informēta par autortiesībām un blakustiesībām, par to sniegtajiem ieguvumiem, par tiesībām un pienākumiem, ko nosaka intelektuālā īpašuma aizsardzības joma,” norāda ministre.

Jau šobrīd ir uzsākts darbs pie metodiskā materiāla augstskolu pasniedzējiem un topošajiem pedagogiem izveides, kā arī pie interneta vietnes www.autorskola.lv attīstības autortiesību pratībai.

Projekta “Mācām nākotnes skolotājus” vadošais partneris ir Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), kuras izpilddirektore Liena Edvardsa ir pārliecināta, ka autortiesību un blakustiesību jautājumi var kļūt aktuāli ikvienam no mums: “Būtībā mēs visi kādā brīdī varam saskarties ar intelektuālā īpašuma aizsardzības jomas jautājumiem – gan kā radošo darbu patērētāji, gan, protams, kā autori, izpildītāji un producenti, tāpēc ir svarīgi zināt, kādas ir autoru, izpildītāju un producentu tiesības, svarīgi ir pārzināt arī mūsu – visu sabiedrības locekļu – pienākumus attiecībā pret darbu radītājiem,” stāsta Liena Edvardsa. “Skola ir īstā vieta, kur šīs tēmas apgūt, taču ir būtiski bērniem un jauniešiem šo informāciju pasniegt saistošā un interesantā veidā. Tāpēc projekta “Mācām nākotnes skolotājus” laikā sagatavosim topošajiem skolotājiem un radošo profesiju pārstāvjiem gan metodiskos materiālus, gan semināros stāstīsim, kā pareizi un, pats galvenais, saistoši mācīt “apieties” ar intelektuālā īpašuma aizsardzības tēmām,” projekta nozīmību uzsver LaIPA izpilddirektore. Viņa pauž gandarījumu, ka Latvijas iesniegtais projekts izturējis sīvu konkurenci un uzvarējis starptautiskā konkursā: “Lieliski, ka arī EUIPO novērtēja mūsu iesnigtā projekta kvalitāti un aktualitāti,” pauž LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa.

Nākamā gada pirmajā pusē augstskolu pasniedzējus un nākotnes skolotājus aicināsim uz izglītojošiem pasākumiem autortiesību un blakustiesību jautājumos. Bet projekts noslēgsies ar
plašākas auditorijas iesaisti, ikvienam dodot iespēju plašāk iepazīties ar autortiesību un blakustiesību – gan savu, gan citu – aizsardzības jautājumiem.

“Latvijas Universitāte ir vadošā valsts augstskola pedagogu sagatavošanā, tāpēc esam iesaistījušies šajā projektā,” norāda Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) dekāne, profesore Linda Daniela. “Teju visi mūsu fakultātes absolventi tādā vai citādā mērā savā darba dzīvē saistīti ar autortiesību un blakustiesību ievērošanu. Līdz ar to kvalitatīvi un profesionāli sagatavoti mācību materiāli būs noderīgi gan mums, gan, nešaubos, arī citu augstskolu mācībspēkiem un studentiem, kuru mācību un darba dzīve būs saistīta ar intelektuālo īpašumu un tā aizsardzību,” saka profesore Linda Daniela.

Aicinām ikvienu interesentu ieskatīties www.autorskola.lv, iesaistoties projekta realizācijā. Un uz sadarbību kopīgu pasākumu organizēšanā!

 

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Latvijas iesniegtais projekts uzvar Eiropas projektu konkursā. Read More »

Izglītojošajam projektam Autorskola pievienojusies arī Patentu valde

Izglītojošajam projektam “Autorskola” pievienojusies arī Patentu valde

Pirms gada atklātajam projektam – izglītojošai platformai “Autorskola” , kas nodrošina iespēju skolu jauniešiem un pedagogiem iegūt zināšanas par autortiesībām un blakustiesībām, ir pievienojusies arī Patentu valde, papildinot saturu ar jautājumiem par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

Projektu ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu īsteno Kultūras ministrija (KM), Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA).

Projekta pirmajā posmā tika izveidota izglītojoša platforma www.autorskola.lv, izstrādāts metodiskais mācību materiāls par autortiesībām un blakustiesībām un darba lapas skolotājiem un skolēniem, sagatavotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, interaktīvas spēles, kā arī izglītojoši video, kuros Latvijā pazīstami autori, izpildītāji un producenti dalās pieredzē par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem. Ņemot vērā projekta veiksmīgos rezultātus un lietotāju atsauksmes, projekta “Autorskola” iniciatīvas grupa šī gada pavasarī nolēma turpināt iesākto, piesaistot jaunus sadarbības partnerus – Patentu valdi, lai platformā būtu pieejama pilnīga informācija par intelektuālā īpašuma jomu, tai skaitā informācija un mācību materiāli arī par preču zīmju, dizainparaugu un izgudrojumu (rūpnieciskā īpašuma) aizsardzības jomu.

“Ļoti aktīvi strādājām, lai realizētu “Autorskolas” projektu – izveidotu izglītojošu materiālu bāzi par autortiesībām un blakustiesībām skolu jauniešiem un pedagogiem,” skaidro LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, norādot, ka visa projektā iesaistītā komanda – KM, LaIPA un AKKA/LAA – ieguldīja lielu darbu, lai informācija būtu viegli uztverama bērnu un jauniešu auditorijai. “Tomēr darba gaitā sapratām, ka interese par intelektuālā īpašuma jautājumiem ir ne tikai mūsu jaunajai paaudzei, bet visai sabiedrībai kopumā, tostarp arī pašiem autoriem, izpildītājiem, uzņēmējiem, kuri ir tieši saistīti ar intelektuālā īpašuma jomu,” norāda Liena Edvardsa. “Tāpēc tika pieņemts lēmums piesaistīt jaunus partnerus, paplašināt “Autorskolas” tematiku, ka arī rīkot apmācības ne tikai jauniešiem un pedagogiem, bet ikvienam, kuri tieši saskaras ar intelektuālā īpašuma jautājumiem.”

Liena Edvardsa uzskata, ka šis projekts dod nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izpratnes veicināšanā: “Ja sākotnēji mēs koncentrējāmies uz skolu jauniešiem un pedagogiem, kuriem skaidrojām ar autortiesībām un blakustiesībām saistītus jautājumus, tad jau tagad “Autorskolas” vietnē ir iekļauta papildu informācija par rūpniecisko īpašumu, kā arī izveidotas atsevišķas sadaļas māksliniekiem, uzņēmējiem un likumsargiem. Līdz ar to mūsu sadarbība ar Patentu valdi ir vērtīgs turpinājums , tāpēc esam ļoti priecīgi par atsaucību un ieinteresētību iesaistīties projektā,” saka LaIPA izpilddirektore.

Arī Patentu valdes direktors Agris Batalauskis ir gandarīts par iesaistīšanos projektā, sakot, ka joprojām redz lielas problēmas ar izpratni par to, kas ir intelektuālais īpašums, kāpēc tas jāaizsargā un kā to darīt: “Patentu valdes viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir sabiedrības izglītošana un izpratnes veicināšana par intelektuālā īpašuma nozīmi, un to, cik svarīga ir tā aizsargāšana. Jo īpaši būtiski tas ir pašiem intelektuālā īpašuma radītājiem, lai izvairītos no pretlikumīgas reģistrētā intelektuālā īpašuma izmantošanas, viltojumiem un krāpniecības. Tomēr vienlīdz svarīgi ir par šo stāstīt jau skolas vecuma bērniem un jauniešiem, kuri ir nākamie intelektuālā īpašuma radītāji un pilnīgi noteikti – arī patērētāji. Tāpēc esam gandarīti iesaistīties šajā projektā, kas dod iespēju vēl plašāk informēt par preču zīmēm, dizainparaugiem un izgudrojumiem (patentiem).” Patentu valdes direktors uzsver, ka platforma būs labs palīglīdzeklis skolēniem, uzņēmējiem, māksliniekiem, jo vienā portālā pieejama informācija par to, kāpēc ir svarīgi aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, tai skaitā preču zīmes, dizainparaugus un izgudrojumus.

Paplašinātajā vietnē autorskola.lv šobrīd ir pieejams jau iepriekš publicētais metodiskais materiāls un skaidrojoša informācija par autortiesībām un blakustiesībām skolu jauniešiem un pedagogiem, kas papildināta ar metodisko materiālu un skaidrojošo informāciju par rūpniecisko īpašumu – preču zīmēm, dizainparaugiem un patentiem, kā arī izveidotas jaunas sadaļas uzņēmējiem, māksliniekiem (autoriem, izpildītājiem, producentiem) un likumsargiem, kurās iekļauta noderīga informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību.

“Autorskola” ir domāta ikvienam, kuru interesē ar intelektuālo īpašumu saistīti jautājumi – autortiesības, blakustiesības, preču zīmes, patenti, dizainparaugi –, kas ir intelektuālais īpašums, kā to aizsargāt un iegūt.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb “Autorskola” 2021. gadā uzsāka Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” sākotnēji tika veidota kā mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, jautājumiem skolu jauniešiem un pedagogiem. 2023. gadā projekta partneriem pievienojās Latvijas Republikas Patentu valde, ievērojami papildinot “Autorskolas” tēmu loku, attīstot projektu par visaptverošu izglītojošu platformu visiem, kurus interesē ar intelektuālo īpašumu saistīti jautājumi.

Izglītojošajam projektam Autorskola pievienojusies arī Patentu valde Read More »

Jauniešiem un bērniem radītas izzinošas animācijas filmas par autortiesībām

Jauniešiem un bērniem radītas izzinošas animācijas filmas par autortiesībām

“Autorskola” izdevusi divas jaunas animācijas filmas bērniem un jauniešiem, kurās viegli uztveramā veidā skaidrots autortiesību jēdziens un autoru darbu izmantošanas pamatprincipi. Animācijas filmas skatāmas www.autorskola.lv VIDEO TELPĀ (skat. šeit).

To mērķis ir interaktīvi un izzinoši kliedēt mītus par autoriem un to tiesībām, kā arī radīt skaidru priekšstatu par to, kā droši un atbildīgi publiskot, izplatīt vai kā citādi izmantot iepriekš radītus darbus.

“Autorskolas” mājaslapā www.autorskola.lv šobrīd pieejamas ne tikai animācijas filmas, bet arī 10 skaidrojoši video par autortiesībām, blakustiesībām un intelektuālo īpašumu, kur nozares jēdzienus skaidro Latvijā pazīstamas radošās personības. Tāpat “Autorskolā” radītas aizraujošas spēles bērniem un jauniešiem, arī izzinoši materiāli skolotājiem tēmu veiksmīgākai integrēšanai vispārizglītojošajā mācību procesā.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja 2022. gada jūnija dati liecina, ka 12% jauniešu Eiropā vecumā no 15–24 gadiem pirātiskam saturam piekļuvuši nejauši, taču 7% pat nezina, vai vispār ir piekļuvuši vai izmantojuši pirātisku saturu. Plaši piedāvātās iespējas internetā nudien var radīt pamatīgu apjukumu. Publiskā un šķietami brīvi pieejamā satura publicēšana, pārraidīšana, izplatīšana vai pat tulkošana var radīt nevēlamas sekas darbu izmantotājiem un arī zaudējumus pašam autoram. Kā zināms, nezināšana nevar atbrīvot mūs no atbildības, tādēļ ir būtiski izglītot kā jauniešus, tā bērnus, lai nākotnē novērstu apzinātus vai neapzinātus autortiesību pārkāpumus, stāsta Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) izpilddirektore Liena Edvardsa.

“Autorskolas” eksperti no LaIPA, Kultūras ministrijas un Autortiesību un konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) jau teju pusgadu rīko izglītojošus seminārus skolotājiem visā Latvijā, lai ilgtermiņā veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par autortiesībām un blakustiesībām. Līdz šim “Autorskolas” eksperti viesojušies pie pedagogiem Jūrmalā, Rēzeknē, Grobiņā, Cēsīs un Tukumā. Jau pavisam drīz notiks seminārs arī Liepājā.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt, zvanot pa tālruni 29209607 vai rakstot uz e-pastu info@autorskola.lv.

Jauniešiem un bērniem radītas izzinošas animācijas filmas par autortiesībām Read More »

Pedagogiem Tukuma novadā stāstīs par autortiesību un blakustiesību mācīšanu skolās

Pedagogiem Tukuma novadā stāstīs par autortiesību un blakustiesību mācīšanu skolās

Šī gada 11. augustā plkst. 11:00 iniciatīvas “Autorskola” eksperti viesosies pie pedagogiem Tukuma novadā, Milzkalnē, Šlokenbekas muižā. Semināru par to, kā mācīt autortiesības un blakustiesības bērniem un jauniešiem, vadīs pārstāvji no Kultūras ministrijas, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) un Autortiesību un konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA).

Jau līdz šim “Autorskolas” eksperti viesojušies pie pedagogiem Jūrmalā, Rēzeknē, Grobiņā un Cēsīs. Tāpat vasaras izskaņā notiks izglītojoši semināri arī Jelgavā un Liepājā. Plānots, ka iniciatīvas “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” ietvaros organizētajos semināros kopumā savas zināšanas ar intelektuālo īpašumu saistītiem jautājumiem pilnveidos pedagogi visā Latvijā.

“Ar autortiesībām un blakustiesībām saistītās tēmas dzīves laikā ir aktuālas ikvienam – gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem, tāpēc autortiesību jautājumi ir gana svarīgi, lai tos mācītu jau skolā, jo tieši bērni un jaunieši ir tie, kas veidos mūsu inteliģenci, radošo vidi un jaunradi jau tuvākajā nākotnē. Vietnē www.autorskola.lv radīts plašs, daudzveidīgs izglītojošo materiālu klāsts dažādām vecuma grupām, kas būs noderīgs gan skolotājiem, gan bērniem un viņu vecākiem,” stāsta LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, vienlaikus norādot, ka pedagogi līdz šim semināros īpaši novērtējuši tieši atgriezenisko saiti diskusijās ar ekspertiem un iespēju darboties praktiski.

Semināri ir ne tikai unikāla iespēja pieredzējušu nozares speciālistu vadībā iegūt jaunas un ikdienā noderīgas zināšanas, bet arī veido izpratni par to, kā veiksmīgāk ar intelektuālo īpašumu saistītos jautājumus iekļaut kopējā mācību procesā.

Dalība semināros jāpiesaka, iepriekš aizpildot īsu pieteikuma anketuej.uz/autorskola2022.
Vairāk par projektu iespējams uzzināt, zvanot pa tālruni 29209607 vai rakstot uz e-pastu info@autorskola.lv.

Pedagogiem Tukuma novadā stāstīs par autortiesību un blakustiesību mācīšanu skolās Read More »

13. aprīlī atklās Autorskolu – izglītojošu autortiesību izpratnes un apguves projektu skolu jauniešiem un pedagogiem

13. aprīlī atklās Autorskolu – izglītojošu autortiesību izpratnes un apguves projektu skolu jauniešiem un pedagogiem

13. aprīlī pulksten 11.00 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā (RDMV), klātesot kultūras ministram Naurim Puntulim un projekta partneru – Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) – pārstāvjiem, svinīgi tiks atklāts autortiesību un blakustiesību apguves veicināšanas projekts skolu jauniešiem un pedagogiem Autorskola. Pasākumā tiks apbalvoti arī Autorskolai veltītā RDMV audzēkņu mākslas un dizaina darbu konkursa uzvarētāji.

“Lai arī likuma izpratnē Latvijā autortiesības tiek aizsargātas, normatīvu lietošana praksē mēdz kavēties nezināšanas un neizpratnes dēļ,” uz tēmas aktualitāti vērš uzmanību kultūras ministrs Nauris Puntulis. “Tāpēc Kultūras ministrija, būdama tieši atbildīga par autortiesību un blakustiesību jautājumiem, ir iesaistījusies Autorskolas izveidē. Šī mācību platforma atraktīvā, viegli izprotamā un uztveramā formātā sniegs būtisku ieguldījumu autortiesību jautājumu skaidrošanā gan pedagogiem, gan jauniešiem,” klāsta kultūras ministrs.

Sagaidot projekta atklāšanu, RDMV notika mākslas un dizainu darbu konkurss – audzēkņi veidoja radošus darbus dažādās tehnikās par Autorskolas un autortiesību aizsardzības tēmu. Tapuši 23 darbi, ko veidojuši 43 skolas audzēkņi.

“Atklāšanas pasākums tiks translēts tiešraidē, tādējādi mediju pārstāvji, jaunieši, pedagogi un ikviens interesents varēs sekot līdzi tā norisei un iegūt informāciju par projektu Autorskola,” stāsta LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, piebilstot, ka pasākuma laikā tiks prezentēta projektā izveidotā interneta vietne www.autorskola.lv, kurā apkopota plaša informācija par autortiesību un blakustiesību tēmām, tostarp mācību metodiskais materiāls pedagogiem, kas veidots atbilstoši pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības programmas standartiem. Tajā iekļautas darba lapas katrai klašu grupai, kā arī desmit izglītojošu video, divas animācijas filmas, spēles un citi mācību materiāli, kas interaktīvā veidā palīdzēs pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem un arī citiem interesentiem veidot izpratni par autortiesību būtību.

“Autortiesību jautājumi ir gana svarīgi, lai tos mācītu jau skolā, jo tieši bērni un jaunieši ir tie, kas veidos mūsu inteliģenci, radošo vidi un jaunradi jau tuvākajā nākotnē,” saka Liena Grīna.

AKKA/LAA padomes prezidents mūziķis Kārlis Kazāks uzsver, ka Autorskolas sekmīga darbība un projekta realizācija ir iespējama, pateicoties Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansiālam atbalstam un projekta partneru sadarbībai ar EUIPO. “Mēs esam vienotajā Eiropas telpā visdažādākajās jomās, tostarp intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumu risināšanā. Tāpēc esam gandarīti, ka, veidojot šo visai Latvijas sabiedrībai nozīmīgo projektu, varējām ne tikai piesaistīt EUIPO finansējumu, bet arī izmantot Eiropas kolēģu pieredzi un zināšanas,” uzsver Kārlis Kazāks un piebilst ka autortiesību izglītojošās programmas darbojas arī citviet Eiropas Savienībā.

“Autorskolā notiks lekcijas pedagogiem visos Latvijas novados,” par tuvākajā laikā paredzētajiem pasākumiem informē Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vecākā juriskonsulte Linda Zommere. “Mēs esam sagatavojuši plašu metodisko materiālu vizuāli viegli uztveramā formā, kas palīdzēs pedagogiem skaidrot autortiesību jautājumus. Jauniešiem būs paredzēts gan radošais konkurss, gan spēles, video un informatīvie materiāli vietnē autorskola.lv, lai pievērstu viņu uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai un veicinātu izpratni par to,” skaidro Linda Zommere.

Atklāšanas pasākuma tiešraidi 13. aprīlī no pulksten 11.00 līdz 13.00 varēs skatīties Kultūras ministrijas profilā vietnē YouTube un sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Autorskolas darbam interesenti aicināti sekot līdzi interneta vietnē www.autorskola.lv un sociālajos tīklos Facebook, Instagram un TikTok.

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus piedalīties Autorskolas atklāšanas pasākumā klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29209607 vai e-pastu info@autorskola.lv!

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.
Ikviens medijs, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū“ mērķi un kuri ieinteresēti sadarboties, aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

13. aprīlī atklās Autorskolu – izglītojošu autortiesību izpratnes un apguves projektu skolu jauniešiem un pedagogiem Read More »

Scroll to Top