Plašsaziņas līdzekļiem

Ar inovatīvu mini-hakatonu atklās “Autorskolas” e-kursu studentiem par intelektuālo īpašumu

28. februārī izglītojošā iniciatīva “Autorskola”, klātesot kultūras ministrei Agnesei Loginai, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektorei Lienai Edvardsai, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes prodekānei, profesorei Zandai Rubenei un Patentu valdes direktoram Agrim Batalauskim, atklās studentiem veidotu e-kursu un veidos inovatīvu mini-hakatonu “Intelektuālais īpašums. Kas? Kā? Kāpēc?” ar vērtīgu balvu fondu. Pasākums iezīmē pagrieziena punktu studējošo izglītībā par intelektuālo īpašumu, sniedzot iespēju interaktīvi apgūt ar autortiesībām, blakustiesībām un rūpniecisko īpašumu saistītas tēmas. 

“Mūsdienu digitālajā laikmetā ir svarīgi, lai studentiem būtu pieejama viegli uztverama informācija par intelektuālo īpašumu un tā radītāju tiesībām. Īstenojot šo ieceri “Autorskola” ir  izstrādājusi izglītojošus materiālus, kas studējošajiem būs pieejami  intelektuālā īpašuma e-kursa formā interneta vietnē autorskola.lv.   Šīs iniciatīvas mērķis ir ne tikai izglītot, bet arī iedvesmot, studentus savu profesionālo nākotni  saistīt ar radošajām nozarēm,” komentē LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa. 

Pasākumā plānotas svinīgas uzrunas no projekta partneriem – LaIPA, Kultūras ministrijas, Latvijas universitātes, kā arī projekta atbalstītājiem Patentu valdes. Svinīgajām uzrunām sekos oficiāla “Autorskolas” e-kursa atklāšana un prezentācija studentiem, ko būs iespējams vērot arī tiešraidē. Pēc izsmeļošās prezentācijas tiks uzsākts mini-hakatons, kurā studenti tiks aicināti likt lietā savu radošumu, lai risinātu ar intelektuālo īpašumu saistītas situācijas. Šis pasākums ir ne tikai sacensības, bet arī sadarbības platforma mācībām, inovācijām un talanta demonstrēšanai.

Mini-hakatona ietvaros studenti sacentīsies 3-5 cilvēku lielās komandās, izvēloties kādu no  ar intelektuālo īpašumu saistītām situācijām un izstrādājot  risinājumus. Mini-hakatonā studentiem tiks piedāvāts atbalsts no mentoriem – jomas ekspertiem un augstskolu mācībspēkiem. Labāko ideju autorus noteiks “Autorskolas” sadarbības partneru veidota žūrija. Labāko ideju autori tiks apbalvoti, balvu fondā ietilpst tādas balvas kā Apple AirPods, festivāla “Summer Sound” biļetes un JBL bezvadu skaļrunis. Vairāk informācijas par mini-hakatonu iespējams atrast “Autorskola” sociālajos tīklos. Pieteikšanās līdz 18. februārim, aizpildot anketu: https://forms.gle/XJkkhShyeyVMKJEEA

““Autorskolas” mini-hakatons nav tikai “ierindas” pasākums – tas ir atspēriena punkts studentiem, lai iepazītu intelektuālā īpašuma jomu un veicinātu inovitāti topošajos radošo industriju līderos,” uzsver Liena Edvardsa, LaIPA izpilddirektore. 


Projektu “Mācām nākotnes skolotājus” jeb “Autorskolu” realizē Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), Kultūras ministrija un Latvijas Universitāte, piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, aizsardzības jautājumiem. Projektu 60000 eiro apmērā finansē EUIPO un to līdzfinansē projekta partneri. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. septembrim. Par projekta laikā radīto saturu atbild projekta īstenotāji un tas nav uzskatāms par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja oficiālo viedokli.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ieguvumiem no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un par kaitējumu, ko rada šo tiesību pārkāpumi, uzsverot intelektuālā īpašuma nozīmi jaunrades, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstīšanā, kā arī pilnveidot augstskolu mācībspēku un studentu – nākotnes skolotāju un radošo personību – izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašuma jomu kopumā. Ikviens medijs, augstskola, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Mācām nākotnes skolotājus” mērķi, aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

Ar inovatīvu mini-hakatonu atklās “Autorskolas” e-kursu studentiem par intelektuālo īpašumu Read More »

Izglītojošajam projektam Autorskola pievienojusies arī Patentu valde

Izglītojošajam projektam “Autorskola” pievienojusies arī Patentu valde

Pirms gada atklātajam projektam – izglītojošai platformai “Autorskola” , kas nodrošina iespēju skolu jauniešiem un pedagogiem iegūt zināšanas par autortiesībām un blakustiesībām, ir pievienojusies arī Patentu valde, papildinot saturu ar jautājumiem par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

Projektu ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu īsteno Kultūras ministrija (KM), Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA).

Projekta pirmajā posmā tika izveidota izglītojoša platforma www.autorskola.lv, izstrādāts metodiskais mācību materiāls par autortiesībām un blakustiesībām un darba lapas skolotājiem un skolēniem, sagatavotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, interaktīvas spēles, kā arī izglītojoši video, kuros Latvijā pazīstami autori, izpildītāji un producenti dalās pieredzē par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem. Ņemot vērā projekta veiksmīgos rezultātus un lietotāju atsauksmes, projekta “Autorskola” iniciatīvas grupa šī gada pavasarī nolēma turpināt iesākto, piesaistot jaunus sadarbības partnerus – Patentu valdi, lai platformā būtu pieejama pilnīga informācija par intelektuālā īpašuma jomu, tai skaitā informācija un mācību materiāli arī par preču zīmju, dizainparaugu un izgudrojumu (rūpnieciskā īpašuma) aizsardzības jomu.

“Ļoti aktīvi strādājām, lai realizētu “Autorskolas” projektu – izveidotu izglītojošu materiālu bāzi par autortiesībām un blakustiesībām skolu jauniešiem un pedagogiem,” skaidro LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, norādot, ka visa projektā iesaistītā komanda – KM, LaIPA un AKKA/LAA – ieguldīja lielu darbu, lai informācija būtu viegli uztverama bērnu un jauniešu auditorijai. “Tomēr darba gaitā sapratām, ka interese par intelektuālā īpašuma jautājumiem ir ne tikai mūsu jaunajai paaudzei, bet visai sabiedrībai kopumā, tostarp arī pašiem autoriem, izpildītājiem, uzņēmējiem, kuri ir tieši saistīti ar intelektuālā īpašuma jomu,” norāda Liena Edvardsa. “Tāpēc tika pieņemts lēmums piesaistīt jaunus partnerus, paplašināt “Autorskolas” tematiku, ka arī rīkot apmācības ne tikai jauniešiem un pedagogiem, bet ikvienam, kuri tieši saskaras ar intelektuālā īpašuma jautājumiem.”

Liena Edvardsa uzskata, ka šis projekts dod nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izpratnes veicināšanā: “Ja sākotnēji mēs koncentrējāmies uz skolu jauniešiem un pedagogiem, kuriem skaidrojām ar autortiesībām un blakustiesībām saistītus jautājumus, tad jau tagad “Autorskolas” vietnē ir iekļauta papildu informācija par rūpniecisko īpašumu, kā arī izveidotas atsevišķas sadaļas māksliniekiem, uzņēmējiem un likumsargiem. Līdz ar to mūsu sadarbība ar Patentu valdi ir vērtīgs turpinājums , tāpēc esam ļoti priecīgi par atsaucību un ieinteresētību iesaistīties projektā,” saka LaIPA izpilddirektore.

Arī Patentu valdes direktors Agris Batalauskis ir gandarīts par iesaistīšanos projektā, sakot, ka joprojām redz lielas problēmas ar izpratni par to, kas ir intelektuālais īpašums, kāpēc tas jāaizsargā un kā to darīt: “Patentu valdes viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir sabiedrības izglītošana un izpratnes veicināšana par intelektuālā īpašuma nozīmi, un to, cik svarīga ir tā aizsargāšana. Jo īpaši būtiski tas ir pašiem intelektuālā īpašuma radītājiem, lai izvairītos no pretlikumīgas reģistrētā intelektuālā īpašuma izmantošanas, viltojumiem un krāpniecības. Tomēr vienlīdz svarīgi ir par šo stāstīt jau skolas vecuma bērniem un jauniešiem, kuri ir nākamie intelektuālā īpašuma radītāji un pilnīgi noteikti – arī patērētāji. Tāpēc esam gandarīti iesaistīties šajā projektā, kas dod iespēju vēl plašāk informēt par preču zīmēm, dizainparaugiem un izgudrojumiem (patentiem).” Patentu valdes direktors uzsver, ka platforma būs labs palīglīdzeklis skolēniem, uzņēmējiem, māksliniekiem, jo vienā portālā pieejama informācija par to, kāpēc ir svarīgi aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, tai skaitā preču zīmes, dizainparaugus un izgudrojumus.

Paplašinātajā vietnē autorskola.lv šobrīd ir pieejams jau iepriekš publicētais metodiskais materiāls un skaidrojoša informācija par autortiesībām un blakustiesībām skolu jauniešiem un pedagogiem, kas papildināta ar metodisko materiālu un skaidrojošo informāciju par rūpniecisko īpašumu – preču zīmēm, dizainparaugiem un patentiem, kā arī izveidotas jaunas sadaļas uzņēmējiem, māksliniekiem (autoriem, izpildītājiem, producentiem) un likumsargiem, kurās iekļauta noderīga informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību.

“Autorskola” ir domāta ikvienam, kuru interesē ar intelektuālo īpašumu saistīti jautājumi – autortiesības, blakustiesības, preču zīmes, patenti, dizainparaugi –, kas ir intelektuālais īpašums, kā to aizsargāt un iegūt.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb “Autorskola” 2021. gadā uzsāka Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” sākotnēji tika veidota kā mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, jautājumiem skolu jauniešiem un pedagogiem. 2023. gadā projekta partneriem pievienojās Latvijas Republikas Patentu valde, ievērojami papildinot “Autorskolas” tēmu loku, attīstot projektu par visaptverošu izglītojošu platformu visiem, kurus interesē ar intelektuālo īpašumu saistīti jautājumi.

Izglītojošajam projektam Autorskola pievienojusies arī Patentu valde Read More »

“Autorskolas” noslēguma pasākumu 8. septembrī varēs vērot arī tiešraidē

"Autorskolas" noslēguma pasākumu 8. septembrī varēs vērot arī tiešraidē

Autortiesību un blakustiesību apguves veicināšanas projekta “Autorskola” noslēguma pasākums Nacionālajā Mākslu vidusskolā notiks ceturtdien, 8. septembrī, plkst. 12:00. To ikviens interesents varēs skatīties arī tiešraidē – Kultūras ministrijas tīmekļvietnē www.km.gov.lv

Klātesot kultūras ministram Naurim Puntulim un projekta partneriem – Latvijas Izpildītāju un producentu apvienībai (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūrai/Latvijas Autoru apvienībai (AKKA/LAA) – auditorijai būs iespēja uzzināt vairāk par “Autorskolā” paveikto un projekta nākotnes iecerēm. Pasākumā tiks apbalvoti arī “Autorskolas” radošo mākslas darbu konkursa uzvarētāji. Bet pasākuma viesus un, protams, arī tiešraides skatītājus ar savu priekšnesumu priecēs grupa “Sudden Lights.”

“Izpratne par intelektuālā īpašuma aizsardzību ir būtiska kā bērniem un jauniešiem, tā viņu vecākiem un pedagogiem. Lai gan ikdienā tiešā veidā šī tēma lielākoties skar autorus, izpildītājus un nozares profesionāļus, nav noslēpums, ka tieši skolās aug mūsu jaunrade un nākotnes spožākie talanti. Arī tiešsaistē plaši pieejamās iespējas maldīgi ļauj domāt, ka virtuālais saturs pieejams ikvienam, jebkāda veida izmantošanai. Tādēļ ir svarīgi laikus izprast, kā citu darbus izmantot atbildīgi, nekaitējot ne sev, ne autoriem,” par tēmas aktualitāti stāsta kultūras ministrs Nauris Puntulis, vienlaikus norādot, ka “Autorskolas” mājaslapa www.autorskola.lv, kas tapusi, sadarbojoties projekta partneriem, arī turpmāk kalpos kā noderīgs resurss skolu pedagogiem un jauniešiem.

Par tālāko “Autorskolas” projekta attīstību ir pārliecināta arī LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, sakot, ka pašlaik padarītais ir tikai sākums regulāram izglītojošam darbam arī nākotnē: “Pašlaik esam bērnu un jauniešu izglītības procesa sākumā – mēs, projekta partneri, ar “Autorskolas” palīdzību esam radījuši informācijas bāzi un skaidri sapratuši pašreizējo situāciju ar intelektuālā īpašuma tiesību izpratni jauniešu vidū,” norāda Liena Edvardsa. “Un varu droši teikt: “Autorskola” nav atsevišķs projekts, kas noslēdzas, beidzoties EUIPO piešķirtajam finansējumam , bet gan process, kas turpināsies tālāk, izglītojot un skaidrojot jauniešiem un visai sabiedrībai autortiesību un blakustiesību jautājumus.”

Projekta realizācijas gaitā tika izsludināts radošo darbu konkurss skolu jauniešiem par “Autorskolas” tēmu. Konkursā iesūtītie darbi apliecina daudzveidīgo bērnu un jauniešu izpratni par autortiesībām un blakustiesībām: “Iesniegto darbu autori atzinuši, ka “Autorskola” palīdzējusi gūt plašāku priekšstatu par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Mākslas darbos attēlota plaša radošā pasaule – muzeji, mūzikas instrumenti, darbu izpildītāji, tekstu autori, dejotāji, fotogrāfi un pat kosmonauti, kas tiecas autoru darbus parādīt ārpus mūsu planētas robežām. Lai gan galvenās balvas 100 eiro vērtībā ieguvuši tikai 4 labāko darbu autori, mēs ticam, ka gūtās zināšanas un pieredze kalpos kā iedvesma arī pārējiem konkursa dalībniekiem,” pauž LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, vienlaikus norādot, ka konkursā, kas norisinājās no 18. maija līdz 15. augustam, piedalījušies gan Latvijas skolu audzēkņi, gan arī vairāku vasaras nometņu dalībnieki.

AKKA/LAA padomes prezidents, mūziķis Kārlis Kazāks, savukārt, akcentē “Autorskolā” radīto izzinošo materiālu nozīmi vispārizglītojošajā mācību procesā: “Ir būtiski ne vien izglītot skolēnus, bet arī rosināt dabisku interesi par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Tādēļ īpaši noderīgi ilgtermiņā kā skolēniem, tā viņu vecākiem un pedagogiem būs mājaslapā www.autorskola.lv pieejamā materiālu daudzveidība. Šeit pieejami gan pamācoši video, kuros par autortiesībām un blakustiesībām stāsta Latvijā pazīstami radošās nozares pārstāvji, gan arī parocīgi metodiskie materiāli un radošas spēles, kas palīdzēs par šīm tēmām vieglā un saprotamā veidā pastāstīt kā 1., tā 12. klases skolēnam,” uzsver Kārlis Kazāks.

Mediju pārstāvji aicināti piedalīties “Autorskolas” noslēguma pasākumā Nacionālās Mākslu vidusskolas Jaunajā zālē, Kalnciema ielā 10–k2, plkst. 12.00 vai sekot līdz pasākuma norisei tiešsaistē Kultūras ministrijas tīmekļvietnē  www.km.gov.lv

“Autorskolas” noslēguma pasākumu 8. septembrī varēs vērot arī tiešraidē Read More »

Iniciatīvas autortiesību un blakustiesību apguvei “Autorskola” ietvaros izsludināts radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem

Iniciatīvas autortiesību un blakustiesību apguvei "Autorskola" ietvaros izsludināts radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem

Kultūras ministrija (KM), Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) izsludina radošo darbu konkursu jauniešiem – “Autorskola.” Tā dalībnieki var iesniegt darbus līdz šā gada 15.augustam un konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti iniciatīvas noslēguma pasākumā septembrī.

Konkursa uzdevums ir veicināt jauniešu izpratni un sociāli atbildīgu lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām, un tā mērķauditorija – vispārizglītojošo skolu skolēni un profesionālās ievirzes skolu audzēkņi.

Aicinām konkursa dalībniekus līdz 15.augustam kopā ar pieteikumu iesniegt vizuālos, telpiskos, audio un video komunikācijas risinājumos veidotus darbus, un to var darīt gan elektroniski, gan nosūtot pa pastu. Darbos jāattēlo autortiesību un blakustiesību tēma, izmantojot projekta logotipu un kādu no atslēgvārdiem, piemēram, “dziesma”, “dzejolis”, “fotogrāfija”, “kino” u.c.

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un lejupielādēt logotipu!

Piedalīšanās konkursā ir ne tikai lieliska iespēja attīstīt katra atsevišķā dalībnieka radošumu, tā ir arī interesanta un izglītojoša aktivitāte, ar ko papildināt radošo nometņu programmu.

Ikviens konkursa dalībnieks saņems apliecinājumu par piedalīšanos, savukārt labāko darbu autorus četrās vecuma grupās žūrija izvirzīs apbalvošanai, un uzvarētājus noteikti iepriecinās balva 100 eiro apmērā.

Šā gada martā radošo darbu konkurss jau norisinājās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kur audzēkņi atspoguļoja autortiesību un blakustiesību tēmas daudzveidīgā tehnikā veidotos oriģināldarbos. Projekta atklāšanas ceremonijas laikā 13. aprīlī balvas saņēma neparastāko un interesantāko darbu autori.

 

Radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem "Autorskola" ietvaros

Viena no balvas ieguvējām Ance Bartkeviča konkursam bija iesniegusi darbu “Neatkārtojamais puķupods” un savu veikumu raksturoja šādi: “Kad iepazinos tuvāk ar autortiesībām un procesiem, ar ko tās saistītas, sapratu, kā tās aizsargā mākslas darbus – to unikalitāti un neatkārtojamību. Manā “Puķupodā” ir atveidots gan autortiesību simbols, gan arī attiecības, kas saista dažādu autoru darbu pārveidojumus, atveidojumus un oriģinālu ideju radīšanu. Mūsdienās nav viegli izdomāt ko jaunu un pārsteidzošu, taču no puķupoda var nākotnē izaugt dažādi brīnumi.”

Arī šajā konkursā projekta partneri cer saņemt pārsteidzošus mākslinieciskus autortiesību tēmas risinājumus un ir pārliecināti, ka tas veicinās pozitīvas izmaiņas izpratnē par intelektuālo īpašumu ne tikai skolu jauniešu, viņu vecāku un pedagogu vidū, bet arī plašākā sabiedrībā.

Vairāk informācijas par konkursu: Autorskola.lv vai pa tālr. 67605023, bet konkursa darbus var sūtīt uz e-pastu info@autorskola.lv vai pa pastu (adrese: Misas iela 3, Rīga, LV-1058).

Sekojiet “Autorskolai” arī Facebook, Instagram, Youtube un TikTok.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Iniciatīvas autortiesību un blakustiesību apguvei “Autorskola” ietvaros izsludināts radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem Read More »

Pētījums liecina: Latvijas jaunieši turpina apzināti izvēlēties pirātisku saturu internetā

Pētījums liecina: Latvijas jaunieši turpina apzināti izvēlēties pirātisku saturu internetā

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījuma dati liecina, ka Latvijas jaunieši vecumā no 15-24 gadiem turpina piekļūt pirātiskam saturam. Tā, piemēram, tikai 46 % aptaujāto Latvijas jauniešu atzinuši, ka labprātāk dod priekšroku legālam digitālajam saturam. Eiropā šis rādītājs ir augstāks – vidēji 60%. Viens no digitālā pirātisma izvēles galvenajiem faktoriem joprojām ir pieejamība, taču arvien lielāka nozīme ir arī vienaudžu un sabiedrības ietekmei.

Digitālā vide mums paver neskaitāmas iespējas gan iegūt kvalitatīvas zināšanas, gan arī tīši vai netīši saskarties ar autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem, tostarp pirātismu. Šeit patiesi nozīmīga loma ir tieši sabiedrības informētībai, jo pētījuma dati liecina, ka 12 % respondentu ir piekļuvuši pirātiskam saturam nejauši, un 7 % nemaz nezina, vai ir piekļuvuši pirātiskam saturam, norāda LaIPA izpilddirektore un viena no projekta “Autorskola” dibinātājām Liena Grīna.

Latvijas jaunieši atzinuši, ka nelikumīgos avotus izmantojuši, lai skatītos filmas (70%), TV seriālus (62%), klausītos mūziku (41%), piekļūtu videospēlēm (45%), programmatūrām (37%) un e-grāmatām (31%), kā arī skatītos tiešraides sporta pasākumus (23%). Pētījumā apkopotā statistika liecina, ka Latvijā vidēji 25% jauniešu apzināti pēdējā gada laikā piekļuvuši pirātiskam saturam. Eiropā šis rādītājs ir zemāks – nelegālus avotus tīšuprāt izvēlas 21% aptaujāto jauniešu.

Lai uzlabotu bērnu un jauniešu informētību par autortiesībām, kā arī ar to pārkāpšanu saistītiem riskiem, jau šī gada aprīlī darboties sāka Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei skolu jauniešiem un pedagogiem. Kā norāda Liena Grīna, mājaslapā www.autorskola.lv pieejamie materiāli ir palīgs ikvienam – kā pedagogam, kurš vēlas interaktīvi un saistoši izglītot skolēnus, tā skolēnam, kurš vēlas uzzināt vairāk par citu darbu atbildīgu izmantošanu un sava intelektuālā īpašuma aizsardzību. Tāpat materiāli paredzēti arī vecākiem, kuri vēlas parūpēties par sava bērna drošu, uz zināšanām balstītu pieredzi digitālajā vidē un ārpus tās.

Nelegāla satura izplatīšana un izmantošana ne tikai vairo kiberkrāpšanas un kiberdraudu riskus, bet arī rada negatīvu ietekmi uz vidi un sabiedrību kopumā. Tā vien šķiet, ka finansiāls un morāls kaitējums tiek nodarīts tikai autoriem – patiesībā pirātiskais saturs degradē visu radošo industriju,” uzsver Liena Grīna, vienlaikus norādot, ka ar pirātiska satura izplatītāju radītajām sekām var saskarties ikviena radošā persona. “Pat tādi pasaules līmeņa mākslinieki, kā mūziķu grupa Coldplay, ir piedzīvojuši sava mūzikas albuma nopludināšanu internetā, nedēļu pirms oficiālā albuma izdošanas datuma. Vairums skaļāko pirātisma gadījumu pasaulē saistās gan ar nelegāli iegūtu mūzikas failu, gan arī ar filmu publiskošanu. Šo “biznesu” ienākumi svārstās līdz pat vairākiem miljoniem eiro gadā, stāsta Liena Grīna, vienlaikus aicinot ikvienu interesentu ieskatīties un izmantot www.autorskola.lv bezmaksas pieejamos materiālus – kā ikdienā, tā mācību procesā.

Par pētījumu

EUIPO 2022. gada rezultātu pārskats par intelektuālo īpašumu un jaunatni tika publiskots šī gada jūnijā. Kvantitatīvajā analīzē no 7. līdz 28. februārim piedalījās 22 021 Eiropas jaunietis vecumā no 15 līdz 24 gadiem. 2022. gada pārskatā par intelektuālo īpašumu un jaunatni sniegta jaunākā informācija par jauniešu attieksmi pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem pēcpandēmijas situācijā. Tajā aplūkotas abas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu puses: tendences saistībā ar to, kā jaunieši iegādājas viltotas preces un piekļūst pirātiskam saturam, izvērtējot tās kopš 2016. gada.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Pētījums liecina: Latvijas jaunieši turpina apzināti izvēlēties pirātisku saturu internetā Read More »

Atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei

Atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei

Šodien, 13. aprīlī, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā (RSMV) svinīgi atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei skolu jauniešiem un pedagogiem. Projektu realizē Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansējumu.

“Esmu pārliecināts, ka Autorskola sniegs nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu kā nākotnes autordarbu radītāju izpratnes veidošanā par autortiesību, blakustiesību būtību un intelektuālo tiesību aizsardzību,” pauž kultūras ministrs Nauris Puntulis. Atklāšanas pasākumā ministrs uzsvēra, ka Autorskolas projekts ir tikai pirmais solis izpratnes radīšanā, bet tālāk nepieciešams regulārs darbs ar jauniešiem un regulāras mācību programmas skolās. “Mūsu Autorskolā būsim ielikuši pamatus, devuši svarīgāko informāciju, nodrošinājuši metodiskos materiālus skolotāju darbam ar jauniešiem, savukārt jauniešiem mājaslapa autorskola.lv būs kā informācijas krātuve un praktisku padomu vietne, kurā vienkāršā valodā izskaidrots, kas ir autortiesības un blakustiesības, kas ir intelektuālais īpašums un kā šo īpašumu “lietot,”” norāda N.Puntulis.

LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, atklājot Autorskolu, sacīja: “Autortiesības un blakustiesības ir stūrakmens visai radošās industrijas attīstībai, neatkarīgi no tā, kādās radošās darbības jomās mākslinieks, mūziķis, komponists, rakstnieks darbojas. Un es patiesi ceru, ka Autorskolaspiedāvātie materiāli un izglītojošie pasākumi visā Latvijā būs tas stabilais pamats, uz kā mūsu jaunā paaudze varēs balstīt savu radošo izaugsmi,” ir pārliecināta Liena Grīna.

“Mūsu projekts Autorskola būtībā ir pirmais nopietnais mēģinājums vienuviet apkopot un, kas vēl svarīgāk, skaidrot informāciju par autortiesībām un blakustiesībām,” saka AKKA/LAA padomes priekšsēdētājs, mūziķis Kārlis Kazāks, piebilstot, ka autoru un izpildītāju darbu izmantošana, producentu tiesības un citi šajā jomā svarīgi jautājumi ir jāskaidro jau no “skolas sola”: “Diemžēl pat vairāk nekā 30 gadus kopš Latvijas iekļaušanās Eiropas tiesiskajā sistēmā joprojām ikdienā nākas daudz skaidrot, kāpēc autortiesības ir jāaizsargā, kā radošie cilvēki var saņemt atbilstošu samaksu par savu radīto darbu, kādēļ vispār šādas tiesības un likumdošana vajadzīga. Tāpēc Autorskolas iniciētā izglītības programma, ko mācītu un skaidrotu jau skolā, ir akūti nepieciešama. Un, protams, mēs ceram uz izglītības iestāžu un skolotāju ieinteresētību,” uz Autorskolas ciešu sadarbību ar skolām cer Kārlis Kazāks.

Sagaidot projekta atklāšanu, RDMV notika mākslas un dizainu darbu konkurss, kurā audzēkņi veidoja radošus darbus dažādās tehnikās par Autorskolu un autortiesību aizsardzības tēmu. Kopumā tapuši 23 darbi, ko veidojuši 43 skolas audzēkņi. Atklāšanas pasākumā tika apbalvoti konkursa uzvarētāji.

“Man prieks, ka Autorskola sākās tieši pie mums, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā,”” saka RDMV direktors Alvis Līdaks, vērtējot skolas jauniešu aktivitāti piedalīties Autorskolas radošajā konkursā. “Jau mūsu skolas nosaukums liecina, ka esam īstā auditorija šim projektam, tomēr esmu pārliecināts, ka RDMV ir tikai “pilotprojekts” daudz plašākām aktivitātēm un jauniešu iesaistei visā Latvijā un visās Latvijas skolās. Mūsu skolas jauniešu aktīvā līdzdalība konkursā pierāda: šāds projekts ir vajadzīgs,” secina Alvis Līdaks. Savukārt LaIPA izpilddirektore Liena Grīna sola, ka jau drīzumā radošais konkurss Autorskolas ietvaros tiks izsludināts visas Latvijas radošajiem skolu jauniešiem.

Autorskolas projekta ietvaros ir paredzēti semināri pedagogiem dažādos Latvijas novados. Skolotājiem ir izstrādāts plašs mācību metodiskais materiāls vizuāli viegli uztveramā formā, kas veidots atbilstoši pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības programmas standartiem. Savukārt bērniem un jauniešiem tēmas apguvei pieejami vienkārši autortiesību un blakustiesību jautājumu skaidrojumi, kurus papildina interaktīvās spēles un video, kuros Latvijā pazīstami autori, izpildītāji un producenti dalās pieredzē par autortiesību un blakustiesību aizsardzības jautājumiem.

Autorskolas materiāli ir pieejami tīmekļa vietnē www.autorskola.lv. Bet Autorskolas darbam interesenti aicināti sekot līdzi sociālajos tīklos facebook.com/autorskola, instagram.com/autorskola un tiktok.com/@autorskola, kā arī Kultūras ministrijas YouTube kanālā.

Ikviens medijs, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” mērķi, sadarbības uzsākšanai aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei Read More »

Scroll to Top