Autorskolas ziņas

Izglītojošajam projektam Autorskola pievienojusies arī Patentu valde

Izglītojošajam projektam “Autorskola” pievienojusies arī Patentu valde

Pirms gada atklātajam projektam – izglītojošai platformai “Autorskola” , kas nodrošina iespēju skolu jauniešiem un pedagogiem iegūt zināšanas par autortiesībām un blakustiesībām, ir pievienojusies arī Patentu valde, papildinot saturu ar jautājumiem par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

Projektu ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu īsteno Kultūras ministrija (KM), Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA).

Projekta pirmajā posmā tika izveidota izglītojoša platforma www.autorskola.lv, izstrādāts metodiskais mācību materiāls par autortiesībām un blakustiesībām un darba lapas skolotājiem un skolēniem, sagatavotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, interaktīvas spēles, kā arī izglītojoši video, kuros Latvijā pazīstami autori, izpildītāji un producenti dalās pieredzē par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem. Ņemot vērā projekta veiksmīgos rezultātus un lietotāju atsauksmes, projekta “Autorskola” iniciatīvas grupa šī gada pavasarī nolēma turpināt iesākto, piesaistot jaunus sadarbības partnerus – Patentu valdi, lai platformā būtu pieejama pilnīga informācija par intelektuālā īpašuma jomu, tai skaitā informācija un mācību materiāli arī par preču zīmju, dizainparaugu un izgudrojumu (rūpnieciskā īpašuma) aizsardzības jomu.

“Ļoti aktīvi strādājām, lai realizētu “Autorskolas” projektu – izveidotu izglītojošu materiālu bāzi par autortiesībām un blakustiesībām skolu jauniešiem un pedagogiem,” skaidro LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, norādot, ka visa projektā iesaistītā komanda – KM, LaIPA un AKKA/LAA – ieguldīja lielu darbu, lai informācija būtu viegli uztverama bērnu un jauniešu auditorijai. “Tomēr darba gaitā sapratām, ka interese par intelektuālā īpašuma jautājumiem ir ne tikai mūsu jaunajai paaudzei, bet visai sabiedrībai kopumā, tostarp arī pašiem autoriem, izpildītājiem, uzņēmējiem, kuri ir tieši saistīti ar intelektuālā īpašuma jomu,” norāda Liena Edvardsa. “Tāpēc tika pieņemts lēmums piesaistīt jaunus partnerus, paplašināt “Autorskolas” tematiku, ka arī rīkot apmācības ne tikai jauniešiem un pedagogiem, bet ikvienam, kuri tieši saskaras ar intelektuālā īpašuma jautājumiem.”

Liena Edvardsa uzskata, ka šis projekts dod nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izpratnes veicināšanā: “Ja sākotnēji mēs koncentrējāmies uz skolu jauniešiem un pedagogiem, kuriem skaidrojām ar autortiesībām un blakustiesībām saistītus jautājumus, tad jau tagad “Autorskolas” vietnē ir iekļauta papildu informācija par rūpniecisko īpašumu, kā arī izveidotas atsevišķas sadaļas māksliniekiem, uzņēmējiem un likumsargiem. Līdz ar to mūsu sadarbība ar Patentu valdi ir vērtīgs turpinājums , tāpēc esam ļoti priecīgi par atsaucību un ieinteresētību iesaistīties projektā,” saka LaIPA izpilddirektore.

Arī Patentu valdes direktors Agris Batalauskis ir gandarīts par iesaistīšanos projektā, sakot, ka joprojām redz lielas problēmas ar izpratni par to, kas ir intelektuālais īpašums, kāpēc tas jāaizsargā un kā to darīt: “Patentu valdes viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir sabiedrības izglītošana un izpratnes veicināšana par intelektuālā īpašuma nozīmi, un to, cik svarīga ir tā aizsargāšana. Jo īpaši būtiski tas ir pašiem intelektuālā īpašuma radītājiem, lai izvairītos no pretlikumīgas reģistrētā intelektuālā īpašuma izmantošanas, viltojumiem un krāpniecības. Tomēr vienlīdz svarīgi ir par šo stāstīt jau skolas vecuma bērniem un jauniešiem, kuri ir nākamie intelektuālā īpašuma radītāji un pilnīgi noteikti – arī patērētāji. Tāpēc esam gandarīti iesaistīties šajā projektā, kas dod iespēju vēl plašāk informēt par preču zīmēm, dizainparaugiem un izgudrojumiem (patentiem).” Patentu valdes direktors uzsver, ka platforma būs labs palīglīdzeklis skolēniem, uzņēmējiem, māksliniekiem, jo vienā portālā pieejama informācija par to, kāpēc ir svarīgi aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, tai skaitā preču zīmes, dizainparaugus un izgudrojumus.

Paplašinātajā vietnē autorskola.lv šobrīd ir pieejams jau iepriekš publicētais metodiskais materiāls un skaidrojoša informācija par autortiesībām un blakustiesībām skolu jauniešiem un pedagogiem, kas papildināta ar metodisko materiālu un skaidrojošo informāciju par rūpniecisko īpašumu – preču zīmēm, dizainparaugiem un patentiem, kā arī izveidotas jaunas sadaļas uzņēmējiem, māksliniekiem (autoriem, izpildītājiem, producentiem) un likumsargiem, kurās iekļauta noderīga informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību.

“Autorskola” ir domāta ikvienam, kuru interesē ar intelektuālo īpašumu saistīti jautājumi – autortiesības, blakustiesības, preču zīmes, patenti, dizainparaugi –, kas ir intelektuālais īpašums, kā to aizsargāt un iegūt.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb “Autorskola” 2021. gadā uzsāka Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” sākotnēji tika veidota kā mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, jautājumiem skolu jauniešiem un pedagogiem. 2023. gadā projekta partneriem pievienojās Latvijas Republikas Patentu valde, ievērojami papildinot “Autorskolas” tēmu loku, attīstot projektu par visaptverošu izglītojošu platformu visiem, kurus interesē ar intelektuālo īpašumu saistīti jautājumi.

Jauniešiem un bērniem radītas izzinošas animācijas filmas par autortiesībām

Jauniešiem un bērniem radītas izzinošas animācijas filmas par autortiesībām

“Autorskola” izdevusi divas jaunas animācijas filmas bērniem un jauniešiem, kurās viegli uztveramā veidā skaidrots autortiesību jēdziens un autoru darbu izmantošanas pamatprincipi. Animācijas filmas skatāmas www.autorskola.lv VIDEO TELPĀ (skat. šeit).

To mērķis ir interaktīvi un izzinoši kliedēt mītus par autoriem un to tiesībām, kā arī radīt skaidru priekšstatu par to, kā droši un atbildīgi publiskot, izplatīt vai kā citādi izmantot iepriekš radītus darbus.

“Autorskolas” mājaslapā www.autorskola.lv šobrīd pieejamas ne tikai animācijas filmas, bet arī 10 skaidrojoši video par autortiesībām, blakustiesībām un intelektuālo īpašumu, kur nozares jēdzienus skaidro Latvijā pazīstamas radošās personības. Tāpat “Autorskolā” radītas aizraujošas spēles bērniem un jauniešiem, arī izzinoši materiāli skolotājiem tēmu veiksmīgākai integrēšanai vispārizglītojošajā mācību procesā.

Jauniešiem un bērniem radītas izzinošas animācijas filmas par autortiesībām

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja 2022. gada jūnija dati liecina, ka 12% jauniešu Eiropā vecumā no 15–24 gadiem pirātiskam saturam piekļuvuši nejauši, taču 7% pat nezina, vai vispār ir piekļuvuši vai izmantojuši pirātisku saturu. Plaši piedāvātās iespējas internetā nudien var radīt pamatīgu apjukumu. Publiskā un šķietami brīvi pieejamā satura publicēšana, pārraidīšana, izplatīšana vai pat tulkošana var radīt nevēlamas sekas darbu izmantotājiem un arī zaudējumus pašam autoram. Kā zināms, nezināšana nevar atbrīvot mūs no atbildības, tādēļ ir būtiski izglītot kā jauniešus, tā bērnus, lai nākotnē novērstu apzinātus vai neapzinātus autortiesību pārkāpumus, stāsta Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) izpilddirektore Liena Edvardsa.

“Autorskolas” eksperti no LaIPA, Kultūras ministrijas un Autortiesību un konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) jau teju pusgadu rīko izglītojošus seminārus skolotājiem visā Latvijā, lai ilgtermiņā veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par autortiesībām un blakustiesībām. Līdz šim “Autorskolas” eksperti viesojušies pie pedagogiem Jūrmalā, Rēzeknē, Grobiņā, Cēsīs un Tukumā. Jau pavisam drīz notiks seminārs arī Liepājā.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt, zvanot pa tālruni 29209607 vai rakstot uz e-pastu info@autorskola.lv.

Pedagogiem Tukuma novadā stāstīs par autortiesību un blakustiesību mācīšanu skolās

Pedagogiem Tukuma novadā stāstīs par autortiesību un blakustiesību mācīšanu skolās

Šī gada 11. augustā plkst. 11:00 iniciatīvas “Autorskola” eksperti viesosies pie pedagogiem Tukuma novadā, Milzkalnē, Šlokenbekas muižā. Semināru par to, kā mācīt autortiesības un blakustiesības bērniem un jauniešiem, vadīs pārstāvji no Kultūras ministrijas, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) un Autortiesību un konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA).

Jau līdz šim “Autorskolas” eksperti viesojušies pie pedagogiem Jūrmalā, Rēzeknē, Grobiņā un Cēsīs. Tāpat vasaras izskaņā notiks izglītojoši semināri arī Jelgavā un Liepājā. Plānots, ka iniciatīvas “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” ietvaros organizētajos semināros kopumā savas zināšanas ar intelektuālo īpašumu saistītiem jautājumiem pilnveidos pedagogi visā Latvijā.

“Ar autortiesībām un blakustiesībām saistītās tēmas dzīves laikā ir aktuālas ikvienam – gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem, tāpēc autortiesību jautājumi ir gana svarīgi, lai tos mācītu jau skolā, jo tieši bērni un jaunieši ir tie, kas veidos mūsu inteliģenci, radošo vidi un jaunradi jau tuvākajā nākotnē. Vietnē www.autorskola.lv radīts plašs, daudzveidīgs izglītojošo materiālu klāsts dažādām vecuma grupām, kas būs noderīgs gan skolotājiem, gan bērniem un viņu vecākiem,” stāsta LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, vienlaikus norādot, ka pedagogi līdz šim semināros īpaši novērtējuši tieši atgriezenisko saiti diskusijās ar ekspertiem un iespēju darboties praktiski.

Semināri ir ne tikai unikāla iespēja pieredzējušu nozares speciālistu vadībā iegūt jaunas un ikdienā noderīgas zināšanas, bet arī veido izpratni par to, kā veiksmīgāk ar intelektuālo īpašumu saistītos jautājumus iekļaut kopējā mācību procesā.

Dalība semināros jāpiesaka, iepriekš aizpildot īsu pieteikuma anketuej.uz/autorskola2022.
Vairāk par projektu iespējams uzzināt, zvanot pa tālruni 29209607 vai rakstot uz e-pastu info@autorskola.lv.

13. aprīlī atklās Autorskolu – izglītojošu autortiesību izpratnes un apguves projektu skolu jauniešiem un pedagogiem

13. aprīlī atklās Autorskolu – izglītojošu autortiesību izpratnes un apguves projektu skolu jauniešiem un pedagogiem

13. aprīlī pulksten 11.00 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā (RDMV), klātesot kultūras ministram Naurim Puntulim un projekta partneru – Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) – pārstāvjiem, svinīgi tiks atklāts autortiesību un blakustiesību apguves veicināšanas projekts skolu jauniešiem un pedagogiem Autorskola. Pasākumā tiks apbalvoti arī Autorskolai veltītā RDMV audzēkņu mākslas un dizaina darbu konkursa uzvarētāji.

“Lai arī likuma izpratnē Latvijā autortiesības tiek aizsargātas, normatīvu lietošana praksē mēdz kavēties nezināšanas un neizpratnes dēļ,” uz tēmas aktualitāti vērš uzmanību kultūras ministrs Nauris Puntulis. “Tāpēc Kultūras ministrija, būdama tieši atbildīga par autortiesību un blakustiesību jautājumiem, ir iesaistījusies Autorskolas izveidē. Šī mācību platforma atraktīvā, viegli izprotamā un uztveramā formātā sniegs būtisku ieguldījumu autortiesību jautājumu skaidrošanā gan pedagogiem, gan jauniešiem,” klāsta kultūras ministrs.

Sagaidot projekta atklāšanu, RDMV notika mākslas un dizainu darbu konkurss – audzēkņi veidoja radošus darbus dažādās tehnikās par Autorskolas un autortiesību aizsardzības tēmu. Tapuši 23 darbi, ko veidojuši 43 skolas audzēkņi.

“Atklāšanas pasākums tiks translēts tiešraidē, tādējādi mediju pārstāvji, jaunieši, pedagogi un ikviens interesents varēs sekot līdzi tā norisei un iegūt informāciju par projektu Autorskola,” stāsta LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, piebilstot, ka pasākuma laikā tiks prezentēta projektā izveidotā interneta vietne www.autorskola.lv, kurā apkopota plaša informācija par autortiesību un blakustiesību tēmām, tostarp mācību metodiskais materiāls pedagogiem, kas veidots atbilstoši pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības programmas standartiem. Tajā iekļautas darba lapas katrai klašu grupai, kā arī desmit izglītojošu video, divas animācijas filmas, spēles un citi mācību materiāli, kas interaktīvā veidā palīdzēs pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem un arī citiem interesentiem veidot izpratni par autortiesību būtību.

“Autortiesību jautājumi ir gana svarīgi, lai tos mācītu jau skolā, jo tieši bērni un jaunieši ir tie, kas veidos mūsu inteliģenci, radošo vidi un jaunradi jau tuvākajā nākotnē,” saka Liena Grīna.

AKKA/LAA padomes prezidents mūziķis Kārlis Kazāks uzsver, ka Autorskolas sekmīga darbība un projekta realizācija ir iespējama, pateicoties Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansiālam atbalstam un projekta partneru sadarbībai ar EUIPO. “Mēs esam vienotajā Eiropas telpā visdažādākajās jomās, tostarp intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumu risināšanā. Tāpēc esam gandarīti, ka, veidojot šo visai Latvijas sabiedrībai nozīmīgo projektu, varējām ne tikai piesaistīt EUIPO finansējumu, bet arī izmantot Eiropas kolēģu pieredzi un zināšanas,” uzsver Kārlis Kazāks un piebilst ka autortiesību izglītojošās programmas darbojas arī citviet Eiropas Savienībā.

“Autorskolā notiks lekcijas pedagogiem visos Latvijas novados,” par tuvākajā laikā paredzētajiem pasākumiem informē Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vecākā juriskonsulte Linda Zommere. “Mēs esam sagatavojuši plašu metodisko materiālu vizuāli viegli uztveramā formā, kas palīdzēs pedagogiem skaidrot autortiesību jautājumus. Jauniešiem būs paredzēts gan radošais konkurss, gan spēles, video un informatīvie materiāli vietnē autorskola.lv, lai pievērstu viņu uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai un veicinātu izpratni par to,” skaidro Linda Zommere.

Atklāšanas pasākuma tiešraidi 13. aprīlī no pulksten 11.00 līdz 13.00 varēs skatīties Kultūras ministrijas profilā vietnē YouTube un sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Autorskolas darbam interesenti aicināti sekot līdzi interneta vietnē www.autorskola.lv un sociālajos tīklos Facebook, Instagram un TikTok.

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus piedalīties Autorskolas atklāšanas pasākumā klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29209607 vai e-pastu info@autorskola.lv!

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.
Ikviens medijs, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū“ mērķi un kuri ieinteresēti sadarboties, aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

Scroll to Top