Autortiesības vai blakustiesības

Autortiesibas vai blakustiesibas

Katrā dotajā situācijā izvēlies, vai minētajai personai uz darbu pieder autortiesības, blakustiesības vai abas.

Scroll to Top