“Autorskolas” mini-hakatons: studenti piedāvā inovatīvus risinājumus intelektuālā īpašuma jomā

Vakar, 28. februārī, Latvijas Universitātes Dabas mājā norisinājās izglītojošās iniciatīvas “Autorskola” rīkotais mini-hakatons, kurā desmit studentu komandas prezentēja savas inovatīvās idejas reālām situācijām intelektuālā īpašuma jomā. Mini-hakatons bija daļa no atklāšanas pasākuma jaunajam “Autorskolas” projektam “Mācām nākotnes skolotājus!”, kura ietvaros izveidots e-kurss augstskolu studentiem intelektuālā īpašumu tiesību apguvei.

Pasākumu atklāja kultūras ministre Agnese Logina, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) izpilddirektore Liena Edvardsa, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes prodekāne, profesore Zanda Rubene un Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.

LaIPA vadītāja Liena Edvardsa pasākumā prezentēja jauno e-kursu, kas piedāvā studentiem iespēju apgūt zināšanas par intelektuālā īpašuma tiesību pamatiem, tā aizsardzību, radošo profesiju pārstāvju tiesībām un pienākumiem. Studentiem apgūstot metodisko materiālu, kas sastāv no 10 ar intelektuālo īpašumu saistītām tēmām un skaidrojošām animācijam, papildus tam, studentiem ir iespēja nokartot pašpārbaudes testu un iegūt digitālu sertifikātu.

“Šis notikums ir ne tikai platforma, kur jaunieši var parādīt savu izpratni un radošumu, bet arī mūsu iespēja kopīgi mācīties un attīstīties. Intelektuālais īpašums ir mūsu kultūras un inovācijas stūrakmens, un izpratne par to ir būtiska jebkurā profesijā,” pasākumā teica Liena Edvardsa, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore. “Mēs lepojamies ar katru studentu, kurš izmantoja šo iespēju, lai paplašinātu savas zināšanas un veidotu jaunas, inovatīvas idejas. Viņu aizrautība un apņēmība radīt pozitīvas pārmaiņas ir iedvesmojoša un apliecina, ka esam uz pareizā ceļa, veidojot izglītotāku un izpratnes pilnāku sabiedrību.”

LU IZPF prodekāne, profesore Zanda Rubene piebilda: “Studentu spēja ne tikai saprast, bet arī praktiski piemērot intelektuālā īpašuma principus un izstrādāt inovatīvas idejas, ir apliecinājums augstākās izglītības nozīmei mūsdienu sabiedrībā. Un mēs uzskatāmi redzam, kā nākamās paaudzes pārstāvji pieņem izaicinājumus un meklē radošus risinājumus, lai veicinātu sabiedrības izpratni un cieņu pret intelektuālo īpašumu.”

Pēc atklāšanas uzrunām studentiem tika dotas tikai divas stundas, lai izstrādātu inovatīvus risinājumus konkrētām situācijām intelektuālā īpašuma jomā. Katrā no desmit komandām bija iekļauti 3-5 studenti no 8 Latvijas augstskolām.

Divu stundu laikā studenti izstrādāja 10 inovatīvas idejas, sākot no sabiedrības informēšanas par intelektuālo īpašumu, beidzot ar spēļu izmantošanu intelektuālā īpašuma apguvei. Pirmo un otro vietu mini hakatonā ieguva komandas no Rīgas Stradiņa universitātes. Pirmās vietas ieguvēji izstrādāja risinājumu, lai informētu sabiedrību par viltojumu iegādes negatīvajām sekām sabiedrībā, izstrādājot “izlaušanās istabu”, kurā būtu nepieciešams atpazīt viltojumus no īstajām precēm. Savukārt otrās vietas ieguvēji meklēja risinājumus ētiskai satura koplietošanai un lietošanai sociālo tīklu lietotāju vidū, izstrādājot mājaslapas sadaļu, kurā apkopota informācija par sociālo tīklu lietotāju tiesībām. Trešās vietas vietas ieguvēji bija studenti no Latvijas Kultūras koledžas un Rīgas Stradiņa universitātes, kuri izstrādāja risinājumu, lai veicinātu intelektuālā īpašuma ievērošanas kultūru akadēmiskajā vidē, piedāvājot daudzfunkcionālu platformu, kas ļauj studentam izprast un apgūt intelektuālo īpašumu un noteikt plaģiātismu savā darbā pirms tā iesniegšanas. 

Izglītojošās iniciatīvas “Autorskola” platforma autorskola.lv ir unikāla interneta vietne, kurā atrodama plaša informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem, likumdošanu, kas regulē intelektuālā īpašuma aizsardzību, kā arī mācību materiāli skolēniem un studentiem, kas palīdz apgūt intelektuālā īpašuma pamatus.

Foto: Oskars Artūrs Upenieks, Lāsma Reisa

_________________________________________________________________________

Projektu “Mācām nākotnes skolotājus” jeb “Autorskolu” īsteno Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), Kultūras ministrija un Latvijas Universitāte, piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, aizsardzības jautājumiem. Projektu 60000 eiro apmērā finansē EUIPO, un to līdzfinansē projekta partneri. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. septembrim. Par projekta laikā radīto saturu atbild projekta īstenotāji un tas nav uzskatāms par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja oficiālo viedokli.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ieguvumiem no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un par kaitējumu, ko rada šo tiesību pārkāpumi, uzsverot intelektuālā īpašuma nozīmi jaunrades, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstīšanā, kā arī pilnveidot augstskolu mācībspēku un studentu – nākotnes skolotāju un radošo personību – izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašuma jomu kopumā. Ikviens medijs, augstskola, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Mācām nākotnes skolotājus” mērķi, aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

Scroll to Top