“Autorskola” aicina radošo profesiju studentus piedalīties mācību kursa par autortiesībām izstrādē

Izglītojošā un informatīvā platforma par intelektuālo īpašumu “Autorskola” aktīvi sākusi jauna projekta “Mācām nākotnes skolotājus” īstenošanu. Tāpēc “Autorskolas” radošā komanda aicina augstskolu studentus, kuri apgūst pedagoga profesiju vai gatavojas darboties radošajās industrijās, iesaistīties projekta realizācijā.

Projektā no šī gada oktobra līdz 2024. gada septembrim tiks izstrādāts augstskolām domāts tiešsaistes mācību kurss pedagoģijas un radošo profesiju studentiem autortiesību un blakustiesību apguvei, kā arī metodiskais materiāls, kas topošajiem skolotājiem un radošo industriju pārstāvjiem parādītu, kā šīs tēmas mācīt saviem nākotnes skolēniem un jauniešiem, kuri vēlas darboties radošajās profesijās.

“Mums ir svarīgi, lai izglītojošais materiāls, kas taps projekta “Mācām nākotnes skolotājus” ietvaros, būtu ne tikai atbilstošs izglītības standartiem, bet arī saistošs un uzrunātu mūsu tiešo mērķauditoriju – studentus un augstskolu pasniedzējus, tādēļ vēlamies piesaistīt projektam arī studentus,” uzsver projekta “Mācām nākotnes skolotājus” vadošā partnera, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA), izpilddirektore Liena Edvardsa, piebilstot: “Tieši studenti vislabāk zina, kā saistošā un inovatīvā veidā vajadzētu pasniegt autortiesību un blakustiesību vielu, lai topošie skolotāji un radošo profesiju pārstāvji varētu saprast un uzzināt, kādi jautājumi būtu jāiekļauj mācību materiālā. Tas ir iemesls, kādēļ aicinām iesaistīties projektā augstskolu studentus un mācībspēkus.”

Liena Edvardsa norāda, ka projekta īstenošanas laikā paredzēts arī semināru cikls tajās Latvijas augstskolās, kas sagatavo pedagogus un radošo profesiju nākotnes profesionāļus, tāpēc sevišķi nozīmīga ir sadarbība jau izglītojošā materiāla sagatavošanas procesā. “Aicinām visus ieinteresētos augstskolu studentus un pasniedzējus iepazīties ar mūsu sagatavoto infografiku, ieskatīties “Autorskolas” mājaslapā autorskola.lv vai sociālo mediju “Facebook” un “Instagram” “Autorskolas” kontos, kur publicējam visus jaunumus, konkursus interesentiem un noderīgu informāciju ne tikai par projektu “Mācām nākotnes skolotājus”, bet arī par intelektuālā īpašuma aizsardzību, tostarp – autortiesībām un blakustiesībām –, kopumā,” uzsver Liena Edvardsa.

Projektu “Mācām nākotnes skolotājus” jeb “Autorskolu” realizē Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), Kultūras ministrija un Latvijas Universitāte, piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, aizsardzības jautājumiem. Projektu 60000 eiro apmērā finansē EUIPO un to līdzfinansē projekta partneri. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. septembrim. Par projekta laikā radīto saturu atbild projekta īstenotāji un tas nav uzskatāms par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja oficiālo viedokli.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ieguvumiem no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un par kaitējumu, ko rada šo tiesību pārkāpumi, uzsverot intelektuālā īpašuma nozīmi jaunrades, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstīšanā, kā arī pilnveidot augstskolu mācībspēku un studentu – nākotnes skolotāju un radošo personību – izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašuma jomu kopumā. Ikviens medijs, augstskola, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Mācām nākotnes skolotājus” mērķi, aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

Scroll to Top