Autoriem

Skaidrojoši materiāli un informācija autoriem par intelektuālo īpašumu, tostarp – autortiesībām un blakustiesībām.

Kas ir intelektuālais īpašums? Kas ir autortiesības un blakustiesības? Kas ir rūpnieciskais īpašums? Vai tu zini savas tiesības? Sadaļā “Autoriem” apkopoti materiāli un skaidrojošā informācija, kura autoriem sniegs papildu zināšanas par visdažādākajām ar intelektuālo īpašumu saistītām niansēm.

Scroll to Top