proudworks@gmail.com

Latvijas iesniegtais projekts uzvar Eiropas projektu konkursā.

Latvijas iesniegtais projekts uzvar Eiropas projektu konkursā. Sākas izglītojoša kampaņa par intelektuālo īpašumu

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) starptautiskā projektu konkursā par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem apstiprinājis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) un Latvijas Universitātes (LU) kopīgi iesniegto projektu “Mācām nākotnes skolotājus”. Kopumā EUIPO projektu konkursā bija iesniegti 63 projekti no visas Eiropas Savienības, bet apstiprināti tikai 16 labākie.

Latvijas iesniegtais projekts uzvar Eiropas projektu konkursā. Sākas izglītojoša kampaņa par intelektuālo īpašumuTādējādi šī gada rudenī ir uzsākta projekta “Mācām nākotnes skolotājus” realizācija. Gada laikā tiks sagatavoti mācību materiāli un skaidrojoša informācija augstskolu studentiem un mācībspēkiem par intelektuālā īpašuma, tai skaitā autortiesību un blakustiesību, jautājumiem. Tiks realizēta arī informatīva un izglītojoša kampaņa mājaslapā autorskola.lv un “Autorskolas” sociālo tīklu profilos.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par ieguvumiem no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un par kaitējumu, ko rada šo tiesību pārkāpumi, uzsverot intelektuālā īpašuma nozīmi jaunrades, inovāciju un uzņēmējdarbības atbalstīšanā, kā arī pilnveidot augstskolu mācībspēku un studentu – nākotnes skolotāju un radošo personību – izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām, kā arī intelektuālo īpašuma aizsardzību kopumā.

“Autortiesību un blakustiesību aizsardzība, radošo cilvēku tiesību ievērošana, tādējādi palīdzot sakārtot arī šīs jomas tiesisko vidi, ir viena no Kultūras ministrijas prioritātēm,” saka kultūras ministre Agnese Logina, uzsverot, ka tas ir iemesls, kāpēc Kultūras ministrija ir aktīvi iesaistījusies šajā projektā. “Mums ir svarīgi, lai gan radošie cilvēki, gan esošie un topošie pedagogi, gan sabiedrība kopumā, sākot jau no skolas vecuma bērniem, būtu informēta par autortiesībām un blakustiesībām, par to sniegtajiem ieguvumiem, par tiesībām un pienākumiem, ko nosaka intelektuālā īpašuma aizsardzības joma,” norāda ministre.

Jau šobrīd ir uzsākts darbs pie metodiskā materiāla augstskolu pasniedzējiem un topošajiem pedagogiem izveides, kā arī pie interneta vietnes www.autorskola.lv attīstības autortiesību pratībai.

Projekta “Mācām nākotnes skolotājus” vadošais partneris ir Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), kuras izpilddirektore Liena Edvardsa ir pārliecināta, ka autortiesību un blakustiesību jautājumi var kļūt aktuāli ikvienam no mums: “Būtībā mēs visi kādā brīdī varam saskarties ar intelektuālā īpašuma aizsardzības jomas jautājumiem – gan kā radošo darbu patērētāji, gan, protams, kā autori, izpildītāji un producenti, tāpēc ir svarīgi zināt, kādas ir autoru, izpildītāju un producentu tiesības, svarīgi ir pārzināt arī mūsu – visu sabiedrības locekļu – pienākumus attiecībā pret darbu radītājiem,” stāsta Liena Edvardsa. “Skola ir īstā vieta, kur šīs tēmas apgūt, taču ir būtiski bērniem un jauniešiem šo informāciju pasniegt saistošā un interesantā veidā. Tāpēc projekta “Mācām nākotnes skolotājus” laikā sagatavosim topošajiem skolotājiem un radošo profesiju pārstāvjiem gan metodiskos materiālus, gan semināros stāstīsim, kā pareizi un, pats galvenais, saistoši mācīt “apieties” ar intelektuālā īpašuma aizsardzības tēmām,” projekta nozīmību uzsver LaIPA izpilddirektore. Viņa pauž gandarījumu, ka Latvijas iesniegtais projekts izturējis sīvu konkurenci un uzvarējis starptautiskā konkursā: “Lieliski, ka arī EUIPO novērtēja mūsu iesnigtā projekta kvalitāti un aktualitāti,” pauž LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa.

Nākamā gada pirmajā pusē augstskolu pasniedzējus un nākotnes skolotājus aicināsim uz izglītojošiem pasākumiem autortiesību un blakustiesību jautājumos. Bet projekts noslēgsies ar
plašākas auditorijas iesaisti, ikvienam dodot iespēju plašāk iepazīties ar autortiesību un blakustiesību – gan savu, gan citu – aizsardzības jautājumiem.

“Latvijas Universitāte ir vadošā valsts augstskola pedagogu sagatavošanā, tāpēc esam iesaistījušies šajā projektā,” norāda Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) dekāne, profesore Linda Daniela. “Teju visi mūsu fakultātes absolventi tādā vai citādā mērā savā darba dzīvē saistīti ar autortiesību un blakustiesību ievērošanu. Līdz ar to kvalitatīvi un profesionāli sagatavoti mācību materiāli būs noderīgi gan mums, gan, nešaubos, arī citu augstskolu mācībspēkiem un studentiem, kuru mācību un darba dzīve būs saistīta ar intelektuālo īpašumu un tā aizsardzību,” saka profesore Linda Daniela.

Aicinām ikvienu interesentu ieskatīties www.autorskola.lv, iesaistoties projekta realizācijā. Un uz sadarbību kopīgu pasākumu organizēšanā!

 

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Latvijas iesniegtais projekts uzvar Eiropas projektu konkursā. Read More »

Izglītojošajam projektam Autorskola pievienojusies arī Patentu valde

Izglītojošajam projektam “Autorskola” pievienojusies arī Patentu valde

Pirms gada atklātajam projektam – izglītojošai platformai “Autorskola” , kas nodrošina iespēju skolu jauniešiem un pedagogiem iegūt zināšanas par autortiesībām un blakustiesībām, ir pievienojusies arī Patentu valde, papildinot saturu ar jautājumiem par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību.

Projektu ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu īsteno Kultūras ministrija (KM), Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA).

Projekta pirmajā posmā tika izveidota izglītojoša platforma www.autorskola.lv, izstrādāts metodiskais mācību materiāls par autortiesībām un blakustiesībām un darba lapas skolotājiem un skolēniem, sagatavotas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, interaktīvas spēles, kā arī izglītojoši video, kuros Latvijā pazīstami autori, izpildītāji un producenti dalās pieredzē par intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem. Ņemot vērā projekta veiksmīgos rezultātus un lietotāju atsauksmes, projekta “Autorskola” iniciatīvas grupa šī gada pavasarī nolēma turpināt iesākto, piesaistot jaunus sadarbības partnerus – Patentu valdi, lai platformā būtu pieejama pilnīga informācija par intelektuālā īpašuma jomu, tai skaitā informācija un mācību materiāli arī par preču zīmju, dizainparaugu un izgudrojumu (rūpnieciskā īpašuma) aizsardzības jomu.

“Ļoti aktīvi strādājām, lai realizētu “Autorskolas” projektu – izveidotu izglītojošu materiālu bāzi par autortiesībām un blakustiesībām skolu jauniešiem un pedagogiem,” skaidro LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, norādot, ka visa projektā iesaistītā komanda – KM, LaIPA un AKKA/LAA – ieguldīja lielu darbu, lai informācija būtu viegli uztverama bērnu un jauniešu auditorijai. “Tomēr darba gaitā sapratām, ka interese par intelektuālā īpašuma jautājumiem ir ne tikai mūsu jaunajai paaudzei, bet visai sabiedrībai kopumā, tostarp arī pašiem autoriem, izpildītājiem, uzņēmējiem, kuri ir tieši saistīti ar intelektuālā īpašuma jomu,” norāda Liena Edvardsa. “Tāpēc tika pieņemts lēmums piesaistīt jaunus partnerus, paplašināt “Autorskolas” tematiku, ka arī rīkot apmācības ne tikai jauniešiem un pedagogiem, bet ikvienam, kuri tieši saskaras ar intelektuālā īpašuma jautājumiem.”

Liena Edvardsa uzskata, ka šis projekts dod nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izpratnes veicināšanā: “Ja sākotnēji mēs koncentrējāmies uz skolu jauniešiem un pedagogiem, kuriem skaidrojām ar autortiesībām un blakustiesībām saistītus jautājumus, tad jau tagad “Autorskolas” vietnē ir iekļauta papildu informācija par rūpniecisko īpašumu, kā arī izveidotas atsevišķas sadaļas māksliniekiem, uzņēmējiem un likumsargiem. Līdz ar to mūsu sadarbība ar Patentu valdi ir vērtīgs turpinājums , tāpēc esam ļoti priecīgi par atsaucību un ieinteresētību iesaistīties projektā,” saka LaIPA izpilddirektore.

Arī Patentu valdes direktors Agris Batalauskis ir gandarīts par iesaistīšanos projektā, sakot, ka joprojām redz lielas problēmas ar izpratni par to, kas ir intelektuālais īpašums, kāpēc tas jāaizsargā un kā to darīt: “Patentu valdes viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir sabiedrības izglītošana un izpratnes veicināšana par intelektuālā īpašuma nozīmi, un to, cik svarīga ir tā aizsargāšana. Jo īpaši būtiski tas ir pašiem intelektuālā īpašuma radītājiem, lai izvairītos no pretlikumīgas reģistrētā intelektuālā īpašuma izmantošanas, viltojumiem un krāpniecības. Tomēr vienlīdz svarīgi ir par šo stāstīt jau skolas vecuma bērniem un jauniešiem, kuri ir nākamie intelektuālā īpašuma radītāji un pilnīgi noteikti – arī patērētāji. Tāpēc esam gandarīti iesaistīties šajā projektā, kas dod iespēju vēl plašāk informēt par preču zīmēm, dizainparaugiem un izgudrojumiem (patentiem).” Patentu valdes direktors uzsver, ka platforma būs labs palīglīdzeklis skolēniem, uzņēmējiem, māksliniekiem, jo vienā portālā pieejama informācija par to, kāpēc ir svarīgi aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, tai skaitā preču zīmes, dizainparaugus un izgudrojumus.

Paplašinātajā vietnē autorskola.lv šobrīd ir pieejams jau iepriekš publicētais metodiskais materiāls un skaidrojoša informācija par autortiesībām un blakustiesībām skolu jauniešiem un pedagogiem, kas papildināta ar metodisko materiālu un skaidrojošo informāciju par rūpniecisko īpašumu – preču zīmēm, dizainparaugiem un patentiem, kā arī izveidotas jaunas sadaļas uzņēmējiem, māksliniekiem (autoriem, izpildītājiem, producentiem) un likumsargiem, kurās iekļauta noderīga informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību.

“Autorskola” ir domāta ikvienam, kuru interesē ar intelektuālo īpašumu saistīti jautājumi – autortiesības, blakustiesības, preču zīmes, patenti, dizainparaugi –, kas ir intelektuālais īpašums, kā to aizsargāt un iegūt.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb “Autorskola” 2021. gadā uzsāka Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. “Autorskola” sākotnēji tika veidota kā mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību un blakustiesību, jautājumiem skolu jauniešiem un pedagogiem. 2023. gadā projekta partneriem pievienojās Latvijas Republikas Patentu valde, ievērojami papildinot “Autorskolas” tēmu loku, attīstot projektu par visaptverošu izglītojošu platformu visiem, kurus interesē ar intelektuālo īpašumu saistīti jautājumi.

Izglītojošajam projektam Autorskola pievienojusies arī Patentu valde Read More »

“Autorskolas” noslēguma pasākumu 8. septembrī varēs vērot arī tiešraidē

"Autorskolas" noslēguma pasākumu 8. septembrī varēs vērot arī tiešraidē

Autortiesību un blakustiesību apguves veicināšanas projekta “Autorskola” noslēguma pasākums Nacionālajā Mākslu vidusskolā notiks ceturtdien, 8. septembrī, plkst. 12:00. To ikviens interesents varēs skatīties arī tiešraidē – Kultūras ministrijas tīmekļvietnē www.km.gov.lv

Klātesot kultūras ministram Naurim Puntulim un projekta partneriem – Latvijas Izpildītāju un producentu apvienībai (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūrai/Latvijas Autoru apvienībai (AKKA/LAA) – auditorijai būs iespēja uzzināt vairāk par “Autorskolā” paveikto un projekta nākotnes iecerēm. Pasākumā tiks apbalvoti arī “Autorskolas” radošo mākslas darbu konkursa uzvarētāji. Bet pasākuma viesus un, protams, arī tiešraides skatītājus ar savu priekšnesumu priecēs grupa “Sudden Lights.”

“Izpratne par intelektuālā īpašuma aizsardzību ir būtiska kā bērniem un jauniešiem, tā viņu vecākiem un pedagogiem. Lai gan ikdienā tiešā veidā šī tēma lielākoties skar autorus, izpildītājus un nozares profesionāļus, nav noslēpums, ka tieši skolās aug mūsu jaunrade un nākotnes spožākie talanti. Arī tiešsaistē plaši pieejamās iespējas maldīgi ļauj domāt, ka virtuālais saturs pieejams ikvienam, jebkāda veida izmantošanai. Tādēļ ir svarīgi laikus izprast, kā citu darbus izmantot atbildīgi, nekaitējot ne sev, ne autoriem,” par tēmas aktualitāti stāsta kultūras ministrs Nauris Puntulis, vienlaikus norādot, ka “Autorskolas” mājaslapa www.autorskola.lv, kas tapusi, sadarbojoties projekta partneriem, arī turpmāk kalpos kā noderīgs resurss skolu pedagogiem un jauniešiem.

Par tālāko “Autorskolas” projekta attīstību ir pārliecināta arī LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, sakot, ka pašlaik padarītais ir tikai sākums regulāram izglītojošam darbam arī nākotnē: “Pašlaik esam bērnu un jauniešu izglītības procesa sākumā – mēs, projekta partneri, ar “Autorskolas” palīdzību esam radījuši informācijas bāzi un skaidri sapratuši pašreizējo situāciju ar intelektuālā īpašuma tiesību izpratni jauniešu vidū,” norāda Liena Edvardsa. “Un varu droši teikt: “Autorskola” nav atsevišķs projekts, kas noslēdzas, beidzoties EUIPO piešķirtajam finansējumam , bet gan process, kas turpināsies tālāk, izglītojot un skaidrojot jauniešiem un visai sabiedrībai autortiesību un blakustiesību jautājumus.”

Projekta realizācijas gaitā tika izsludināts radošo darbu konkurss skolu jauniešiem par “Autorskolas” tēmu. Konkursā iesūtītie darbi apliecina daudzveidīgo bērnu un jauniešu izpratni par autortiesībām un blakustiesībām: “Iesniegto darbu autori atzinuši, ka “Autorskola” palīdzējusi gūt plašāku priekšstatu par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Mākslas darbos attēlota plaša radošā pasaule – muzeji, mūzikas instrumenti, darbu izpildītāji, tekstu autori, dejotāji, fotogrāfi un pat kosmonauti, kas tiecas autoru darbus parādīt ārpus mūsu planētas robežām. Lai gan galvenās balvas 100 eiro vērtībā ieguvuši tikai 4 labāko darbu autori, mēs ticam, ka gūtās zināšanas un pieredze kalpos kā iedvesma arī pārējiem konkursa dalībniekiem,” pauž LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, vienlaikus norādot, ka konkursā, kas norisinājās no 18. maija līdz 15. augustam, piedalījušies gan Latvijas skolu audzēkņi, gan arī vairāku vasaras nometņu dalībnieki.

AKKA/LAA padomes prezidents, mūziķis Kārlis Kazāks, savukārt, akcentē “Autorskolā” radīto izzinošo materiālu nozīmi vispārizglītojošajā mācību procesā: “Ir būtiski ne vien izglītot skolēnus, bet arī rosināt dabisku interesi par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Tādēļ īpaši noderīgi ilgtermiņā kā skolēniem, tā viņu vecākiem un pedagogiem būs mājaslapā www.autorskola.lv pieejamā materiālu daudzveidība. Šeit pieejami gan pamācoši video, kuros par autortiesībām un blakustiesībām stāsta Latvijā pazīstami radošās nozares pārstāvji, gan arī parocīgi metodiskie materiāli un radošas spēles, kas palīdzēs par šīm tēmām vieglā un saprotamā veidā pastāstīt kā 1., tā 12. klases skolēnam,” uzsver Kārlis Kazāks.

Mediju pārstāvji aicināti piedalīties “Autorskolas” noslēguma pasākumā Nacionālās Mākslu vidusskolas Jaunajā zālē, Kalnciema ielā 10–k2, plkst. 12.00 vai sekot līdz pasākuma norisei tiešsaistē Kultūras ministrijas tīmekļvietnē  www.km.gov.lv

“Autorskolas” noslēguma pasākumu 8. septembrī varēs vērot arī tiešraidē Read More »

Jauniešiem un bērniem radītas izzinošas animācijas filmas par autortiesībām

Jauniešiem un bērniem radītas izzinošas animācijas filmas par autortiesībām

“Autorskola” izdevusi divas jaunas animācijas filmas bērniem un jauniešiem, kurās viegli uztveramā veidā skaidrots autortiesību jēdziens un autoru darbu izmantošanas pamatprincipi. Animācijas filmas skatāmas www.autorskola.lv VIDEO TELPĀ (skat. šeit).

To mērķis ir interaktīvi un izzinoši kliedēt mītus par autoriem un to tiesībām, kā arī radīt skaidru priekšstatu par to, kā droši un atbildīgi publiskot, izplatīt vai kā citādi izmantot iepriekš radītus darbus.

“Autorskolas” mājaslapā www.autorskola.lv šobrīd pieejamas ne tikai animācijas filmas, bet arī 10 skaidrojoši video par autortiesībām, blakustiesībām un intelektuālo īpašumu, kur nozares jēdzienus skaidro Latvijā pazīstamas radošās personības. Tāpat “Autorskolā” radītas aizraujošas spēles bērniem un jauniešiem, arī izzinoši materiāli skolotājiem tēmu veiksmīgākai integrēšanai vispārizglītojošajā mācību procesā.

Jauniešiem un bērniem radītas izzinošas animācijas filmas par autortiesībām

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja 2022. gada jūnija dati liecina, ka 12% jauniešu Eiropā vecumā no 15–24 gadiem pirātiskam saturam piekļuvuši nejauši, taču 7% pat nezina, vai vispār ir piekļuvuši vai izmantojuši pirātisku saturu. Plaši piedāvātās iespējas internetā nudien var radīt pamatīgu apjukumu. Publiskā un šķietami brīvi pieejamā satura publicēšana, pārraidīšana, izplatīšana vai pat tulkošana var radīt nevēlamas sekas darbu izmantotājiem un arī zaudējumus pašam autoram. Kā zināms, nezināšana nevar atbrīvot mūs no atbildības, tādēļ ir būtiski izglītot kā jauniešus, tā bērnus, lai nākotnē novērstu apzinātus vai neapzinātus autortiesību pārkāpumus, stāsta Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) izpilddirektore Liena Edvardsa.

“Autorskolas” eksperti no LaIPA, Kultūras ministrijas un Autortiesību un konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) jau teju pusgadu rīko izglītojošus seminārus skolotājiem visā Latvijā, lai ilgtermiņā veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par autortiesībām un blakustiesībām. Līdz šim “Autorskolas” eksperti viesojušies pie pedagogiem Jūrmalā, Rēzeknē, Grobiņā, Cēsīs un Tukumā. Jau pavisam drīz notiks seminārs arī Liepājā.

Vairāk par projektu iespējams uzzināt, zvanot pa tālruni 29209607 vai rakstot uz e-pastu info@autorskola.lv.

Jauniešiem un bērniem radītas izzinošas animācijas filmas par autortiesībām Read More »

Pedagogiem Tukuma novadā stāstīs par autortiesību un blakustiesību mācīšanu skolās

Pedagogiem Tukuma novadā stāstīs par autortiesību un blakustiesību mācīšanu skolās

Šī gada 11. augustā plkst. 11:00 iniciatīvas “Autorskola” eksperti viesosies pie pedagogiem Tukuma novadā, Milzkalnē, Šlokenbekas muižā. Semināru par to, kā mācīt autortiesības un blakustiesības bērniem un jauniešiem, vadīs pārstāvji no Kultūras ministrijas, Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) un Autortiesību un konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA).

Jau līdz šim “Autorskolas” eksperti viesojušies pie pedagogiem Jūrmalā, Rēzeknē, Grobiņā un Cēsīs. Tāpat vasaras izskaņā notiks izglītojoši semināri arī Jelgavā un Liepājā. Plānots, ka iniciatīvas “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” ietvaros organizētajos semināros kopumā savas zināšanas ar intelektuālo īpašumu saistītiem jautājumiem pilnveidos pedagogi visā Latvijā.

“Ar autortiesībām un blakustiesībām saistītās tēmas dzīves laikā ir aktuālas ikvienam – gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem, tāpēc autortiesību jautājumi ir gana svarīgi, lai tos mācītu jau skolā, jo tieši bērni un jaunieši ir tie, kas veidos mūsu inteliģenci, radošo vidi un jaunradi jau tuvākajā nākotnē. Vietnē www.autorskola.lv radīts plašs, daudzveidīgs izglītojošo materiālu klāsts dažādām vecuma grupām, kas būs noderīgs gan skolotājiem, gan bērniem un viņu vecākiem,” stāsta LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, vienlaikus norādot, ka pedagogi līdz šim semināros īpaši novērtējuši tieši atgriezenisko saiti diskusijās ar ekspertiem un iespēju darboties praktiski.

Semināri ir ne tikai unikāla iespēja pieredzējušu nozares speciālistu vadībā iegūt jaunas un ikdienā noderīgas zināšanas, bet arī veido izpratni par to, kā veiksmīgāk ar intelektuālo īpašumu saistītos jautājumus iekļaut kopējā mācību procesā.

Dalība semināros jāpiesaka, iepriekš aizpildot īsu pieteikuma anketuej.uz/autorskola2022.
Vairāk par projektu iespējams uzzināt, zvanot pa tālruni 29209607 vai rakstot uz e-pastu info@autorskola.lv.

Pedagogiem Tukuma novadā stāstīs par autortiesību un blakustiesību mācīšanu skolās Read More »

Iniciatīvas autortiesību un blakustiesību apguvei “Autorskola” ietvaros izsludināts radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem

Iniciatīvas autortiesību un blakustiesību apguvei "Autorskola" ietvaros izsludināts radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem

Kultūras ministrija (KM), Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) izsludina radošo darbu konkursu jauniešiem – “Autorskola.” Tā dalībnieki var iesniegt darbus līdz šā gada 15.augustam un konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti iniciatīvas noslēguma pasākumā septembrī.

Konkursa uzdevums ir veicināt jauniešu izpratni un sociāli atbildīgu lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām, un tā mērķauditorija – vispārizglītojošo skolu skolēni un profesionālās ievirzes skolu audzēkņi.

Aicinām konkursa dalībniekus līdz 15.augustam kopā ar pieteikumu iesniegt vizuālos, telpiskos, audio un video komunikācijas risinājumos veidotus darbus, un to var darīt gan elektroniski, gan nosūtot pa pastu. Darbos jāattēlo autortiesību un blakustiesību tēma, izmantojot projekta logotipu un kādu no atslēgvārdiem, piemēram, “dziesma”, “dzejolis”, “fotogrāfija”, “kino” u.c.

Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un lejupielādēt logotipu!

Piedalīšanās konkursā ir ne tikai lieliska iespēja attīstīt katra atsevišķā dalībnieka radošumu, tā ir arī interesanta un izglītojoša aktivitāte, ar ko papildināt radošo nometņu programmu.

Ikviens konkursa dalībnieks saņems apliecinājumu par piedalīšanos, savukārt labāko darbu autorus četrās vecuma grupās žūrija izvirzīs apbalvošanai, un uzvarētājus noteikti iepriecinās balva 100 eiro apmērā.

Šā gada martā radošo darbu konkurss jau norisinājās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kur audzēkņi atspoguļoja autortiesību un blakustiesību tēmas daudzveidīgā tehnikā veidotos oriģināldarbos. Projekta atklāšanas ceremonijas laikā 13. aprīlī balvas saņēma neparastāko un interesantāko darbu autori.

 

Viena no balvas ieguvējām Ance Bartkeviča konkursam bija iesniegusi darbu “Neatkārtojamais puķupods” un savu veikumu raksturoja šādi: “Kad iepazinos tuvāk ar autortiesībām un procesiem, ar ko tās saistītas, sapratu, kā tās aizsargā mākslas darbus – to unikalitāti un neatkārtojamību. Manā “Puķupodā” ir atveidots gan autortiesību simbols, gan arī attiecības, kas saista dažādu autoru darbu pārveidojumus, atveidojumus un oriģinālu ideju radīšanu. Mūsdienās nav viegli izdomāt ko jaunu un pārsteidzošu, taču no puķupoda var nākotnē izaugt dažādi brīnumi.”

Arī šajā konkursā projekta partneri cer saņemt pārsteidzošus mākslinieciskus autortiesību tēmas risinājumus un ir pārliecināti, ka tas veicinās pozitīvas izmaiņas izpratnē par intelektuālo īpašumu ne tikai skolu jauniešu, viņu vecāku un pedagogu vidū, bet arī plašākā sabiedrībā.

Vairāk informācijas par konkursu: Autorskola.lv vai pa tālr. 67605023, bet konkursa darbus var sūtīt uz e-pastu info@autorskola.lv vai pa pastu (adrese: Misas iela 3, Rīga, LV-1058).

Sekojiet “Autorskolai” arī Facebook, Instagram, Youtube un TikTok.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Iniciatīvas autortiesību un blakustiesību apguvei “Autorskola” ietvaros izsludināts radošo darbu konkurss Latvijas skolu jauniešiem Read More »

Pētījums liecina: Latvijas jaunieši turpina apzināti izvēlēties pirātisku saturu internetā

Pētījums liecina: Latvijas jaunieši turpina apzināti izvēlēties pirātisku saturu internetā

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījuma dati liecina, ka Latvijas jaunieši vecumā no 15-24 gadiem turpina piekļūt pirātiskam saturam. Tā, piemēram, tikai 46 % aptaujāto Latvijas jauniešu atzinuši, ka labprātāk dod priekšroku legālam digitālajam saturam. Eiropā šis rādītājs ir augstāks – vidēji 60%. Viens no digitālā pirātisma izvēles galvenajiem faktoriem joprojām ir pieejamība, taču arvien lielāka nozīme ir arī vienaudžu un sabiedrības ietekmei.

Digitālā vide mums paver neskaitāmas iespējas gan iegūt kvalitatīvas zināšanas, gan arī tīši vai netīši saskarties ar autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem, tostarp pirātismu. Šeit patiesi nozīmīga loma ir tieši sabiedrības informētībai, jo pētījuma dati liecina, ka 12 % respondentu ir piekļuvuši pirātiskam saturam nejauši, un 7 % nemaz nezina, vai ir piekļuvuši pirātiskam saturam, norāda LaIPA izpilddirektore un viena no projekta “Autorskola” dibinātājām Liena Grīna.

Latvijas jaunieši atzinuši, ka nelikumīgos avotus izmantojuši, lai skatītos filmas (70%), TV seriālus (62%), klausītos mūziku (41%), piekļūtu videospēlēm (45%), programmatūrām (37%) un e-grāmatām (31%), kā arī skatītos tiešraides sporta pasākumus (23%). Pētījumā apkopotā statistika liecina, ka Latvijā vidēji 25% jauniešu apzināti pēdējā gada laikā piekļuvuši pirātiskam saturam. Eiropā šis rādītājs ir zemāks – nelegālus avotus tīšuprāt izvēlas 21% aptaujāto jauniešu.

Lai uzlabotu bērnu un jauniešu informētību par autortiesībām, kā arī ar to pārkāpšanu saistītiem riskiem, jau šī gada aprīlī darboties sāka Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei skolu jauniešiem un pedagogiem. Kā norāda Liena Grīna, mājaslapā www.autorskola.lv pieejamie materiāli ir palīgs ikvienam – kā pedagogam, kurš vēlas interaktīvi un saistoši izglītot skolēnus, tā skolēnam, kurš vēlas uzzināt vairāk par citu darbu atbildīgu izmantošanu un sava intelektuālā īpašuma aizsardzību. Tāpat materiāli paredzēti arī vecākiem, kuri vēlas parūpēties par sava bērna drošu, uz zināšanām balstītu pieredzi digitālajā vidē un ārpus tās.

Nelegāla satura izplatīšana un izmantošana ne tikai vairo kiberkrāpšanas un kiberdraudu riskus, bet arī rada negatīvu ietekmi uz vidi un sabiedrību kopumā. Tā vien šķiet, ka finansiāls un morāls kaitējums tiek nodarīts tikai autoriem – patiesībā pirātiskais saturs degradē visu radošo industriju,” uzsver Liena Grīna, vienlaikus norādot, ka ar pirātiska satura izplatītāju radītajām sekām var saskarties ikviena radošā persona. “Pat tādi pasaules līmeņa mākslinieki, kā mūziķu grupa Coldplay, ir piedzīvojuši sava mūzikas albuma nopludināšanu internetā, nedēļu pirms oficiālā albuma izdošanas datuma. Vairums skaļāko pirātisma gadījumu pasaulē saistās gan ar nelegāli iegūtu mūzikas failu, gan arī ar filmu publiskošanu. Šo “biznesu” ienākumi svārstās līdz pat vairākiem miljoniem eiro gadā, stāsta Liena Grīna, vienlaikus aicinot ikvienu interesentu ieskatīties un izmantot www.autorskola.lv bezmaksas pieejamos materiālus – kā ikdienā, tā mācību procesā.

Par pētījumu

EUIPO 2022. gada rezultātu pārskats par intelektuālo īpašumu un jaunatni tika publiskots šī gada jūnijā. Kvantitatīvajā analīzē no 7. līdz 28. februārim piedalījās 22 021 Eiropas jaunietis vecumā no 15 līdz 24 gadiem. 2022. gada pārskatā par intelektuālo īpašumu un jaunatni sniegta jaunākā informācija par jauniešu attieksmi pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem pēcpandēmijas situācijā. Tajā aplūkotas abas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu puses: tendences saistībā ar to, kā jaunieši iegādājas viltotas preces un piekļūst pirātiskam saturam, izvērtējot tās kopš 2016. gada.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Pētījums liecina: Latvijas jaunieši turpina apzināti izvēlēties pirātisku saturu internetā Read More »

Atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei

Atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei

Šodien, 13. aprīlī, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā (RSMV) svinīgi atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei skolu jauniešiem un pedagogiem. Projektu realizē Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansējumu.

“Esmu pārliecināts, ka Autorskola sniegs nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu kā nākotnes autordarbu radītāju izpratnes veidošanā par autortiesību, blakustiesību būtību un intelektuālo tiesību aizsardzību,” pauž kultūras ministrs Nauris Puntulis. Atklāšanas pasākumā ministrs uzsvēra, ka Autorskolas projekts ir tikai pirmais solis izpratnes radīšanā, bet tālāk nepieciešams regulārs darbs ar jauniešiem un regulāras mācību programmas skolās. “Mūsu Autorskolā būsim ielikuši pamatus, devuši svarīgāko informāciju, nodrošinājuši metodiskos materiālus skolotāju darbam ar jauniešiem, savukārt jauniešiem mājaslapa autorskola.lv būs kā informācijas krātuve un praktisku padomu vietne, kurā vienkāršā valodā izskaidrots, kas ir autortiesības un blakustiesības, kas ir intelektuālais īpašums un kā šo īpašumu “lietot,”” norāda N.Puntulis.

LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, atklājot Autorskolu, sacīja: “Autortiesības un blakustiesības ir stūrakmens visai radošās industrijas attīstībai, neatkarīgi no tā, kādās radošās darbības jomās mākslinieks, mūziķis, komponists, rakstnieks darbojas. Un es patiesi ceru, ka Autorskolaspiedāvātie materiāli un izglītojošie pasākumi visā Latvijā būs tas stabilais pamats, uz kā mūsu jaunā paaudze varēs balstīt savu radošo izaugsmi,” ir pārliecināta Liena Grīna.

“Mūsu projekts Autorskola būtībā ir pirmais nopietnais mēģinājums vienuviet apkopot un, kas vēl svarīgāk, skaidrot informāciju par autortiesībām un blakustiesībām,” saka AKKA/LAA padomes priekšsēdētājs, mūziķis Kārlis Kazāks, piebilstot, ka autoru un izpildītāju darbu izmantošana, producentu tiesības un citi šajā jomā svarīgi jautājumi ir jāskaidro jau no “skolas sola”: “Diemžēl pat vairāk nekā 30 gadus kopš Latvijas iekļaušanās Eiropas tiesiskajā sistēmā joprojām ikdienā nākas daudz skaidrot, kāpēc autortiesības ir jāaizsargā, kā radošie cilvēki var saņemt atbilstošu samaksu par savu radīto darbu, kādēļ vispār šādas tiesības un likumdošana vajadzīga. Tāpēc Autorskolas iniciētā izglītības programma, ko mācītu un skaidrotu jau skolā, ir akūti nepieciešama. Un, protams, mēs ceram uz izglītības iestāžu un skolotāju ieinteresētību,” uz Autorskolas ciešu sadarbību ar skolām cer Kārlis Kazāks.

Sagaidot projekta atklāšanu, RDMV notika mākslas un dizainu darbu konkurss, kurā audzēkņi veidoja radošus darbus dažādās tehnikās par Autorskolu un autortiesību aizsardzības tēmu. Kopumā tapuši 23 darbi, ko veidojuši 43 skolas audzēkņi. Atklāšanas pasākumā tika apbalvoti konkursa uzvarētāji.

“Man prieks, ka Autorskola sākās tieši pie mums, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā,”” saka RDMV direktors Alvis Līdaks, vērtējot skolas jauniešu aktivitāti piedalīties Autorskolas radošajā konkursā. “Jau mūsu skolas nosaukums liecina, ka esam īstā auditorija šim projektam, tomēr esmu pārliecināts, ka RDMV ir tikai “pilotprojekts” daudz plašākām aktivitātēm un jauniešu iesaistei visā Latvijā un visās Latvijas skolās. Mūsu skolas jauniešu aktīvā līdzdalība konkursā pierāda: šāds projekts ir vajadzīgs,” secina Alvis Līdaks. Savukārt LaIPA izpilddirektore Liena Grīna sola, ka jau drīzumā radošais konkurss Autorskolas ietvaros tiks izsludināts visas Latvijas radošajiem skolu jauniešiem.

Autorskolas projekta ietvaros ir paredzēti semināri pedagogiem dažādos Latvijas novados. Skolotājiem ir izstrādāts plašs mācību metodiskais materiāls vizuāli viegli uztveramā formā, kas veidots atbilstoši pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības programmas standartiem. Savukārt bērniem un jauniešiem tēmas apguvei pieejami vienkārši autortiesību un blakustiesību jautājumu skaidrojumi, kurus papildina interaktīvās spēles un video, kuros Latvijā pazīstami autori, izpildītāji un producenti dalās pieredzē par autortiesību un blakustiesību aizsardzības jautājumiem.

Autorskolas materiāli ir pieejami tīmekļa vietnē www.autorskola.lv. Bet Autorskolas darbam interesenti aicināti sekot līdzi sociālajos tīklos facebook.com/autorskola, instagram.com/autorskola un tiktok.com/@autorskola, kā arī Kultūras ministrijas YouTube kanālā.

Ikviens medijs, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” mērķi, sadarbības uzsākšanai aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei Read More »

13. aprīlī atklās Autorskolu – izglītojošu autortiesību izpratnes un apguves projektu skolu jauniešiem un pedagogiem

13. aprīlī atklās Autorskolu – izglītojošu autortiesību izpratnes un apguves projektu skolu jauniešiem un pedagogiem

13. aprīlī pulksten 11.00 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā (RDMV), klātesot kultūras ministram Naurim Puntulim un projekta partneru – Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) – pārstāvjiem, svinīgi tiks atklāts autortiesību un blakustiesību apguves veicināšanas projekts skolu jauniešiem un pedagogiem Autorskola. Pasākumā tiks apbalvoti arī Autorskolai veltītā RDMV audzēkņu mākslas un dizaina darbu konkursa uzvarētāji.

“Lai arī likuma izpratnē Latvijā autortiesības tiek aizsargātas, normatīvu lietošana praksē mēdz kavēties nezināšanas un neizpratnes dēļ,” uz tēmas aktualitāti vērš uzmanību kultūras ministrs Nauris Puntulis. “Tāpēc Kultūras ministrija, būdama tieši atbildīga par autortiesību un blakustiesību jautājumiem, ir iesaistījusies Autorskolas izveidē. Šī mācību platforma atraktīvā, viegli izprotamā un uztveramā formātā sniegs būtisku ieguldījumu autortiesību jautājumu skaidrošanā gan pedagogiem, gan jauniešiem,” klāsta kultūras ministrs.

Sagaidot projekta atklāšanu, RDMV notika mākslas un dizainu darbu konkurss – audzēkņi veidoja radošus darbus dažādās tehnikās par Autorskolas un autortiesību aizsardzības tēmu. Tapuši 23 darbi, ko veidojuši 43 skolas audzēkņi.

“Atklāšanas pasākums tiks translēts tiešraidē, tādējādi mediju pārstāvji, jaunieši, pedagogi un ikviens interesents varēs sekot līdzi tā norisei un iegūt informāciju par projektu Autorskola,” stāsta LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, piebilstot, ka pasākuma laikā tiks prezentēta projektā izveidotā interneta vietne www.autorskola.lv, kurā apkopota plaša informācija par autortiesību un blakustiesību tēmām, tostarp mācību metodiskais materiāls pedagogiem, kas veidots atbilstoši pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības programmas standartiem. Tajā iekļautas darba lapas katrai klašu grupai, kā arī desmit izglītojošu video, divas animācijas filmas, spēles un citi mācību materiāli, kas interaktīvā veidā palīdzēs pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem un arī citiem interesentiem veidot izpratni par autortiesību būtību.

“Autortiesību jautājumi ir gana svarīgi, lai tos mācītu jau skolā, jo tieši bērni un jaunieši ir tie, kas veidos mūsu inteliģenci, radošo vidi un jaunradi jau tuvākajā nākotnē,” saka Liena Grīna.

AKKA/LAA padomes prezidents mūziķis Kārlis Kazāks uzsver, ka Autorskolas sekmīga darbība un projekta realizācija ir iespējama, pateicoties Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansiālam atbalstam un projekta partneru sadarbībai ar EUIPO. “Mēs esam vienotajā Eiropas telpā visdažādākajās jomās, tostarp intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumu risināšanā. Tāpēc esam gandarīti, ka, veidojot šo visai Latvijas sabiedrībai nozīmīgo projektu, varējām ne tikai piesaistīt EUIPO finansējumu, bet arī izmantot Eiropas kolēģu pieredzi un zināšanas,” uzsver Kārlis Kazāks un piebilst ka autortiesību izglītojošās programmas darbojas arī citviet Eiropas Savienībā.

“Autorskolā notiks lekcijas pedagogiem visos Latvijas novados,” par tuvākajā laikā paredzētajiem pasākumiem informē Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vecākā juriskonsulte Linda Zommere. “Mēs esam sagatavojuši plašu metodisko materiālu vizuāli viegli uztveramā formā, kas palīdzēs pedagogiem skaidrot autortiesību jautājumus. Jauniešiem būs paredzēts gan radošais konkurss, gan spēles, video un informatīvie materiāli vietnē autorskola.lv, lai pievērstu viņu uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai un veicinātu izpratni par to,” skaidro Linda Zommere.

Atklāšanas pasākuma tiešraidi 13. aprīlī no pulksten 11.00 līdz 13.00 varēs skatīties Kultūras ministrijas profilā vietnē YouTube un sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Autorskolas darbam interesenti aicināti sekot līdzi interneta vietnē www.autorskola.lv un sociālajos tīklos Facebook, Instagram un TikTok.

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus piedalīties Autorskolas atklāšanas pasākumā klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29209607 vai e-pastu info@autorskola.lv!

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.
Ikviens medijs, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū“ mērķi un kuri ieinteresēti sadarboties, aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

13. aprīlī atklās Autorskolu – izglītojošu autortiesību izpratnes un apguves projektu skolu jauniešiem un pedagogiem Read More »

Scroll to Top