Atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei

Šodien, 13. aprīlī, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā (RSMV) svinīgi atklāta Autorskola – izglītojoša platforma autortiesību un blakustiesību apguvei skolu jauniešiem un pedagogiem. Projektu realizē Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un konsultāciju aģentūru / Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansējumu.

“Esmu pārliecināts, ka Autorskola sniegs nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu kā nākotnes autordarbu radītāju izpratnes veidošanā par autortiesību, blakustiesību būtību un intelektuālo tiesību aizsardzību,” pauž kultūras ministrs Nauris Puntulis. Atklāšanas pasākumā ministrs uzsvēra, ka Autorskolas projekts ir tikai pirmais solis izpratnes radīšanā, bet tālāk nepieciešams regulārs darbs ar jauniešiem un regulāras mācību programmas skolās. “Mūsu Autorskolā būsim ielikuši pamatus, devuši svarīgāko informāciju, nodrošinājuši metodiskos materiālus skolotāju darbam ar jauniešiem, savukārt jauniešiem mājaslapa autorskola.lv būs kā informācijas krātuve un praktisku padomu vietne, kurā vienkāršā valodā izskaidrots, kas ir autortiesības un blakustiesības, kas ir intelektuālais īpašums un kā šo īpašumu “lietot,”” norāda N.Puntulis.

LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, atklājot Autorskolu, sacīja: “Autortiesības un blakustiesības ir stūrakmens visai radošās industrijas attīstībai, neatkarīgi no tā, kādās radošās darbības jomās mākslinieks, mūziķis, komponists, rakstnieks darbojas. Un es patiesi ceru, ka Autorskolaspiedāvātie materiāli un izglītojošie pasākumi visā Latvijā būs tas stabilais pamats, uz kā mūsu jaunā paaudze varēs balstīt savu radošo izaugsmi,” ir pārliecināta Liena Grīna.

“Mūsu projekts Autorskola būtībā ir pirmais nopietnais mēģinājums vienuviet apkopot un, kas vēl svarīgāk, skaidrot informāciju par autortiesībām un blakustiesībām,” saka AKKA/LAA padomes priekšsēdētājs, mūziķis Kārlis Kazāks, piebilstot, ka autoru un izpildītāju darbu izmantošana, producentu tiesības un citi šajā jomā svarīgi jautājumi ir jāskaidro jau no “skolas sola”: “Diemžēl pat vairāk nekā 30 gadus kopš Latvijas iekļaušanās Eiropas tiesiskajā sistēmā joprojām ikdienā nākas daudz skaidrot, kāpēc autortiesības ir jāaizsargā, kā radošie cilvēki var saņemt atbilstošu samaksu par savu radīto darbu, kādēļ vispār šādas tiesības un likumdošana vajadzīga. Tāpēc Autorskolas iniciētā izglītības programma, ko mācītu un skaidrotu jau skolā, ir akūti nepieciešama. Un, protams, mēs ceram uz izglītības iestāžu un skolotāju ieinteresētību,” uz Autorskolas ciešu sadarbību ar skolām cer Kārlis Kazāks.

Sagaidot projekta atklāšanu, RDMV notika mākslas un dizainu darbu konkurss, kurā audzēkņi veidoja radošus darbus dažādās tehnikās par Autorskolu un autortiesību aizsardzības tēmu. Kopumā tapuši 23 darbi, ko veidojuši 43 skolas audzēkņi. Atklāšanas pasākumā tika apbalvoti konkursa uzvarētāji.

“Man prieks, ka Autorskola sākās tieši pie mums, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā,”” saka RDMV direktors Alvis Līdaks, vērtējot skolas jauniešu aktivitāti piedalīties Autorskolas radošajā konkursā. “Jau mūsu skolas nosaukums liecina, ka esam īstā auditorija šim projektam, tomēr esmu pārliecināts, ka RDMV ir tikai “pilotprojekts” daudz plašākām aktivitātēm un jauniešu iesaistei visā Latvijā un visās Latvijas skolās. Mūsu skolas jauniešu aktīvā līdzdalība konkursā pierāda: šāds projekts ir vajadzīgs,” secina Alvis Līdaks. Savukārt LaIPA izpilddirektore Liena Grīna sola, ka jau drīzumā radošais konkurss Autorskolas ietvaros tiks izsludināts visas Latvijas radošajiem skolu jauniešiem.

Autorskolas projekta ietvaros ir paredzēti semināri pedagogiem dažādos Latvijas novados. Skolotājiem ir izstrādāts plašs mācību metodiskais materiāls vizuāli viegli uztveramā formā, kas veidots atbilstoši pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības programmas standartiem. Savukārt bērniem un jauniešiem tēmas apguvei pieejami vienkārši autortiesību un blakustiesību jautājumu skaidrojumi, kurus papildina interaktīvās spēles un video, kuros Latvijā pazīstami autori, izpildītāji un producenti dalās pieredzē par autortiesību un blakustiesību aizsardzības jautājumiem.

Autorskolas materiāli ir pieejami tīmekļa vietnē www.autorskola.lv. Bet Autorskolas darbam interesenti aicināti sekot līdzi sociālajos tīklos facebook.com/autorskola, instagram.com/autorskola un tiktok.com/@autorskola, kā arī Kultūras ministrijas YouTube kanālā.

Ikviens medijs, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” mērķi, sadarbības uzsākšanai aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.

Scroll to Top