V

Viltojums

viltotas jeb kontrafaktas preces ir tādas preces, kas pārkāpj tiesības uz intelektuālo īpašumu: preču zīmēm, dizainparaugiem, patentiem u.c. Izmantojot populārus zīmolus, patērētāji tiek maldināti, ka preces ražojis uzticams uzņēmums ar labu reputāciju. Negodprātīgi starptautiskā tirgus dalībnieki rada finansiālus zaudējumus tiesību īpašniekiem, pārdodot līdzīgus produktus par zemāku cenu. Nereti šādā ceļā iegūtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti organizētās noziedzības finansēšanai. Viltotas preces var nodarīt kaitējumu patērētāja veselībai vai pat dzīvībai, piemēram, lietojot neoriģinālus medikamentus vai elektroniku. Īpaši rūpīgi jāizvēlas atpazīstamu bērnu zīmolu preces.

Viltojums Read More »

Vienota spēka Eiropas patents

No 2023.gada 1.jūnija darbību sāka vienotā spēka Eiropas patenta sistēma, kas ļauj iegūt patentaizsardzību ES dalībvalstīs, iesniedzot vienu pieprasījumu Eiropas Patentu iestādē. Pēc Eiropas patenta piešķiršanas patenta īpašnieks varēs iegūt vienotu patentu, kas nodrošina vienotu patentaizsardzību visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kuras ir pievienojušās vienotā spēkā Eiropas patentu sistēmai. Sistēma darbosies pēc “vienas pieturas aģentūras principa”, proti, vienoto patentu centralizēti piešķirs Eiropas Patentu iestāde, un tam nebūs nepieciešama turpmāka apstiprināšana katrā dalībvalstī.

Vienota spēka Eiropas patents Read More »

Vizuālās mākslas darbi

ir grafiskās mākslas darbi (piemēram, zīmējums, glezna) un plastiskās mākslas darbi (piemēram, skulptūra). Ja vēlies izmantot cita autora vizuālās mākslas darbu vai tā daļu, ir jāsaņem autora atļauja. Taču šos darbus drīkst kopēt savām vajadzībām (piemēram, lai iemācītos gleznot vai parādītu draugam).

Vizuālās mākslas darbi Read More »

Videoklips

ir audiovizuāls darbs. To veido kustīgi attēli ar skaņu pavadījumu vai bez tā. Ja videoklipa veidošanā tiek izmantoti citu autoru un blakustiesību īpašnieku darbi vai darbu daļas (piemēram, dziesmas teksts, mūzika vai video fragments), jāsaņem atļauja šo darbu izmantošanai.

Videoklips Read More »

Scroll to Top