T

Topogrāfijas īpašnieks

pusvadītāju izstrādājuma topogrāfijas izveidotājs vai viņa tiesību pārņēmējs, vai jebkura cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder izņēmuma tiesības uz topogrāfiju.

Topogrāfija

atklātu vai jebkurā veidā šifrētu, secīgu attēlu kopums, kas atspoguļo pusvadītāju izstrādājumu saturošo slāņu trīsdimensionālo struktūru un kurā katrs attēls parāda pusvadītāju izstrādājuma virsmas struktūru vai virsmas struktūras daļu dažādās izgatavošanas stadijās.

Tiesību īpašnieks vai tiesību subjekts

ir darba vai publikācijas autors, izdevējs vai izpildītājs. Tiesību īpašnieks var būt fiziska vai juridiska persona, kurai ir autortiesības, blakustiesības vai tiesības uz autortiesību atlīdzības daļu, pamatojoties uz līgumu vai likumu par tiesību izmantošanu.

Tālākpārdošanas tiesības

ir autortiesību īpašnieka tiesības Latvijā saņemt atlīdzību 5% apjomā no tēlotājas mākslas darba pārdošanas cenas katras publiskas tālākpārdošanas gadījumā, t.i., galeriju izsolēs, salonos vai veikalos.

Scroll to Top