S

Sertifikācijas zīme

apzīmējums, kuru lieto tādu preču vai pakalpojumu apzīmēšanai, ko šīs zīmes īpašnieks sertificējis attiecībā uz materiālu, preču izgatavošanas vai pakalpojumu izpildes veidu, kvalitāti, precizitāti vai citām īpašībām, un kura ļauj attiecīgās preces vai pakalpojumus atšķirt no tādām precēm vai pakalpojumiem, kas nav šādi sertificēti.

Sertifikācijas zīme Read More »

Starptautiskais patenta pieteikums

patenta pieteikums, kas iesniegts saskaņā ar Patentu kooperācijas līgumu (PCT) jebkurā šā līguma dalībvalstī. Līgums aptver gandrīz visas pasaules valstis, kurās ir izveidota patentu sistēma. Iesniedzot vienu starptautisko pieteikumu, tas tiek uzskatīts par iesniegtu visās PCT valstīs. Līgums paredz visām valstīm kopīgu patentēšanas procedūras sākumposmu, kurš ietver starptautisko patentu meklējumu un starptautiskā pieteikuma publikāciju.

Starptautiskais patenta pieteikums Read More »

Salikts darbs

ir darbu krājums, piemēram, hrestomātija, antoloģija, enciklopēdija, atlants, katalogs vai datubāze. Tā sastādītājs ir salikta darba autors, kas saglabā visas tiesības uz savu darbu.

Salikts darbs Read More »

Scroll to Top