R

Rūpnieciskā izmantošana

izgudrojumu uzskata par rūpnieciski izmantojamu, ja tā objektu var izgatavot vai to var lietot kādā rūpniecības nozarē, lauksaimniecībā vai citā tautsaimniecības jomā. Terapeitiskos vai ķirurģiskos ārstēšanas paņēmienus un diagnostikas paņēmienus, kas tiek lietoti attiecībā uz cilvēka vai dzīvnieka ķermeni, neuzskata par rūpnieciski izmantojamiem, taču tas neattiecas uz ierīcēm un vielām vai to kompozīcijām, kurus izmanto, lietojot minētos paņēmienus.

Rūpnieciskā izmantošana Read More »

Relatīvais pamats

pamatojums, ar ko preču zīmi var atzīt par spēkā neesošu, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu citu personu tiesības un tiesiskās intereses, un kas ir piemērojams, pēc ieinteresēto personu pieprasījuma.

Relatīvais pamats Read More »

Retranslācija

ir darbu raidīšana, ko veic cita raidorganizācija, nevis tā, kura to darījusi sākotnēji. Atļauja darbu raidīt ne vienmēr nozīmē atļauju darbu retranslēt.

Retranslācija Read More »

Reproducēšana

ir darba vai tā daļas kopiju izgatavošana materializētā formā, t.sk. tā iekļaušana citos medijos, piemēram, gleznas demonstrēšana filmā. Tas nozīmē darba pavairošanu, kam nepieciešama atļauja un par ko maksājama autoratlīdzība.

Reproducēšana Read More »

Raidīšana

ir darba izziņošana, arī darba parādīšana vai izpildīšana, kā arī turpmāks tā izmantojums raidīšanai, translācijai vai retranslācijai zīmju, skaņu vai attēlu veidā (ar skaļruņa, ētera radio vai televīzijas, pavadoņu televīzijas, kabeļtelevīzijas u.c. starpniecību).

Raidīšana Read More »

Scroll to Top