P

Publiskošana

ir jebkura darbība, ar kuru tieši vai ar attiecīgas tehniskas ierīces palīdzību darbs, izpildījums, fonogramma vai raidījums tiek padarīts pieejams sabiedrībai.

Publiski izstādīta darba izmantošana

Publiskās vietās pastāvīgi izstādīta arhitektūras, fotogrāfijas, vizuālās mākslas, dizaina kā arī lietišķās mākslas attēlojumu drīkst izmantot personiskai lietošanai informācijai, ziņu raidījumos vai aktuālo notikumu apskatos vai ietvert darbos nekomerciālā nolūkā.

Publisks izpildījums

Muzikālus darbus var publiski atskaņot veikalos, ēdināšanas uzņēmumos, dažādos pasākumos, sacensībās, koncertos vai jebkur citur ārpus ierastā ģimenes un paziņu loka. Šādu darbu atskaņošanu sauc par publisko izpildījumu. Lai darbus atskaņotu publiski, nepieciešama autora atļauja. Atļauju jeb licenci var saņemt AKKA/LAA, kas ir autoru pārstāvis.
Ja autoru darbu atskaņošanai izvēlaties ierakstītu mūziku (radio, internets, TV, CD, u. tml.), ir nepieciešams ne vien saņemt atļauju no autoru biedrības AKKA/LAA, bet arī – no Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA). AKKA/LAA administrē darbu autoru tiesības, savukārt LaIPA administrē izpildītāju un fonogrammu producentu tiesības.

Publiskais patapinājums

ir darbu izmantošana publiskās bibliotēkās. Atlīdzība par darbu publisko patapinājumu ir kompensācija, ko aizsargātu darbu autori ar kolektīvā pārvaldījuma organizācijas starpniecību saņem par to, ka grāmatas tirāžu samazina tās pieejamība bibliotēkā.

Pseidonīms

ir pieņemts vārds, ko autors izvēlējies lietot savas autorības identificēšanai. Jānis Pliekšāns ir zināms ar pseidonīmu Rainis, savukārt Elza Rozenberga – Aspazija.

Pārveidošana

ir esoša oriģināldarba pārstrādāšana gan saturiski, gan formāli. Tā var būt arī darba pielāgošana izpildītāju vajadzībām. Aizsargāta darba pārveidošanai vajadzīga autortiesību īpašnieka atļauja. Darba izmantošanas atļauja automātiski nedod tiesības darbu pārveidot.

Scroll to Top