P

Pretenzija

nosaka objektu, kuram tiek lūgta patentaizsardzība, un izgudrojuma aizsardzības apjomu, izmantojot izgudrojuma tehniskās pazīmes. Pretenzijas izsakāmas skaidri, īsi formulējot un aprakstā pamatojot.

Pretenzija Read More »

Patenta pieteikums

dokuments, ko iesniedz pieteikuma iesniedzējs vai pārstāvis un kurā tiek pieprasīta patenta piešķiršana. Parasti tas satur detalizētu izgudrojuma aprakstu, pretenzijas un rasējumus, ja tas ir nepieciešams izgudrojuma izpratnei. Saskaņā ar dažu valstu tiesību aktiem par patentiem, patenta pieteikums tiek publicēts 18 mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas datuma vai attiecīgā gadījumā pēc prioritātes datuma, dažreiz kopā ar ziņojumu par patentmeklējumu.

Patenta pieteikums Read More »

Patents

izgudrojuma aizsardzības dokuments, kas apliecina izgudrotāja ekskluzīvās tiesības uz savu izgudrojumu un ļauj izgudrojuma īpašniekam aizliegt citiem sava izgudrojuma izmantošanu bez atļaujas valstīs, kurās patents ir spēkā.

Patents Read More »

Public Domain

Termins public domain tiek lietots, lai apzīmētu darbus, kuriem beidzies autortiesību vai blakustiesību aizsardzības termiņš, darbs nav aizsargāts ar autortiesībām vai blakustiesībām.

Public Domain Read More »

Privātā kopēšana

Personiskai lietošanai ir atļauts izgatavot vienu likumīgi iegūta darba kopiju (nekomerciālai lietošanai). Šādu darba kopiju drīkst nodot jebkuram ģimenes loceklim vai draugam. Piemēram, drīkst lejupielādēt savā telefonā vai datorā internetā atrastu attēlu (ja tas tur ievietots legāli) un izmantot to kā fona tapeti, taču šo pašu attēlu nedrīkst drukāt uz T-krekliem un tos pārdot.

Privātā kopēšana Read More »

Scroll to Top