P

Preses izdevēja mantiskās tiesības

Preses izdevējam attiecībā uz preses izdevuma izmantošanu tiešsaistē ir mantiskās tiesības – reproducēt preses izdevumu un ievietot šo izdevumu tiešsaistē. Tas nozīmē, ka preses izdevējs ir tiesīgs atļaut vai aizliegt preses izdevumu kopēšanu un ievietošanu tiešsaistē un ka informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējam ir jāiegūst preses izdevēju atļauja šādai preses izdevumu izmantošanai.

Preses izdevēja mantiskās tiesības Read More »

Preses izdevējs

Preses izdevējs ir persona, kura veic noteiktā kārtībā reģistrētu komercdarbību un kurai pieder noteikta preses izdevuma izdošanas tiesības (licence). Jēdziens “preses izdevējs” ietver arī ziņu izdevējus un aģentūras (tostarp – tiešsaistes ziņu portālus), un preses izdevējs nodrošina informācijas sniegšanu sabiedrībai pēc savas iniciatīvas, uzņemoties redakcionālo atbildību un kontroli . Līdz ar to preses izdevēja blakustiesības neattiecas uz blogiem, ja tie neatbilst iepriekš norādītajiem kritērijiem.

Preses izdevējs Read More »

Piespiedu licence

patentētā izgudrojuma piespiedu licenci var iegūt, ja: 1) patentētajam objektam vai ar patentēto paņēmienu iegūtajam produktam ir vitāli svarīga nozīme Latvijas iedzīvotāju labklājības, aizsardzības vai ekonomisko interešu nodrošināšanā; 2) izgudrojumu, kam ir īpaši svarīga saimnieciska nozīme, nevar izmantot bez cita agrāk patentēta izgudrojuma izmantošanas.

Piespiedu licence Read More »

Pusvadītāju izstrādājums

jebkurš galaprodukts vai starpprodukts elektronisku funkciju vai elektronisku un citu funkciju veikšanai, kas sastāv no pamatnes materiāla, kurš satur pusvadītāju materiāla slāni, un no viena cita slāņa vai vairākiem citiem slāņiem, kuri veidoti no vadītāja, izolatora vai pusvadītāja un kuri sakārtoti, ievērojot iepriekš noteiktu trīsdimensionālu struktūru.

Pusvadītāju izstrādājums Read More »

Scroll to Top