P

Patentu kooperācijas līgums (PCT)

izveido Starptautisko Patentu kooperācijas savienību, lai sadarbotos izgudrojumu aizsardzības pieteikumu iesniegšanā, patentmeklējumu veikšanā un ekspertīzē, kā arī īpašu tehnisku pakalpojumu sniegšanā.

Plaši pazīstama preču zīme

lai preču zīmi atzītu par plaši pazīstamu, ņem vērā šo preču zīmju atpazīstamību attiecīgajā patērētāju lokā. Tāpat ņem vērā reklāmas pasākumus vai citus preču zīmju popularitāti veicinošus apstākļus.

Piespiedu licence

patentētā izgudrojuma piespiedu licenci var iegūt, ja: 1) patentētajam objektam vai ar patentēto paņēmienu iegūtajam produktam ir vitāli svarīga nozīme Latvijas iedzīvotāju labklājības, aizsardzības vai ekonomisko interešu nodrošināšanā; 2) izgudrojumu, kam ir īpaši svarīga saimnieciska nozīme, nevar izmantot bez cita agrāk patentēta izgudrojuma izmantošanas.

Pusvadītāju izstrādājums

jebkurš galaprodukts vai starpprodukts elektronisku funkciju vai elektronisku un citu funkciju veikšanai, kas sastāv no pamatnes materiāla, kurš satur pusvadītāju materiāla slāni, un no viena cita slāņa vai vairākiem citiem slāņiem, kuri veidoti no vadītāja, izolatora vai pusvadītāja un kuri sakārtoti, ievērojot iepriekš noteiktu trīsdimensionālu struktūru.

Profesionālais patentpilnvarnieks

persona, kas Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā noteiktajā kārtībā iekļauta Patentu valdes profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā un sniedz pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā.

Prioritāte

prioritātes datums, kuru piešķir patenta pieteikumam saskaņā ar Parīzes konvenciju.

Papildu aizsardzības sertifikāts

dokuments, ko piešķir uz produktu, kas ir zāļu aktīvā viela vai aktīvo vielu kombinācija un uz augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu vai aktīvo vielu kombināciju. Katram produktam piešķir tikai vienu sertifikātu.

Pretenzija

nosaka objektu, kuram tiek lūgta patentaizsardzība, un izgudrojuma aizsardzības apjomu, izmantojot izgudrojuma tehniskās pazīmes. Pretenzijas izsakāmas skaidri, īsi formulējot un aprakstā pamatojot.

Patentmeklējums

ar patentmeklējumu tiek noskaidrots, vai konkrētais izgudrojums jau iepriekš pasaulē nav izgudrots vai aizsargāts.

Scroll to Top