O

Obligātais kolektīvais pārvaldījums

ir autoru un blakustiesību īpašnieku mantisko tiesību pārvaldības sistēma, kas noteikta Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā. Latvijā šāds pārvaldījums tiek īstenots tikai kolektīvi (obligātais kolektīvais pārvaldījums), piemēram, attiecībā uz publisku izpildījumu sabiedriskās vietās, privātkopēšanu un retranslēšanu. Šajos gadījumos kolektīvā pārvaldījuma organizācijai nav jāslēdz līgums ar tiesību īpašniekiem, lai veiktu attiecīgo tiesību administrēšanu. Tiesību īpašnieki, vēršoties organizācijā, saņems savu atlīdzības daļu.

Obligātais kolektīvais pārvaldījums Read More »

Scroll to Top