N

Novitāte

viens no galvenajiem izgudrojuma un dažu citu rūpnieciskā īpašuma objektu tiesiskās aizsardzības priekšnosacījumiem, patentspējas kritērijiem, ko nosaka, salīdzinot patentējamā objekta būtisko pazīmju kopumu ar līdzīga zināma objekta (prototipa) pazīmju kopumu.

Novitāte Read More »

Nicas klasifikācija

sistēma preču un pakalpojumu klasificēšanai Eiropas Savienības preču zīmju pieteikumiem. Pēc Nicas klasifikācijas precēm piešķir no 1. klases līdz 34. klasei, pakalpojumiem – no 35. klases līdz 45. klasei. Katrai klasei ir klases virsraksts, kas sniedz vispārēju informāciju par attiecīgajām precēm un pakalpojumiem.

Nicas klasifikācija Read More »

Nesēja atlīdzība

ir atlīdzība par darba mehānisku kopēšanu personiskām vajadzībām. To ar kolektīvā pārvaldījuma organizācijas starpniecību autoriem maksā kopēšanai izmantojamo ierīču izgatavotāji un importētāji.

Nesēja atlīdzība Read More »

Scroll to Top