N

Novitāte

viens no galvenajiem izgudrojuma un dažu citu rūpnieciskā īpašuma objektu tiesiskās aizsardzības priekšnosacījumiem, patentspējas kritērijiem, ko nosaka, salīdzinot patentējamā objekta būtisko pazīmju kopumu ar līdzīga zināma objekta (prototipa) pazīmju kopumu.

Nicas klasifikācija

sistēma preču un pakalpojumu klasificēšanai Eiropas Savienības preču zīmju pieteikumiem. Pēc Nicas klasifikācijas precēm piešķir no 1. klases līdz 34. klasei, pakalpojumiem – no 35. klases līdz 45. klasei. Katrai klasei ir klases virsraksts, kas sniedz vispārēju informāciju par attiecīgajām precēm un pakalpojumiem.

Neaizsargāts darbs

(public domain) – ir darbs, kam beidzies autortiesību vai blakustiesību aizsardzības termiņš, darbs nav aizsargāts ar autortiesībām vai blakustiesībām.

Nesēja atlīdzība

ir atlīdzība par darba mehānisku kopēšanu personiskām vajadzībām. To ar kolektīvā pārvaldījuma organizācijas starpniecību autoriem maksā kopēšanai izmantojamo ierīču izgatavotāji un importētāji.

Scroll to Top