M

Mikrobioloģisks paņēmiens

paņēmiens, kurā iesaistīts vai kura rezultātā rodas mikrobioloģisks materiāls, vai tāds, kas veikts ar mikrobioloģisku materiālu.

Mākslas darbs

ir fiziskas personas radošas intelektuālās darbības rezultāts, kam piešķirta materiāla/fiziska forma.

Scroll to Top