L

Lietpratējs

persona ar nepieciešamajām zināšanām tehnikas jomā, un kura rīcībā ir vispārlietoti tehniskie līdzekļi, kā arī, ja nepieciešams, iespēja veikt parastos eksperimentālos darbus, lai īstenotu attiecīgo izgudrojumu. Patentu tiesību jautājumos lietpratējs ir praktiķis attiecīgajā nozarē. Ja izgudrojuma īstenošana ir saistīta ar tehnisku problēmu, kuras risinājums prasa pārzināt vairākas tehnikas nozares, par minēto lietpratēju uzskata personu vai personu grupu, kam ir nepieciešamās zināšanas visās attiecīgajās nozarēs kopumā.

Lietpratējs Read More »

Literāro darbu izmantošana

Literārā darba autoram ir tiesības lemt par sava darba izmantošanu un saņemt atlīdzību par tā izmantošanu. Ja vēlies savā rakstā izmantot citu autoru literāros darbus vai to daļas, ir jāsaņem atļauja šo darbu izmantošanai. Ja cita autora darba fragmenta izmantošana atbilst citēšanas nosacījumiem, vari šo darbu izmantot bez autora atļaujas, norādot autora vārdu un darba nosaukumu.

Literāro darbu izmantošana Read More »

Līdzautori

Ja darbam ir divi vai vairāki autori un katra autora individuālais ieguldījums darba radīšanā nav norobežojams kā neatkarīgs darbs, autortiesības uz darbu pieder visiem līdzautoriem kopīgi.

Līdzautori Read More »

Licence

ir autortiesību aspektā atļauja darba izmantošanai tajā veidā un saskaņā ar tiem noteikumiem, kas norādīti licencē. Autortiesības saglabā autors, licences saņēmējs (izmantotājs) iegūst vienīgi atļauju izmantot darbu.

Licence Read More »

Scroll to Top