I

Izmantotājs/lietotājs

ir fiziska vai juridiska persona, kas likumā noteiktajā kārtībā lieto autora darbu. Izmantotājs ir atbildīgs par to, lai viņam būtu atļauja darbu izmantot, pārveidot vai tulkot, viņam jāsamaksā atlīdzība par darbu lietošanu.

Izmantotājs/lietotājs Read More »

Intelektuālā īpašuma tiesības

ir līdzīgas citām īpašuma tiesībām. Autoram, izgudrotājam, uzņēmējam pieder tiesības uz savu darbu, jo viņš to ir radījis – daudz strādājis, ieguldījis laiku, pūles, talantu un bieži vien arī savu naudu. Nevienam nav tiesību paņemt cita īpašumu bez īpašnieka atļaujas. Vienīgi autors, izgudrotājs, uzņēmējs drīkst savu darbu izplatīt, izīrēt, izdot licenci tā lietošanai un izmantot jebkādā citā veidā. Šīs tiesības ir jāatzīst un jāaizsargā, tāpēc – intelektuālā īpašuma tiesības juridiski aizsargā cilvēka prāta radītos darbus. Intelektuālā īpašuma tiesības iedala divās grupās – rūpnieciskā īpašuma tiesībās un autortiesībās.

Intelektuālā īpašuma tiesības Read More »

Intelektuālais īpašums

ir cilvēka radošo spēju rezultātā radīti darbi. Intelektuālais īpašums attiecas uz visiem cilvēka prāta radītiem darbiem – izgudrojumiem, literatūras un mākslas darbiem, kā arī uz uzņēmējdarbībā izmantotiem vārdiem, simboliem, attēliem un dizainu. Intelektuālā īpašuma efektīva aizsardzība ir nepieciešama, lai cilvēki, kuri radījuši kādu darbu – izgudrojumu, dziesmu, filmu vai datorprogrammu – justos droši, ka spēs saņemt atlīdzību par ieguldīto darbu un tam veltīto laiku.

Intelektuālais īpašums Read More »

Ierobežojumi

Autortiesību likumā noteiktie autora mantisko tiesību ierobežojumi, nosaka gadījumus kad darbs var tikt brīvi izmantots noteiktiem mērķiem bez atļaujas saņemšanas no autora. Šādos gadījumos vienmēr ir jānorāda autora vārds un jāievēro likumā paredzētie ierobežojuma izmantošanas noteikumi. Visi ierobežojumi attiecas tikai uz autoru mantiskajām tiesībām. Personiskās tiesības ierobežot nevar. Autortiesību ierobežojumi attiecas arī uz blakustiesībām.

Ierobežojumi Read More »

Scroll to Top