I

Izgudrojuma līmenis

izgudrojumu uzskata par atbilstošu izgudrojuma līmenim, ja, ņemot vērā, tehnikas līmeni, izgudrojums nav acīmredzams lietpratējam attiecīgajā tehnikas jomā. Par lietpratēju uzskata nosacītu personu, kurai ir nepieciešamās zināšanas tehnikas nozarē, uz kuru attiecas izgudrojums, un tādā apjomā, kas atbilst priekšstatam par tehnikas līmeni, turklāt uzskata, ka viņa rīcībā ir vispārlietoti tehniskie līdzekļi, kā arī, ja nepieciešams, iespēja veikt eksperimentālos darbus, lai īstenotu attiecīgo izgudrojumu.

Izgudrojuma līmenis Read More »

Inovācija

jaunievedums; jaunu zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana produktā vai pakalpojumā.

Inovācija Read More »

Iebildums (iebilduma iesniegums)

iesniegumu pret reģistrētu preču zīmi vai dizainparaugu. Ieinteresētās personas var iesniegt iebilduma iesniegumu triju mēnešu laikā pēc preču zīmes vai dizainparauga oficiālās publikācijas. Ja iebilduma iesniegums tiek apmierināts, reģistrāciju atzīst par spēkā neesošu no tās reģistrācijas dienas. Reģistrāciju var atzīt arī par daļēji spēkā neesošu.

Iebildums (iebilduma iesniegums) Read More »

Izstrādājums

jebkurš rūpniecisks vai amatniecisks darinājums, arī daļas, kas paredzētas savienošanai kompleksā izstrādājumā, iepakojums, apdare, grafiski simboli un tipogrāfijas šrifti. Datorprogrammas, kā arī pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas nav izstrādājumi.

Izstrādājums Read More »

Izpildītāju mantiskās tiesības

Izpildītāju mantiskās tiesības ir atļaut vai aizliegt savu izpildījumu raidīt vai publiskot, fiksēt agrāk nefiksētu izpildījumu, izplatīt izpildījuma fiksāciju, padarīt fiksāciju pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tai var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, nomāt, īrēt un publiski patapināt izpildījuma fiksāciju, kā arī tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt izpildījuma fiksāciju. Izpildītājiem ir tiesības saņemt atlīdzību par katru reizi, kad tiek izmantotas (atskaņotas) viņu fonogrammas, gan publiskajā izpildījumā, gan raidīšanā un retranslēšana pa kabeļiem u.c. izmantojuma veidos.

Izpildītāju mantiskās tiesības Read More »

Izpildītāju tiesības

Izpildītājiem tiesības tiek piešķirtas ar likumu, un tā mērķis nav piešķirt privilēģijas, bet aizsargāt izpildītāju tiesības. Likums aizsargā ne tikai slavenas mūzikas grupas, populārus dziedātājus, atpazīstamus orķestru diriģentus vai izcilus solistus, bet aizsargā arī timpāna spēlētāju, kas simfonijas atskaņošanas laikā varbūt tikai vienu reizi uzsitis pa instrumentu. Saskaņā ar likumu, katrs izpildītājs saņem atbilstošu aizsardzību un atlīdzību par viņa izpildījuma izmantošanu. Izpildītāju tiesības ir spēkā 70 gadus pēc pirmā izpildījuma, publicēšanas vai publiskošanas dienas. Izpildītāju tiesības dalās personiskajās un mantiskajās tiesībās.

Izpildītāju tiesības Read More »

Izpildītājs

ir aktieris, dziedātājs, mūziķis, dejotājs vai cita persona, kas atveido lomu, dzied, lasa, atskaņo vai kā citādi izpilda literāru vai mākslas darbu vai folkloras sacerējumu, sniedz estrādes, cirka, leļļu vai citu priekšnesumu. Izpildītāji ir personas, kas iedzīvina un attēlo autoru radītos darbus, interpretē tos izmantojot savu talantu un izpaužot savu personību.

Izpildītājs Read More »

Scroll to Top