F

Fotogrāfiju izmantošana

Ja vēlies izmantot cita autora fotogrāfiju, ir jāsaņem autora atļauja. Ja izmanto cita autora fotogrāfiju parodijā vai karikatūrā (piemēram, mēmēs), vari šo darbu izmantot bez autora atļaujas, ievērojot, ka karikatūras vai parodijas izveidošana nedrīkst ietekmēt autora darba noietu tirgū un samazināt autora ienākumus no tā.

Filmas producents

ir fiziska vai juridiska persona, kura finansē un organizē filmas uzņemšanu un ir atbildīga par tās pabeigšanu.

Filma

ir audiovizuāls vai kinematogrāfisks darbs vai kustīgi attēli ar skaņu pavadījumu vai bez tā.

Fonogrammas producenta tiesības

Fonogrammu producentam ir izņēmuma mantiskās tiesības atļaut vai aizliegt savu fonogrammu vai tās kopiju izplatīt, padarīt pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tām var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, nomāt, īrēt un publiski patapināt, arī gadījumos, kad tās izplatījis pats fonogrammu producents vai tas noticis ar viņa piekrišanu, kā arī tieši vai netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt. Fonogrammas producenta tiesības ir spēkā 70 gadus pēc pirmā izpildījuma, publicēšanas vai publiskošanas dienas.

Fonogrammas producents

ir fiziska vai juridiska persona, kura uzņemas iniciatīvu un ir atbildīga par izpildījuma skaņu, citu skaņu vai skaņu atveidojuma pirmās fiksācijas veikšanu.

Fonogramma

ir informācijas nesējā fiksēts skaņas vai skaņu atveidojuma ieraksts.

Scroll to Top