E

Eiropas Patentu organizācija

starptautiska organizācija, kas tika izveidota 1975. gada 7. oktobrī, pamatojoties uz Eiropas Patentu konvenciju. Latvijas Republika pievienojās Eiropas Patentu organizācijai 2005. gada 1. jūlijā.

Eiropas Patentu iestāde

Eiropas Patentu organizācijas struktūrvienība, kā funkcijas ir izskatīt Eiropas patentu pieteikumus un piešķirt Eiropas patentus.

Eiropas patents

patents, ko piešķir Eiropas Patentu iestāde saskaņā ar Eiropas patentu konvenciju.

Eiropas Savienības preču zīme

preču zīme, kas reģistrēta attiecībā uz Eiropas Savienību saskaņā ar regulu (ES) 2017/1001 vai saskaņā ar agrāk spēkā bijušo Eiropas Savienības regulējumu par Kopienas preču zīmēm.

Scroll to Top