B

Bloga ieraksts

ir literārs darbs. Ja vēlies savā bloga ierakstā izmantot citu autoru darbus vai to daļas (piemēram, rakstus vai to fragmentus, fotogrāfijas vai ilustrācijas), ir jāsaņem atļauja šo darbu izmantošanai. Ja cita autora darba fragmenta izmantošana atbilst citēšanas nosacījumiem, vari šo darbu izmantot bez autora atļaujas, norādot autora vārdu un darba nosaukumu.

Bloga ieraksts Read More »

Blakustiesību īpašnieki

ir izpildītāji, fonogrammu producenti, filmu producenti, preses izdevēji un raidorganizācijas vai to tiesību pārņēmēji un mantinieki. Blakustiesību īpašnieki īsteno savas tiesības tieši, ar pilnvarotu personu vai ar savu pārstāvju starpniecību (blakustiesību īpašnieku pārstāvis ir arī Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), kas Latvijā veic izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu).

Blakustiesību īpašnieki Read More »

Blakustiesības

ir izpildītāju (piemēram, dziedātāju, dejotāju, aktieru), mūzikas ierakstu producentu, filmu producentu, raidorganizāciju un preses izdevēju tiesības, kas aizsargā šo personu darbības rezultātus – izpildījumu, mūzikas ierakstus, filmas, preses izdevumus un raidījumus. Blakustiesības nodrošina, ka blakustiesību īpašnieki saņemt atlīdzību no viņu darbības rezultāta izmantošanas. Blakustiesības pēc satura ir līdzīgas autortiesībām.

Blakustiesības Read More »

Scroll to Top