B

Bioloģisks paņēmiens

augu vai dzīvnieku iegūšanas paņēmiens, kas pilnībā sastāv no dabīgām norisēm, tādām kā krustošana vai atlase.

Biotehnoloģisks izgudrojums

izgudrojums, kas attiecas uz produktiem, kuri sastāv no bioloģiska materiāla vai satur bioloģisku materiālu, vai uz paņēmieniem, ar kuriem bioloģisks materiāls tiek iegūts, apstrādāts vai lietots.

Bioloģisks materiāls

materiāls, kas satur ģenētisku informāciju un ir spējīgs pats vairoties vai ko var pavairot bioloģiskā sistēmā.

Bloga ieraksts

ir literārs darbs. Ja vēlies savā bloga ierakstā izmantot citu autoru darbus vai to daļas (piemēram, rakstus vai to fragmentus, fotogrāfijas vai ilustrācijas), ir jāsaņem atļauja šo darbu izmantošanai. Ja cita autora darba fragmenta izmantošana atbilst citēšanas nosacījumiem, vari šo darbu izmantot bez autora atļaujas, norādot autora vārdu un darba nosaukumu.

Blakustiesību īpašnieki

ir izpildītāji, fonogrammu producenti, filmu producenti un raidorganizācijas vai to tiesību pārņēmēji un mantinieki. Blakustiesību īpašnieki īsteno savas tiesības tieši, ar pilnvarotu personu vai ar savu pārstāvju starpniecību (blakustiesību īpašnieku pārstāvis ir arī Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA), kas Latvijā veic izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu).

Blakustiesības

ir izpildītāju, fonogrammu producentu, filmu producentu un raidorganizāciju tiesības. Blakustiesības pēc formas un satura līdzīgas autortiesībām, tās aizsargā izpildītājus un fonogrammu producentus. Tāpēc izpildītājiem un fonogrammu producentiem, neatkarīgi no darbu autoru tiesībām, ir savas tiesības, kuras vienā vārdā sauc par blakustiesībām.

Scroll to Top